گزارش از مراسم بزرگداشت قربانيان كشتار 67

صبح روز جمعه (8/6/87) تعدادي از افرادي كه براي بزرگداشت قربانيان كشتار 67 قصد داشتند در گلزار خاوران گرد هم آيند، در مسير عزيمت به آنجا متوجه تسخير نظامي جاده‌ منتهي به گلزار شدند. اين يورش به نحوي گسترده بود كه هر 100 متر به 100 متر يك ماشين نيروي انتظامي يا امنيتي حضور داشت و مدخل خياباني كه درب ورودي گلزار خاوران در آن واقع است نيز با يك حصار آهني و نيروهاي ضد شورش پوشانده شده بود (تعداد نيروهاي نظامي و اطلاعاتي بيش از 300 نفر تخمين زده مي‌شد). پس از آنكه تعدادي از شركت كنندگان سوار بر ماشين‌هاي خود به آنجا رسيدند، نيروهاي امنيتي و نظامي حاضر در محل به عكسبرداري و فيلمبرداري از آنان پرداخته و پس از آن وحشيانه به آنان يورش برده و با ضربات باتوم اقدام به شكستن شيشه ها و كندن پلاك هاي اتومبيل ها كردند كه در اين ميان صورت چند تن در اثر پاشيدن خرده هاي شيشه مجروح شد و چند تن نيز بازداشت شدند. پس از آن كه حاضرين دريافتند به علت لشگركشي نظامي امكان ورود به گلزار و برگزاري مراسم وجود ندارد، جاده خاوران را با گل هاي سرخ گلباران كرده و قرار گذاشتند اين مراسم را در قطعه 33 " بهشت زهرا" -كه مزار رفقاي شهيد پيش از تغيير حاكميت 57 در آن قرار دارد- برگزار كنند. پس در آنجا گرد هم آمدند و با گلباران كردن قطعه 33  و  قرار دادن عكس تعدادي از رفقا و خواندن سرود، ياد و خاطره رفيقان در خون تپيده ‌ي خاوران و دست‌هاي بيرون مانده از خاك را گرامي داشتند. لازم به ذكر است، يكي از حاضرين در قطعه 33 نيز بازداشت شده است.

جمعي از شركت كنندگان

9/6/87

 

 

 

www.perslit.com