تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید

یکشنبه، 5 شهریور ماه 1396/ 27-08-2017

 


    خُنیاگرِ خجسته ی خونم !
                                  به فریدون فرخزاد
رضا مقصدی

نام ترا به اشک نوشتم
خُنیا گر ِ خجسته ی خونم!
خورشید، درکرانه ی چشم ام سرود خواند.
مهتاب، در ترانه ی خشم ام به غم نشست.
در آسمان، ستاره ای از جنس ِ جان مان
بغض ِ بلند ِ هرشبه اش را فرو شکست.

در روبروی آینه ، با روشنای آب
گفتم که از تبار ِ تمنای آتشم.
آن آتشی که جان ِفروزنده ی ترا
برشادی ِ شبانه ی نیلوفران ، دمید.
وان راز ِ شاعرانه ی شعری شِگفت  را
با جان ِ عاشقان ِ جهان گفت.

نام ترا به اشک نوشتم.
در دفتری که خاطره های "فروغ"را
تا " ازدحام ِکوچه ی خوشبخت" بُرده بود.
تا خلوت ِ خمیده ی آن "خانه ی سیاه" .
آری
من بودم وُ سرودِ تو بود وُبنفشه بود
آن باغ،از سپیدی ِسوز ِ صدای تو
با سازهای تشنه ی ما رنگ ِ تازه داشت.
با شادی ِبرهنه ی آواز خوان ِ آب
آفا ق ِ آرزوی درخشان ِروزگار-
گُلبانگ ِ تازه داشت.

"*خارا" ترا به زخمه ی گیتار ِ دردمند
در آرزوی ِ آبی ِ"شیلی" سروده بود.

باری
پیغامگُستران ِ بهاران ِ باغ ما
گُلواژه های پیرهن ِ خونسرشته را-
کز جان ِ چاک چاک ِتو می بارند
سُربی نوشته اند.
من نیز
خُنیاگر ِ خجسته ی خونم!
نام ترا به اشک نوشتم.
...........................
*ویکتور خارا" نوازنده ی گیتاروآواز خوانِ پُرآوازه ی
شیلی ست که پس از کودتای پینوشه علیه ی سالوادور آلنده
در این کشوربه قتل رسید.

.
رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست