پنجره دیدار سه
شهلا آقاپور

پنجره ای ست
که فاصله
نگاه تو ومن را
اندازه می گیرد

دستی بیرون می آید
واژه های گرم خیس
می پاشد
بر باور هایم

بازتابی ازرنگ حسرت
بر روی  شیشه
بخار می شود

 

مای2010
http://shahlaaghapour.blogspot.com/
http://aghapourshahla.blogspot.com/
www.aghapour.de

.

این مطلب را در صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست