ارسال مطالب بنیاد اروپرس پیوندکده همه چیز همه جا کتابخانه صدا و ویدئو سیاسی ادبیات بومی هنر داستان شعر ویژه زن

تر نج مست

رودها دارند پله پله
عکس های
ترنج مست را می برند
پیوند به و سیب ممنو ع ست

باغبان چرا آبیاری نمی کنی
لطفن بخوان
تا بلوی گلها را پر پر نکنید

چشم ماه بالای درخت گیر کرده است
و ترنج مست دارد به روی من می افتد
از جر زد نهای بیهوده خسته ام

بگذار بخوابم
تا اتفاقات روزانه را هضم  کنم
فردا ترنچ مست
خودش را
ازاسارت کاغذ های مچاله
آزاد خواهد کرد...

شهلا آقاپور
ژانویه 2009
http://shahlaaghapour.blogspot.com/
www.aghapour.de
http://www.perslit.com/ShahlaAghapour.html
shahla@aghapour.de

 

آرشیو: 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 >14 > بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر
درباره ما