دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
تماس سردبیر: perslit@gmail.com   نویساد و ارسال مطلب: info@perslit.com بایگانی پیوندکده بیانیه ها و برنامه ها سیاسی کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر

طنين روستا؛ موسيقی بومی ايران

محمود خوشنام
تهيه کننده برنامه "طنين روستا"

جمال محمدی و حسين حميدی نوازندگان سازهای بادی
ايران يکی ازسرزمين هائی است که به سبب گستردگی جغرافيائی، تنوع قومی، و پيشينه بلند تاريخی، از رنگين کمانی پر دامنه از موسيقی بومی برخوردار است.

 

موسيقی بومی، طنين قلب روستاست. نشانه زنده بودن و زنده ماندن است. زلالی است که در رگهای روستا جاری است و جلوه های گونه گون زندگی روستائيان را باز می تاباند.

هنگام کار، هنگام عشق و در هنگامه مرگ حتی در فضای روستا طنين می اندازد. می گرياند، می خنداند، و بر می انگيزاند.

شگفتی آور است که موسيقی، اين نيروی سترگ زندگی بخش را از درون سادگی های روستا، يعنی از "مطلق سادگی" به دست می آورد.

موسيقی بومی در سراسر جهان پراکنده است، ولی سرزمين هائی که همچنان" سنتی" باقی مانده اند يا از فرايند صنعتی شدن بهره کمتی برده اند، گنجينه غنی تر و پاکيزه تری از موسيقی بومی را در خود دارند.

ايران يکی از اين سرزمين هاست که به سبب گستردگی جغرافيائی، تنوع قومی، و پيشينه بلند تاريخی، از رنگين کمانی پر دامنه از موسيقی بومی را در خود دارند.

مجموعه "طنين روستا" می کوشد شما را در سير و سفری در گرداگرد ايران، با گنجينه موسيقی بومی آشنا کند.

با شما پای دوتار ترکمن ها، رباب بلوچ ها، سرنای کردان و ساز عاشيقها می نشينيم، و با استادان نوازنده بومی و با شناسندگان آنها صحبت می کنيم.

 

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2005/03/050309_pm-folklore_music_id.shtml

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست