دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
تماس سردبیر: perslit@gmail.com   نویساد و ارسال مطلب: info@perslit.com بایگانی پیوندکده بیانیه ها و برنامه ها سیاسی کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر

خانه ام ابری ست   
نیما یوشیج

 

خانه ‌ام ابري‌ست
يکسره روي زمين ابري ‌ست با آن.
از فراز گردنه خرد و خراب و مست،
باد مي‌پيچد.
يکسره دنيا خراب از اوست.
و حواس من!
آي ني ‌زن که تو را آواي ني برده ‌ست دور از ره کجايي؟
خانه ‌ام ابري ‌ست اما
ابر بارانش گرفته‌ ست.
در خيال روزهاي روشنم کز دست رفتندم،
من به روي آفتابم،
مي ‌برم در ساحت دريا نظاره.
و همه دنيا خراب و خرد از باد است،
و به ره، ني ‌زن که دائم مي ‌نوازد ني، در اين دنياي ابراندود،
راه خود را دارد اندر پيش.

 

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست