پنجره دیدار دو
شهلا آقاپور

حضور همهمه ی آدمها
در نمایشگاه دیدار

تابلوی فریاد
چسبیده به گردن

مجسمه ی صلح
آویزان از کمر
کتاب شعر ملانکولی  انسان
سنجاق شده به موهایم
و
در این همهمه
ارضای سرکش درون
تقسیم احساسات من و من با من
دهان خشک تندیس
از حیرت بارانی  من
باز مانده است

و این منِ  من
در تک تک نقاشیها
می خروشد

این من ِ  من است
که  بر من ِ  من
دیوانه وار
بدون پاسخ
می خندد

 

مارس 2010
http://shahlaaghapour.blogspot.com/
http://aghapourshahla.blogspot.com/
www.aghapour.de

 

این مطلب را در صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست