تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید  شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶ - ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷

آژانس خبری
روبن داریو
ترجمه از ناصر فرداد

تازه چه خبر؟... زمین می لرزد.
در لاهه جنگ در شرف وقوع است.
پادشاهان عمیقا وحشت کرده اند.
بوی گند سراسر دنیا پیچده ست.
در "گیلِ ئاد" عطرها مرده اند.
"ماکیس دِ سادِ" از مسافرتش به "زبوئم"
برگشته ست.
خلیج تغییر جریان می دهد.
پاریس خود را به تازیانۀ لذت و عشق کشیده است.
مردم ظهور ستارۀ دنباله دار را انتظار می کشند.
پیش گویی های راهب پیر "مالاخیاز"
به وقوع می پیوندد.
شیطان در کلیسا پنهان شده ست.
یک راهبه به دنیا می آید...(کجا؟...)
بارسلون دیگر ناز نمی کشد
مگر با صدای بمب هایش...
چین طُرّۀ مویش را می بُرد.
هنری روچیلد یک شاعر است.
مادرید از کلاه بیزار است.
و پاپ دیگر خواجه ای ندارد.
با یک قانون
فحشای کودکان توجیه می شود.
ایمانِ سفید قدرتش را از دست می دهد
و هر چه سیاهی است گستره می یابد.
در جایی کاخ ضد مسیحی
برپا شده است.
میان پدوفیل ها
اخباری رد و بدل می شود.
گفته می شود  
یهودا هم دارد می آید...
خدای من
دیگر چه خبر؟

 

روبن داریو نویسنده و شاعر نیکاراگوایی، بنیانگذار مدرنیسم در شعر و ادبیات کشورهای اسپانیایی زبان و الگوی بسیاری از شاعران از جمله فدریکو گارسیا لورکا، خوان رامون خیمنس و آنتونیو ماچادو بود. گروه هنرمندان اسپانیایی که به نسل 27 معروف شد و لورکا یکی از آنها بود از داریو بسیار تاثیر پذیرفت. خوآن رامون خیمنس در مورد او گفت: "او حق داشت که شعر اسپانیایی را از خواب و رخوت بیدار کند". و آنتونیو ماچادو در هنگام مرگش چنین سرود: "دفن کنیم او را درسنگ مرمری سخت، نامش را، فلوتش را و چنگ اش را و این کتیبه را: هیچکس این چنگ را لمس نکند مگر خود "آپولو"؛ هیچکس این فلوت را ننوازد مگر خود پان". ارنستو کاردنال، کشیش انقلابی جنبش ساندینیستی نیکاراگوئه و وزیر فرهنگ دولت ساندنیستها روبن داریو را پدر معنوی انقلاب ساندنیستها خواند. شهر زادگاه داریو در نیکاراگوئه به نام او نامگذاری و با مجسمۀ او تزیین شده است.
قصد من این است که برای نزدیکتر شدن به لورکا و دنیای او به آثاری از شاعرانی نیز بپردازم که حداقل در سالهای نخستین شکوفایی لورکا بخش مهمی از دست مایه های او را می ساختند. در این میان و بیش از همه می توان از روبن داریو، خوان رامون خیمنس و آتنونیو ماچادو نام برد.

 

.
رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست