بیانیه پایانی مجمع عمومی
کانون نویسندگان ایران در تبعید

15 - 13 ژوئیه 2007 - برلین

 

مجمع عموی کانون نویسندگان ایران (در تبعید) با برگذاری نشست همگانی امسال، که سرشار از تفاهم و همدلی بود، بار دیگر بر پیمان خود، برخواست همواره کانون در دفاع از آزادی اندیشه و بیان تاکید کرد تا در پیکار با حکومت آزادی کش اسلامی و عامل اصلی سرکوب و خفقان در جامعه و ارتجاع تداوم بخشد.

 

سرکوب ها و آزادی کشی های مداوم حکومت اسلامی، نمونه بارزی از فاجعه ای است که حکومت اسلامی بر جامعه حاکم کرده است.پاسداران و ماموران حکومت اسلامی، همه اقشار و طبقات اجتماعی، اعم از مبارزان راه آزادی اندیشه و بیان، نویسندگان و روزنامه نگاران، زنان آزاده، دانشجویان، کارگران، و ملیت های ستم دیده ی جامعه ی ما را تحت تعقیب، دستگیری و شکنجه و اعدام قرار داده است.

 

اما مبارزات حق طلبانه ی مردم ایران، علی رغم همه این سرکوب ها و آزادی کشی ها، تداوم یافته و حکومت اسلامی را با تنگناهای اساسی روبرو کرده است.

 

کانون نویسندگان ایران (در تبعید) در دو سال اخیر کوشید تا با الهام از این تلاش ها و پیکارها، با غلبه بر بحران درونی خود و تشکیل مجمع عمومی در جهت همکاری و یاری و دفاع از گوهر آزادی و ستیز با خفقان و آزادی کشی حرکت کند و با تاکید بر سیاست دفاعی و مبارزاتی خود، ضمن تایید کوشش ها و فعالیت های جمع مشورتی (گل مراد مرادی، بهرام رحمانی و علی کامرانی) در حل بحران موجود و تماس با اعضاء و تدارک مجمع عمومی کانون، انتخاب هیئت دبیران تازه، فعالانه در پیشبرد سیاست های کانون، تمام نیرو و خرد خود را به کار اندازد.

 

مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران (در تبعید) در این نشست، هیئت دبیران جدید کانون را به شرح زیر انتخاب کرد: شهلا آقاپور، بهرام رحمانی و ستار لقایی.

 

مجمع عمومی کانون امیدوار است که همکاری و خردمندی این یاران عضو هیئت دبیران در پیشبرد خواست و سیاست همواره کانون در دفاع از آزادی بی حد وحصر اندیشه و بیان، و در ستیز پیگیر با سرکوب و آزادی کشی های حکومت اسلامی و همه آزادی کشان سراسر جهان، ثمره خود را به بار آورد و به مبارزه برای رهائی از هرگونه سلطه و سرکوب یاری رساند.

 

مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

24- 22 تیر ماه 1386 برابر 15 - 13 ژوئیه 2007 برلین

 

بازگشتwww.perslit.com