تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید  دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۸ اکتبر ۲۰۱۸

نجیب بارور

در تذکره‌ام، عاشق انسان بنویسید
از نسل ابومسلم و ساسان بنویسید
هویت هر دختر آزاده‌ی ما را
تهمینه‌یی از مهد سمنگان بنویسید
تا دختر شیراز کند جلوه‌ی دیگر
دَور یخنش لعل بدخشان بنویسید
ما را که به پهنای دو-سه کشور نوریم
باشنده‌ی اصلیِ خراسان بنویسید
هم‌طایفه‌ی رستم، و هم‌باور زردشت
هم‌میهن فردوسی، از ایران بنویسید
بر خاک گران‌گوهر من، بابت نامش
صدبار اگر جان دهم، ارزان بنویسید
هویت آزاده چنین ملت ما را
عیب است برادر! اگر افغان بنویسید

 

 

.برگرفته از صفحه آقای نجیب بارور در فیسبوک
رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست