تماس با ما و ارسال مطلب

 

بازگشت به صفحه نخست

ارغوان جوان

شهلا آقاپور

به پشتیبانی ازجنبش  دانشجویان و اتحادمردم ایران
و به یاد دختر دانشجویی که در این جنبش به گلویش چاقوزدند

 

دل نگران
افشان افشان
بوسه افشانم
روی ارغوانهای سرخ
گلویت
که در پس کوچه های فرار
پر پر شدند

وای ارغوانم
ارغوان یک دشت
 فریاد آشتی  دارد

 جرعه به جرعه
 اتحاد انسان به گوش می رسد
نوای اعتراض
 دانشجوکه
 "ما بت شکنیم"
نه شیشه شکن
صف به صف
همصدا
می رویم

چند شب سنگین ست
خواب به چشمانم نمی ریزد
می بینم رویا یی  کودکانه
که زن عنکبوتی  میشوم
پیشتاز جلوی سنگرها
 تارهای دستانم پلی می شوند شناور
برای عبور ساکنان سرزمینم
و پاهایم
اعلام قدمهای رونده می دهند

وای ارغوانم
ارغوان یک دینا
راهی درازبه پیش دارد

ضربان قلبها ی نورس
می تابانند
عطر اشک گل سرخ
 به مشامگاه دوست 

وای ارغوانم
ارغوان یک دریا مهربدل دارد

هر سوی میدانها
می پیمایند چکاوکهای جوان
 شهربه شهر

گذشتیم
از خیابان های "آدناور" تا "ویتنبرگ پلا تس"
 شب
شمع ها را کاشتیم  
   زیر درخت آشتی 
پیمان ارغوانی بستیم
با
گل های آفتاب گردان خانه امان

وای ارغوانم
ارغوان یک مشت رهایی
 در سر دارد...

شهلا آقاپور
برلین
2009 یونی
-------------------------------------------
زن عنکبوتی در اینجا منظور فیلم اسپایدر-وومن می باشد کهقهرمان فیلم به نجات انسانها در مقابل پلیدیها می رود.
Spider-Woman "

 " آدناور پلاتس  "
و
ویتنبرگ پلا تس"
نام  های خیابان های برلین هستند.

اپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما