تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید  

مردی که یک پا ندارد
 سیمین بهبهانی

شلوار تا خورده دارد ، مردی که یک پا ندارد
خشم است و آتش نگاهش ، یعنی تماشا ندارد

رخساره می تابم از او ، امّا به چشمم نشسته
بس نوجوان است و شاید از بیست بالا ندارد

تق تق کنان چوبدستش روی زمین می نهد مهر
با آنکه ثبت حضورش ، حاجت به امضاء ندارد

لبخند مهرم به چشمش خاری شد ودشنه ای شد
این خویگر با درشـــــتی ، نرمــــی تمنّا ندارد

بر چهره سرد و خشکش پیدا خطوط ملال است
گویا  که با  کاهــــش تن ، جانی شکیبا  ندارد

گویم که با مهربانی ، خواهم شکیبایی از او
پنــــدش دهـــــم مادرانه ، گیرم که پروا ندارد

رو می کنم سوی او باز ، تا گفتگویی کنم ساز
رفته ست وخالی ست جایش مردی که یک پاندارد

.
رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست