دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
تماس سردبیر: perslit@gmail.com   نویساد و ارسال مطلب: info@perslit.com بایگانی پیوندکده بیانیه ها و برنامه ها سیاسی کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر

سیمین بهبهانی

وقتی که سیم حکم کند، زر خدا شود
وقتی دروغ داور هر ماجرا شود
وقتی هوا، هوای تنفس، هوای زیست
سرپوش مرگ بر سر صدها صدا شود
وقتی در انتظار یکی پاره استخوان
...هنگامه یی ز جنبش دمها بپا شود
وقتی به بوی سفره همسایه، مغز و عقل
بی اختیار معده شود، اشتها شود
وقتی که سوسمار صفت پیش آفتاب
یک رنگ، رنگها شود و رنگها شود
وقتی که دامنِ شرف و نطفه گیرِ شرم
رجاله خیز گردد و پتیاره زا شود
بگذار در یزرگی این منجلاب یأس
دنیایِ من به کوچکیِ انزوا شود

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست