تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده سیاسی / ویژۀ انقلاب کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید

دو شعر: آزادی و یک روز
از زنده یاد پروانه فروهر

من از زبان برگ  
من از زبان جاری سبز درخت ها،  
پرواز ابر  
نجوای چشمه سار  
من از زبان رویش نرگس به دستها  
من از نگاه شقایق  
من  از نوای دلکش سبزی فروش شهر  
من از ترانه ی فیروز سرخ پوش  
پرواز چلچله، رقص  شکوفه ها  
از هفت سین  
از برگ سبز بید  
می خوانم این پیام  
نوروز می  رسد  
با کوله بار عشق  
از کومه های دور  
گلریز و گل فشان  
می خوانم این  ترانه و فریاد می زنم

آزادی، ای عزیز ترین عشق  
آزادی ای شریف ترین چیز  
بر لاله زار میهنم، ایران  
در اهتزاز باش

 

2

یک روز
شاید یک روز که آفتاب
گیسوی نقره ای دماوند پیر را نوازش می کند
در یک غریو تندر بارانی، در یک نسیم نواش گر بهار
یک روز شاید
همراه پرواز پرستوی عاشقی
واژه لبخند به سرزمین سوخته من باز گردد
امید کوبه در را بفشارد
و سپیدی جای تمام این سیاهی ها را پر کند
آن روز برمردگان نیز سیاه نخواهم پوشید حتی بر عزیزترینشان

 

شعر 2 از صفحه ای بنام پروانه و داریوش فروهر در فیسبوک بر گرفته شده است.

 


 

رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست