تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید چهار شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۷ مارس ۲۰۱۸

بیانیه کانون نویسندگان ایران
به مناسبت روز جهانی زن

کانون نویسندگان ایران به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن بیانیه منتشر کرد.در بخشی از بیانیه آمده است: « در این میان، عرصه برای ابراز وجود و بالندگی زنان نویسنده و هنرمند بیش از پیش تنگ شده است. زنان نویسنده و هنرمند از بیان آزادانه-ی اندیشه¬ها و احساسات و عرضه¬ی هنر خود محرومند». کانون در پایان بیانیه خود نوشته است: « کانون نویسندگان ایران جنبش آزادی‌خواهانه‌ی زنان را ارج می¬نهد و از آن حمایت می-کند».
متن کامل بیانیه:
8 مارس بر همهی کوشندگان جنبش آزادی زن فرخنده باد!
در 8 مارس سال 1857 زنان کارگر صنایع نساجی نیویورک به خیابان آمدند تا به شرایط غیرانسانی کار و زندگی خود اعتراض کنند. خون زنان کارگری که در آن روز بر سنگفرش خیابانهای نیویورک ریخته شد پس از صد و شصت سال هنوز گرم و تپنده است. نظام سرمایه‌داری و دستگاه¬های تحمیق و سرکوب آن هرگز نتوانسته¬اند فریاد دادخواهی زنان را خاموش کنند. مبارزهزی نان برای عدالت اجتماعی، آزادی و زندگی شایسته یانسانی همواره ادامه داشته است. امروز جنبش زنان برای رفع ستم جنسیتی به جنبشی جهانی بدل شده است.
در ایران، حاکمیت با تکیه بر دین، سنت و فرهنگ مردسالاری و با تصویب و اجرای قوانین ضدزنِ قرون وسطایی به تبعیض جنسیتی که از ملزومات سودآوری نظام سرمایه‌داری است، صورت قانونی بخشیده و فشاری مضاعف را بر زنان تحمیل کرده است. زنان در تمام قوانین حقوقی و جزایی مورد تبعیض قرار دارند تا حدی که در مواردی چون ارث و شهادت نه یک انسان کامل، بلکه نیمه انسان به حساب میآیند. زنان نه تنها به فرصتیها اجتماعی، شغلی و تحصیلیِ برابر دسترسی ندارند، بلکه از ابتداییتیرن حقوق انسانی خود مانند حق انتخاب پوشش، حق انتخاب همسر، مراوده و معاشرت آزاد، اختیار بدن خود، حتی حق سفرکردن، آواز خواندن در مجامع عمومی و حضور در میادین ورزشی محروم شده¬اند. در این میان، عرصه برای ابراز وجود و بالندگی زنان نویسنده و هنرمند بیش از پیش تنگ شده است. زنان نویسنده و هنرمند از بیان آزادانهی اندیشه هااحساسات و عرضه¬ی هنر هنر خود محرومند. تیغ سانسور بر فکر، بیان، قلم، صدا، چهره و حتی بدن زن بیشتر و برّاتر عمل می‌کند.
با این همه، مبارزه¬ی زنان برای رفع تبعیض و ستم جنسیتی هرگز متوقف نشده و حرکت زنان به سوی رهایی با افت و خیزهای بسیار، ادامه داشته است. در جنبش اعتراضی ماه¬های اخیر، صدای دادخواهانهی زنان بلندتر و رساتر از دیگران شنیده می¬شد. درست هنگامی که حاکمیت فکر می¬کرد در سرکوب معترضان موفق شده است، این زنان جوانِ مشهور به «دختران خیابان انقلاب» بودند که در اعتراض به حجاب اجباری، با اطلاع کامل از عواقب مخاطره¬آمیز چنین حرکتی، یکی پس از دیگری به خیابان آمدند، در سکوت بر سکوها ایستادند و حجاب از سر برداشتند تا سکوت معنادارشان بلندترین فریاد آزادی باشد. این در حالی است که پاسخ حاکمیت به خواستهی برحق این زنان چیزی جز ضرب و شتم، دستگیری، زندان و شکنجه نبوده است. افزون بر اینان، هم¬اکنون شماری از زنانی که شجاعانه بر حقوق انسانی خود پای میفشرند، به «جرم» گفتن و نوشتن از حقوق و خواسته¬های خود و اعتراض به تبعیض و نابرابری و بی¬عدالتی در زندان به سر می¬برند. بسیاری از آنان جان خود را با اعتصاب غذای طولانی به خطر می¬اندازند تا صدای اعتراض و مقاومت‌شان حتی از پشت میله-های زندان به گوش جامعه برسد.
کانون نویسندگان ایران جنبش آزادی‌خواهانه‌ی زنان را ارج می¬نهد و از آن حمایت می¬کند، چرا که باور دارد معیار آزادی هر جامعه¬ای آزادی زنان در آن جامعه است. کانون در فضای حق‌طلبانه و سانسورشکن زنان آزاده، به استقبال 8 مارس می-رود و این روز جهانی را گرامی میردارد وزی که پیامآور دنیایی آزاد و عاری از ستم و تبعیض است.

کانون نویسندگان ایران
15 اسفند 1396

 

. برگرفته از صفحه کانون نویسندگان ایران در فیسبوک
رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست