تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده سیاسی / ویژۀ انقلاب کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
پنجشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۵

م. شهرزاد ( کبری امین سعیدی)

بیاد می‌آورم زنان کولی را
با کوله‌بارشان که کودکانشان بود
و در آفتاب خواب بودند
نمی‌دانستم چرا کولی
در آینه برای مادرم فال می‌گرفت
در آینه فقط عکس کودک بود
در آینه کودک تشنه بود
زمانی که آب‌گرمی نوشاندمش
دو اشرفی و و ان یکادش را دزدیدم
دیروز من کودک نبودم
کولی ابریشم داشت
پیراهن ابریشمی سبزی یافتم
با تمام و ان یکادش
ابریشم را برای بچه‌های زنان فاحشه بردم
دیشب دست پاسداران پر از اشرفی شد
امروز زنان کولی
برای فرزندان تشنگی آب می‌بردن
د

 

رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست