شب شعر هنرمندی توانا و دوست داشتنی

 

      

خبر شدم که شهلا آقاپور، شاعر و نقاش هنرمند مقيم آلمان، شب شعری دارد به همراه شاعر و پژوهشگر مقيم ايران، آقای شمس لنگرودی. شهلا  خانم از جمله زنان بسيار فعال و سرشناسی است که در خارج از ايران  داريم. در اين سال های اخير او در بسياری از مراسم، شعرخوانی ها، و نيز در سايت ها و نشريات ادبی و هنری حضور داشته است؛ گاهی با شعرش و گاهی با کارهای نقاشی اش. شهلا حدود بيست و يک سالی است که در آلمان زندگی می کند، بخشی از تحصيلات خود را نيز در رشته های هنر تجسمی در دانشگاه هنرهای تجسمی برلين گذرانده است.  او از  آن دسته از هنرمندانی است که خودش را محدود به شعر و هنر بومی و ملی نکرده و در بيرون از ايران از يکسو به آموخته های خود از دنيای وسيع هنر و ادبيات اضافه کرده و، از سوی ديگر، با شرکت در نمايشگاه های گروهی همراه هنرمندان مليت های ديگر، در ارائه هنری جهانی نقش داشته است.  شهلا در عين حال سعی داشته که از توانايي ها و هنرش استفاده کرده و نشانه های غرور انگيز و زيبای فرهنگ و تاريخ ايرانزمين را به زيبايي در مقابل ديد مردمان کشوری که اکنون در آن زندگی می کند بگذارد. از سری کارهای بسيار زيبای او نقاشی ها و کولاژهايي است که در ارتباط با آثار فرهنگی ايران و به خصوص پاسارگاد دارد. علاوه بر همه ی اين ها آنچه که من در شهلا دوست دارم، و به نظرم تحسين انگيز می آيد، آمادگی و جديت و درعين حال راحتی و صمميت او در انجام کارهای فرهنگی و اجتماعی است؛ مرحله ای که ـ به نظر من ـ تنها زن هایی به آن می رسند که عميقاً به توانايي های برابر خود با مردان باور داشته باشند. برنامه شعر خوانی شهلا آقاپور و شمس لنگرودی در بيستم جولای در برلين خواهد بود؛ به همت مشترک موسسه ادبيات و مهاجرت، انجمن فرهنگی دهخدا و خانه ادبيات برلين. شب شعرش، چون خودش، سبز باد!

 

 

 برگرفته.از.سایت.شکوه.میرزادگی

 

 

 

 

 

بازگشتwww.perslit.com