در بیستمین سالگرد

کشتارتابستان ۱۳۶۷

فراموشم‌مکن

اسماعیل خویی

منیره برادران

Sofia Buchuck

با موسیقی آمریکای لاتین

عفت ماهباز

به مناسبت کتاب خاطرات زندانش

فراموشم‌مکن

و مسعود مافان مسئول انتشارات باران

آخرین روزهای ماندنم در آن خراب آباد را به خاطر دارم .زندان را میگویم .البته آن زمان گمان نمی بردم که آخرین روزهای زندان باشد.چرا که اصلا تصوری از رهایی پیش رو نداشتم و چیزی نمی‌دیدم جز مرگ،که محتمل می نمود

با یاری جمعی از هنرمندان همراه،با نمایش فیلم و موسیقی و چند قطعه کوتاه نمایشی

زمان: جمعه ۱۲ سپتامبر

ساعت: 7. بعد از ظهر

مکان: مرکز فرهنگی لهستانی ها

Polish Centre ( POSK)

238 -246 King Street

London W6 9JJ

Nearest Station: Ravenscourt Park, Buses: 27- 190- 391

www.perslit.com