تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده سیاسی / ویژۀ انقلاب کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
اورمزدشید۱۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۳ مارس ۲۰۱۶

من یک زن آزاد هستم
مجید خرّمی

 

در ابری اناری فام
پستان هایم باز می شد .
می دیدم پشنگه ی خون ِقلبم را
میان فواره ی سپید ِشیر .
تیزی کارد ِ برادرهایم
بند ِناف ِجنینم را
پاره ،پاره می کرد .

آری روی همین زمین
من یک زن ِتنها بودم .
برادرهایم آمدند دلیر
بنام خدای مستبد ،
با برق ِکاردهاشان
شکافتند پوست ِتنم را ،
دریدند هستی گوشت ِتنم را .

آه من یک زن سوری بودم
ازویرانی ستیزدررهایی ،
اینجا درهانوی آلمان
ازجنون ِبرادرهایم
اینک دربسترخون می میرم .

دیهیم ِافراشته ی زنان هنوز
درضرب ِباد ِستم ِمردان می لرزد .
من یک زن ِ آزاد هستم
جرم من این بود ،
با آنکس که دوست می داشتم
لب بوسیدم وهم بسترشدم .

این چنین سوختم ای انسان !
به خشم ِدشنه ی جهل
آه تا لخته ی خون ِمن ،
چگونه می ماسد
برپرچم ِفردا بیادگار .

نوامبر،دوهزاروپانزده ،فرانکفورت . 

 

رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست