دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
تماس سردبیر: perslit@gmail.com   نویساد و ارسال مطلب: info@perslit.com بایگانی پیوندکده بیانیه ها و برنامه ها سیاسی کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر

رگبار بوسه
‌از سیمین جانِ بهبهانی


اي باتو در آميخته چون جان، تنم امشب!
‌لعلت گل مرجان زده برگردنم امشب
‌مريم صفت از فيض تو- اي نخل برومند!-
آبستن رسوايي‌يِ فردا، منم امشب
‌اي خشکي‌يِ پرهيز که جانم زتو فرسود!
روشن شوَدَت چشم، که تردامنم امشب
‌مهتابي و پاشيده شدي در شب جانم
‌از پرتو لطف تو چنين روشنم امشب
‌آن شمعِ فروزنده‌ي عشقم که بَرَد رشک
‌پيراهن فانوس، به پيراهنم امشب
‌گلبرگ نيَم، شبنم يک بوسه بَسَم نيست
‌رگبار پسندم، که زگل خرمنم امشب
‌آتش نه، زني گرم تر از آتشم اي دوست!
تنها نه به صورت، که به معنا زنم امشب
‌پيمانه‌ي سيمينِ تنم، پُر مِيِ عشق است
‌زنهار ازين باده، که مرد افکنم امشب!. . .

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست