تماس با سردبیر > perslit@gmail.com بایگانی پیوندکده سیاسی  بیانیه ها و برنامه ها کتابخانه صدا و ویدئو ادبیات بومی هنر داستان شعر

خاوران
سارا تبریزی


چه آزادانه گفتیم
نه!
نماز نمی خوا نیم !
سهم ما از این همه آزادی  خاورانی بود که حتا استخوا نهایمان را با خاک تقسیم نکردند .
ولی
ما
اما
هنوز در انتظار شاخه گلی چشم به آزادی داریم .
                                                                                آزادی 

این مطلب را در صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست