تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید  

اگر مردی بیا ایران و زن باش
 م. شوق

 

اگر مردی بیا ایران و زن باش
حریف اژدها و اهرمن باش
آهای بیژن، سیاووش! آی فرهاد
منیژه یا نسیم یا یاسمن باش
ببین این‌جا سپاه کرگدنهاست
اگر شیری حریف کرگدن باش
اگر رودابه‌ای، در جنگ شیخان
نه یک تن، بلکه صد تا تهمتن باش
به پیش صد حریف ناجوانمرد
تو یک زن، اهل جنگ تن به تن باش
به هر گوشه کمین کرده گرازی
مهیای ز هرسو تاختن باش
به جنگ گرگ تا دندان مسلح
زره واکرده، یک تا پیرهن باش
به دست دشمنان تیغ و اسید است
بیا آماده بهر سوختن باش
ز سوز آتش سطل اسیدش
بیا بی‌چشم و بینی، بی‌دهن باش
کهن شد شرح آهنکوه مردی
بیا تو شیرآهنکوه زن باش
دفاع از خویش کن پیش مهاجم
سپس در رقص، آویز از رسن باش
جوانمردی دگر رسمی نوین نیست
جوانزن باش و هم سنت شکن باش
دلیری این زمان در یک کلام است
اگر مردی بیا ایران و زن باش

 م. شوق ـ 12تیر 1394

.
رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست