دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
تماس با سردبیر > perslit@gmail.com بایگانی پیوندکده سیاسی  بیانیه ها و برنامه ها کتابخانه صدا و ویدئو ادبیات بومی هنر داستان شعر

آه همه ی چشمان شدم
تورج پارسی


آه همه ی چشمان شدم
تا در اوج نگاهی بی تلواسه
ترا بنگرم که می خرامی همه ی فصول را
همه چشمان شدم به راستی .
دیدن نه خوابست و نه خیال
آتش است که زبانه می کشد
و صدای " وای وای  " وایم
که جهانی را به تماشا می کشاند .
پیر کودک قرنم ،
حاشا حاشا که عشق را
با غم ماسیده در امروز و حتا فردا و پسین فردا
 به پیکار واندارم 
همه چشمان شدم
تا در اوج نگاهی بی تلواسه.ترا بنگرم  .....که ... می خرامی همه ی فصول را
هفتم دسامبر ۲۰۱۰ اپسالا. سوئد

 

این مطلب را در صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست