هفت موج زما ن

شهلا آقاپور

 

 

1

هفت هزار ساعت

زنگ می زنند

دیوارها ما ت

خالی اند

 

2

تند یا یواش

مقصدم همین

برکه بی انتهاست

 

3

دیروز و فرداجاری اند

من درین لحظه

موج می زنم

 

4

امشب دایره ماه می خندد

آهای با غبان

سیب معطر  به چین

 

5

آب ها ی سفر رونده اند

بخار فشرده زمان

بارانی ست تکراری

 

6

نور ماه غوغاست

دریا به رقص آمده

قایقران

دل داده  تماشا

 

7

گردش طبیعت

نجوای زندگی ست

عقربه ها دور می زنند

 

شهلا آقاپور

دسامبر2008

http://shahlaaghapour.blogspot.com/

www.aghapour.de

http://www.perslit.com/ShahlaAghapour.html

shahla@aghapour.de

 

 

 

WWW.PERSLIT.COM