هنر و ادبیات پرس لیت

www.perslit.com

تماس با ما و ارسال مطلب
بازگشت به صفحه نخست

کافه انیشتین

شهلا آقاپور
2009 فوریه جمعه

مُچ دستم
از جا بجایی مجسمه ها
بی صدا
درد  می کشید
مخمل ِ برف
می بارید
می بارید
قرارم ساعت دو
کافه انیشتین
با شتاب  جِرم سفید
می دوید
می دوید

هنوز چسبیده  بود  به تن  دیوار
آینه نسبیت انیشتین
روبروی مادلن
آن  زیبای آشوری
که بیا د خاله مهربانم می انداخت
مجسمه ویکتوریا
دردستان ذوق زده اش می رقصید
و ساقه ی نازک دستم
آه نمی کشید

با رویای شکفتن ها
پنج ایرانی
پشت ِمیزهای قرمز کافه انیشتین
قصه رستم و سهراب را
چند باره
سبز می نوشتند

مادلن گفت
باور کن نازم
اینبار
دیگر کسی نمی میرد...

شهلا آقاپور
2009 فوریه جمعه

کافه انیشتین در برلین
کافه اینشتین واقع در برلین نزدیک دروازه برلین و پارلمان برلین می باشد
آلبرت اینشتین فیزیک دان نظری معروف متولد 14مارس    1879
زاده آلمان . نظریه معر و ف او نسبیت و بویژ و بویژه برای هم‌ارزی جرم و انرژی
E =mc ۲ شهرت دارد
.
Albert Einstein

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما
توجه: بازانتشار مطالب با پیوند آن و نام بردن نشانی مجاز است و برای موارد اختصاصی مشروط به گرفتن اجازه کتبی از سر دبیر می باشد