دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
تماس با سردبیر > perslit@gmail.com بایگانی پیوندکده سیاسی  بیانیه ها و برنامه ها کتابخانه صدا و ویدئو ادبیات بومی هنر داستان شعر

با یاد جوانه های باغ بیست و پنج


محمد مختاری  وصانع ژاله

 باغ و تگرگ
..............
باغیم

با نگاهِ نخستین

یک سوی ما سیا هی ِ خوف انگیز

یک سوی ما تگرگ

بگذار بشکفیم

در رو به روی مرگ


>>>>>>>>>>>>>>>>>


صبح بیست و پنج

صبح
به دیدار ِ تو
چرخ زنان آمده ست

آمده ام تا ترا
رقص کنان بنگرم

.
دو
.


باز
زپشتِ پنجره

صبح ِ سرود ِ قامتت
باز
یه پشتِ پلکِ من

زمزمه ی عبورِ ِ تو

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست