تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده سیاسی / ویژۀ انقلاب کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید

طرح تازه و دو غزل زیبای دیگر
راحله یار

 

پـایـیـز طـرحِ تـازه به جـانم کشیده است
ازفـرط ِعشق درهـیـجـانـم کشیده است

لـبـخـنـدِ دلـبـری به لـبـانـم نـهـاده است
فـریـادِ عـاشقی زنــهـانم کشیـده است

امسال عـاشقانـه تـر ازعـشـق پـارسال
چون برگِ سرخ تشنه زبانم کشیده است

آهـوی سـرکشم، به دلِ دشت می دوم
انــگار آرشـی بـه کـمـانم کشیـده است

آه ازنــهـاد مـن بـه در آورده وســوســه
امشب عجب به اوجِ فغانم کشیده است

رنگِ غروب رنگِ سفر رنگِ خواهش است
طـرحی که نـقشبندِ خزانم کشیده است

بـانـگـم به آسـمـان خــدا می رسـد زدرد
دردی که این چنین به تکانم کشیده است

اکتوبر 2005

 

نـشد

گفتم شبی به شوقِ تو در می زنم نشد
درآسمانِ عـشـقِ تـو پـر می زنم نشد

گفتم به بیستـونِ غمِ عاشقی شبی
بـانـگِ نـو و نـوای دگر می زنـم نشد

گفتم به شوقِ روی  تو یک بار بی خیال
دَوری به سر، به دَورِ َقمر می زنـم نشد

گفتم هماره مـجـمـرِ لـبـریـز آتـشـت
برسـر نهاده راهِ سفـر می زنـم نشد

گفتم شبی به دلشدگان مژده می دهم
بـر ریـشه ی فراق  تبر می زنم نشد

گفتم سرم به باد اگر می رود چه باک
یک بار هم شود  به تو سر می زنم، نشد

گفتم به گردِ شهر شبی می کشم تـو را
بر هر چه هست بانگِ خطر می زنم نشد

2006

تکراری

هرچه کردم دلِ دیوانه ام هوشیار نشد
منکرِ عشقِ تو این سرکشِ عیار نشد

زیرِ آوارِ غمِ عشق لب از لب نگشود
خم نیاورده به ابرو و ستمگار نشد

نسخه ی تلخِ فراقِ تو رهِ چاره نبود
عشق مانا شد و اندیشه مددگار نشد

سنگ های که سرِ راهِ من انباشت غمت
زینه ی کوهِ محبت شد و دیوار نشد

دیشب از ناله ی من هیچکس آسوده نبود
تـوبـه ازچشمِ قشنگِ تو که بیدار نشد

حسرتِ دیـدن تو داغِ دلم گشته ولی
حسرتا عـمـرِ مرا فرصتِ دیدار نشد

سرِ سودایِی من حیف به دردِ تو نخورد
دلِ سـودازده ام دورِ سرت  کار نشد
***
نفسم مثلِ غزل های خودم تکراری است
عشق من حادثه ی بود که تکرار نشد.

اگُست 2008

برگرفته از وبلاک شخصی شاعر
http://rahelayar.blogfa.com

.

رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست