تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده سیاسی / ویژۀ انقلاب کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴ - ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵

رضا مقصدی
 

نوال السعداوی، نویسنده ی نامدار وپزشک مصری از چهره های برجسته ی
مبارزات عدالتخواهانه ی مردم مصر است.
زندگی ی توفانیِ او سرشار از پیگیری های خستگی ناپذیزِ یک زنِ آزاده ست
که مضامینِ انساندوستانه ی خود را در رمان،داستان،تحقیق ومقالات روشنگرانه ی
بسیار انتشار داده است.
تا کنون بیش از پنجاه جلد از کتابهای این زنِ فرهیخته به 35 زبان زنده ی دنیا
ترجمه وانتشار یافته است.
جامعه ی فرهنگی ایران نام ارجمندِ اورا با کتابِ:"چهره ی عریان زنِ عرب"به
ترجمه ی مجید فروتن در سال 59 خورشیدی می شناسدوپس از آن،"زن،دین واخلاق"
در سال 82در ایران از او منتشر می شود.

سعداوی همواره دو دشمنِ شناخته شده داشته است:استبداد ومسلمانان افراط گرا.
در مبارزه با این دو پدیده ی منحوس،بارها زندگیِ رنجباردرزندان ها و تبعیدهای
ویرانگر را آزموده است ودر اوجِ دردمندی های پیوسته بود که قلم را همبسته ی
دلِ خسته ی خویش کرد وروشنای صدایِ آزادی وُ شادی را بر تاریکیِ زمانه،فروبارید
وبا همه ی کهنسالی، تا هنوز،از گسترش وُ پیشبردِ مبارزات مساوات طلبانه وآزادی-
خواهانه از پای ننشسته است.

"حسیب عمار":جوانِ برومندِ افغانی که پیش ازاین،گفتگوی شور آفرینِ اورا با احمد سعید
(آدونیس)شاعر بزرگ سوریه شنیده ایم در این گفتگوی جانانه با نوال سعداوی نیز با در
میان نهادنِ پرسش های مبتکرانه ودریافتِ پاسخ های شایسته ، ما را با ذهنِ زیبا وُزلالِ این زنِ خجسته، آشناترمی کند. 

..........
این گفتگو رابه این نشانی می شنویم:

 

رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست