تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶ فوريه ۲۰۱۸

کرامت
نوری پروان

در امتداد ساحل
بر بادی که
باران می کوبد
با پای برهنه
در ماسه وصدف می دوم

******

بغضم را
چگونه فرو خورم؟
آخر !
با من،بگو
چگونه ؟خشمم را فرو برم .
هنگامی که
شقاوت سیال
ع ریان و پر شتاب
بی هیچ
دریغ و هراسی
کرامت انسان
را
گردن می زند .

******

در امتداد ساحل
با پای برهنه
در ماسه و صدف می دوم
و
بر نسیمی که می وزد
رویایم را
پرواز می دهم .

نوری پروان
تهران بهمن 96

فرهنگ دهخدا
شقاوت به معنای : نکبت – خواری – سنگدلی
کرامت : ارجمندی – سرفرازی – بزرگواری
سیال : روان - جاری
دریغ : اندوه - افسوس
بغض :غم شدید - دشمنی
هراس : ترس - بیم
نسیم : باد خوش – باد نرم

.
رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست