دغلکاری وسانسور


در بازتاب متن سخنرانی یوسف عزیزی بنی طرف

در سایت " اخبار روز" سازمان اکثریت!

 

امیر جواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

جمعه ۷ تير ۱٣٨۷ -  ۲۷ ژوئن ۲۰۰٨

 

 

       در شبگرد یهای اینترنیتی ، تصادفا به دو مطلب از نویسنده و محقق شناخته شده آقای یوسف عزیزی بنی طُرف برخوردم . دریغم آمد که آنرا عینا برای شما خوانندگان داخل و خارج از کشور بازگو نکنم .

 در ابتداء کپی مقدمه و بخشی از مطلب مورد نظر را که سایت  " روزنامه کارگزاران " داخل کشور عینا آورده و سپس متنی که سا یت " اخبار روز " با سانسور آنرا باز چاپ کرده ، در اینجا نقل می کنم تا خوانند گان خود، بدون تفسیر مسئله را به چشم ببینند و قضاوت کنند. 

 

     درسایت "روزنامه کارگزاران" شماره ۵۱۴ به تاریخ چهارشنبه ۲۲ خرداد۱٣٨۷ آمده است :

     یوسف عزیزی‌بنی‌طرف: عصرروز پنج‌شنبه بیست‌و‌ششم اردیبهشت ٨۷، نشر ثالث نخستین برنامه از برنامه‌های شب‌های تجربه خود را به علی‌اشرف درویشیان، داستان‌نویس معاصر كشورمان اختصاص داد. وی بخشی از خاطرات زندگی خود را بازگو كرد. در لابه‌لای سخنان درویشیان، محمد محمدعلی، سیمین بهبهانی، محمود دولت‌آبادی و همسر درویشیان و در نهایت من صحبت كردم. در آنجا به اختصار درباره داستان‌نویسی پیرامون در ایران - كه به نظرم

درویشیان یكی از بنیانگذاران آن است - صحبت كردم. هنگام خروج از نشر ثالث دوستی از من خواست تا بحث مركز و پیرامون در داستان‌نویسی معاصر را كه در آن جلسه به اشاره از آن گذشتم بیشتر باز كنم. حاصل، نوشته‌ای است كه می‌خوانید:  

    در ادامه این مطلب آمده است :

    " نویسندگان یادشده در واقع حلقه واسط بین نسل اول نویسندگان مركزنشین و نسل سوم شهرستانی هستند كه ما از آنان به نام نویسندگان پیرامونی نام می‌بریم. صمد بهرنگی، علی‌اشرف درویشیان، منصور یاقوتی، امین فقیری، نسیم خاكسار، ناصر موذن، حسن حسام و عدنان غریفی بارزترین نمایندگان ادبیات پیرامونی هستند. وجه مشترك اكثر آنان - كه در مقطع پررنج و پرخروشی از تاریخ جامعه ایران می‌زیستند - وابستگی فكری به ایدئولوژی چپ است. در اغلب آثار این نویسندگان رنگ و بوی اجتماعی بر رنگ و بوی ادبی چیره می‌شود. البته برخی از اینان كه بعد از انقلاب زنده ماندند در سبك كار ادبی خود تغییراتی پدید آوردند..."  ( تاکیدات از من است )

    همین مطلب در سایت " اخبار روز" بعد از۱۵روزتاخیر بدون ذکر ماخذ ، بعنوان خبر اخبار روز در بخش " ادبیات " به تاریخ چهارشنبه  ۵ تير ۱٣٨۷ -  ۲۵ ژوئن ۲۰۰٨ با عنوان "مرکز و پیرامون" در داستان نویسی معاصر ایران ، یوسف عزیزی بنی طُرُف  چاپ شده است .

در برابر همین بخش از مقاله در سایت  "اخبار روز" اینگونه آمده است :

   " نویسندگان یادشده درواقع حلقه واسط بین نسل اول نویسندگان مرکز نشین و نسل سوم شهرستانی هستند که ما از آنان به نام نویسندگان پیرامونی نام می بریم. صمد بهرنگی، علی اشرف درویشیان، منصور یاقوتی، امین فقیری، نسیم خاکسار، ناصر موذن وعدنان غریفی بارزترین نمایندگان ادبیات پیرامون هستند. شاید بتوان بیژن نجدی را نیز به این گروه افزود. وجه مشترک اکثرآنان که در مقطع پررنج و پر خروشی از تاریخ جامعه ایران می زیستند وابستگی فکری به ایدیولوژی چپ و سوسیالیسم است. در اغلب آثار این نویسندگان رنگ و بوی اجتماعی بر رنگ و بوی ادبی چیره می شود. البته برخی از اینان که بعد از انقلاب زنده ماندند در سبک کار ادبی خود تغییراتی پدید آوردند..." (تاکیدات از من است )

   همانگونه که ملاحظه می کنید ، در متن باز انتشار یافته  " اخبار روز"، نام " حسن حسام " از نوشته یوسف عزیزی بنی طرف "  برداشته شده" است !

   به باور من نفس سانسور نام حسن حسام از طرف اکثریتی ها دو وجه روشن دارد:

الف ؛ دست اندرکاران سایت " اخبار روز " اعتقادی به آزادی بدون حصر واستثناء اندیشه ، قلم و بیان ندارند و از اینرو همچون کارگزاران نظام جمهوری اسلامی هر جا که لازم می دانند ، دست به سانسور می زنند و ادعای آزادی خواهی و دمکراسی طلبی  شان باد هواست .

ب : این سانسور مشخص، بیانگر عداوت و کینه توزی حقیرانه کارگزاران سایت " اخبار روز "  نسبت به حسن حسام ، شاعر،نویسنده و کمونیست نام آشنا است.  زیرا جرمش این استکه؛ اسرار هویدا  می کرد ه و هرگز در مورد خیانت  طیف راست  در دوره حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی  سکوت نکرده است و گرنه چه دلیل دارد که " اخبار روز" نام کسی را سانسور کند که بیش از چهل سال است که برای آزادی و سوسیالیسم مبارزه می کند و در زندان محمد رضا شاهی ، همبند  زنده یاد انوشیروان لطفی  بوده است و در زندان  نظام فقاهتی جمهوری اسلامی تا پای دار رفته و سر افراز برگشته است .

   این اقدام به هر دلیلی که صورت گرفته باشد ، شیوه ایست به سبک جمهوری اسلامی که نیرو ها را به خودی و غیر خودی تقسیم می کند. درغیر اینصورت سانسور نام حسن حسام از متن نوشته آقای یوسف عزیز بنی ظرف ، چه ضرری به حال حسام و چه نفعی برای سازمان اکثریت دارد ؟

    اگر وظیفه رسانه ، انعکاس بیطرفانه اخبار و رویدادهاست ، و اگر آنچه در سایت " اخبار روز" دیده شده ، تصادف محض نباشد ، بیشک بمثابه یک سیاست فرسوده است که بشکل خزیده ، در سایه اعمال می گردد ، ولی نتیجه آن نشان می دهد ، سردمداران سایت ، منافع حقیر فرقه ای خود را بر ارزش های بجا مانده از متن سخنرانی نویسنده و محققی جسور در داخل کشور، ارجح می شمارند وپرسش آخرین اینکه ؛ آیا این سانسور درسایت " اخبار روز" یک استثنا بوده یا اینکه دست اندر کاران آن ، کارشان سانسور بی سر و صدای مخالفان نظری ایشان است . کسی چه می داند ؟!

در زیرلینک هردو مطلب را قرارمی دهم تا خوانندگان با چند و چون مسئله بیشتر آشنا شوند. امید آنکه این نوشته برای خوانندگان سایت " اخبار روز " نیز روشنگر افتد.

 

http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?13339 

 

http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=15876

 

 

 

 

www.perslit.com