تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده سیاسی / ویژۀ انقلاب کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید

گرامیداشت هشت مارس روز جهانی زن


از آن هشت مارس که زنان کارگر بافندۀ نساجی در نیویورک به اعتصاب و اعتراض دست زدند و توسط پلیس سرکوب شدند، نزدیک به یک وُ نیم قرن می گذرد. خواست آنها افزایش دستمزد و بهتر شدن شرایط کار بود. در فاصلۀ این یک وُ نیم قرن زنان در کشورهای مختلف و به درجات گوناگون توانسته اند به بخش هایی مهم از مطالباتشان دست یابند، با این همه هنوز مورد ستم مضاعف، تبعیض و نابرابری قرار دارند. همین ماهِ پیش بود که در مراسم اسکار یکی از زنان برندۀ جایزه از پشت تریبونی که میلیون ها تن در سراسر جهان بیننده و شنوندۀ آن بودند، خواستار برابری دستمزد زنان و مردان شد و مورد تشویق فراوان قرار گرفت. در شرایطی که در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی برابری دستمزد زنان و مردان هنوز از مطالبات جنبش زنان است، می توان نتیجه گرفت در دیگر کشورها وضع به مراتب بدتر است. به ویژه در یک سال اخیر نظام واپسگرای مردسالار توحش خود را در اوجی تازه به نمایش گذاشت. در مناطق آشوبزدۀ خاورمیانه و آفریقا زنان به اسارت درآمدند، مورد تجاوز جمعی قرار گرفتند و جلوی چشم مردم دنیا ، همچو برده، در بازار خرید و فروش شدند.
در ایران جنبش برابری طلبی زنان که بخشی از جنبش جهانی زن و هشت مارس نماد آن است، حضوری نیرومند و پردامنه دارد. حتی اسید پاشیهای زنجیره ای نتوانست آن را از مطالبات خود که در کلی ترین بیان چیزی جز حقوق انسانی و برابری نیست، دور کند. اقشار مختلف زنان به صورت های گوناگون مورد ظلم و تبعیض قرار می گیرند. از جمله زنان هنرمند همچنان در ابراز هنر خود با موانع و تبعیض های بسیار مواجه هستند؛ صدای آنها ممنوع است و مورد انواع و اقسام سانسورها قرار دارند.
هشت مارس روز زنان و مردانی است که به این ستم ها و تبعیض ها اعتراض دارندو خواهان برابری انسان ها در تمامی عرصه ها از جمله عرصۀ هنر و ادبیات هستند. قوانین و رفتارها باید به نفع این برابری تغییر کند.
کانون نویسندگان ایران هشتم مارس را به تمامی زنان به ویژه زنان نویسنده و هنرمند سراسر جهان تبریک می گوید.

کانون نویسندگان ایران
14 اسفند 1393 (5 مارس 2015)

 

رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست