تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده سیاسی / ویژۀ انقلاب کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید

تنها آبی است
ناصر کاخساز

از رود بی کران بی رنگی که می گذری
آبی می شوی
برای همین است که پس زمینه خاطره ات آبی است
و سکوت آبی است
و من به شکاف نازکی که از میان ابرها می گذرد
خیره می مانم

ورنه مرگ، تنها
علامتی است که احترام مرا به سکوت
بر می اگیزد و
گرایش مرا به شادی متعادل می کند
ورنه
در محکومیت انسان به درد
رمزی نهفته نیست
در مرگ جز سکوت
جز خاطره آبی عشق
رمزی نهفته نیست
تنها آبی است
که در شکاف شکشتن شیشه
پنهان است

ن_ کاخساز _ اکتبر ۲۰۱۵

برگرفته از صفحۀ آقای کاخساز در فیسبوک

رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست