دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
    سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۲۳ آپريل ۲۰۱۳
تماس سردبیر: gilavaei@gmail.com   نویساد و ارسال مطلب: perslit@gmail.com بایگانی پیوندکده بیانیه ها و برنامه ها سیاسی کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر

ترانهء انسان عاشق
منصور كوشان"

انسانی را می‌شناسم عاشق در زندگی
بودن را نه برای بودن
در وسوسه‌ی خواستن می‌خواهد
_يادت مي آد كي بود؟
همون كه فكرش ُپر از پرنده بود
انساني را مي شناسم عاشق در ُگل
باغ را نه برای باغ
در وسوسه‌ی شکفتن می‌خواهد
_يادت مي آد كي بود؟
همون كه نگاش ُپر از بنفشه بود
انسانی را می‌شناسم عاشق در طلوع
روز را نه برای روز
در وسوسه‌ی گذشتن می‌خواهد.
_يادت مي آد كي بود؟
همون كه دهنش ُپر از گلايه بود
انسانی را می‌شناسم عاشق در رویا
تو را نه براي تو
در وسوسهء زيستن مي خواهد
- یادت می‌آد کی بود؟
همون كه دلش پر از جوونه بود
.
2010

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست