تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید  جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۹ فوريه ۲۰۱۸

دو شعر
نوری پروان

1

دختران  

دختران آهن کوب  
کاوه های مؤنث  
در سکوتی پُر فریاد!،
سر بندتان را،
بر گذرگاه ها
در بادی که  
بوی بهار می دهد
چه با شکوه  
افراشته اید!

دختران آهن کوب  
کاوه های مؤنث  
در عصر یخبندان  
بر چهارراه ها
چه زیبا؟
چه دلیرانه ایستاده اید !
    

نوری پروان
14/11/ 13396 تهران
  

معنی فریاد در فرهنگ دهخدا
یاری خواستن با اواز بلند -شکایت با اوای رسا -
اواز بلند که در داد خواهی واستعانت برارند -
دادرسی -داد خواهی از ظلم  

2

شب و
نور چراغ باغچه  
در قاب پنجره
به بارش بی صدای برف
نگاه می کنم
سکوتش هراسان می کند مرا
چرا؟  
!نمی دانم  

اما می دانم
شروع فصل سرد
اغاز نا گریز
مهاجرت دؤرناهاست

پرنده گان خیس
غم دانه دارند  و
گنجشکان شاد وپر حرف
کز می کنند

شادیم مدام بود
به رپ رپه های سمج باران
بر شیروانی خانه  کوچک پدری


نوری پروان

بهمن 96 تهران

معنی سمج در فرهنگ دهخدا
مصر- مبرم- اصرار کننده -مطول- استوار- محکم

رپ رپه  در فرهنگ دهخدا
لغت محلی شوشتری به معنی
صدای سم ستوران که به  سرعت وشتاب روند
صدای تاخت اسب در سرعت چهار نعل
رپ رپه در گویش مازنی به معنی صدای پا- صدای پای ستور

.
رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست