تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده سیاسی / ویژۀ انقلاب کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید


IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE) 
       www.iranianpen.com 

اطلاعیه انجمن قلم ایران در تبعید
درباره میز کتاب حکومت اسلامی ایران در محل برگزاری کنگره پن جهانی در قرقیزستان

انجمن قلم ایران در تبعید هموند پن جهانی است و در کنگره های سالانه آن شرکت می کند. امسال برای نخستین بار در تاریخ پن، کنگره سالانه آن، در بیشکک (پایتخت) قرقیزستان برگزار شده و این کنگره از روز دوشنبه 29 سپتامبر کار خود را آغاز کرده است.
بنا بر تصمیم دبیران انجمن قلم ایران در تبعید، قرار بود همانند سال پیش که آقای بهرام رحمانی، به عنوان پرزیدنت انجمن قلم ایران در تبعید و آقای ناصر پیمان یکی از دبیران بین المللی این انجمن، در کنگره پن در ایسلند شرکت کرده بودند، امسال نیز، در قرقیزستان حضور داشته باشند. اما به دلایل امنیتی و تهدیدهایی که به تازگی از سوی عوامل حکومت اسلامی برعلیه بهرام رحمانی و نزدیکان وی در ایران صورت گرفته، گروه دبیران انجمن قلم ایران در تبعید تصمیم گرفتند که وی به این کنگره نرود؛ پرزیدنت انجمن قلم ایران در تبعید نیز، با توجه به تهدیدها و نگرانی های ما، پذیرفت که در این کنگره شرکت نکند. بنا بر این،  هم اکنون، ناصر پیمان از سوی انجمن قلم ایران در تبعید، در کنگره پن جهانی در قرقیزستان حضور دارد.
در محل برگزاری كنگره، از سوی سفارت حکومت اسلامی ايران در قيرقيزستان، يك ميز كتاب گذاشته شده و شمار بسیاری كتاب خمينى را با برگردان روسى، در كنار كتاب هاى مثنوى مولوى و ديگر كتاب ها برای عرضه به نویسندگان قرار داده اند. بر این ميز كتاب، پرچم جمهورى اسلامى نیز، به چشم می خورد. افرادى كه سفارت حکومت اسلامی ايران براى ادارۀ ميز كتاب فرستاده، همه قيرقيزى هستند و از مذهبى هاى متعصب. هنگامی که ناصر پیمان، با ديدن كتاب ها و عكس هاى خمينى، به اعتراض از كشتار زندانيان و فشارها و شكنجه ها و سركوب آزادی ها در حکومت اسلامی سخن گفت، آنان دهان به تهدید گشودند و در کنار میز کتاب از وی شروع به عکس گرفتن کردند.
کسی که مسئولیت برگزاری این میز کتاب را داشت یک انگلیسی بود که ظاهرا در بیشکک چاپخانه و انتشاراتی دارد اما به نظر می رسد که برای حکومت اسلامی کار می کند. نهایتا ایشان و دو نفری که از سفارت حکومت اسلامی آمده بودند به پیمان ناصر پیشنهاد می کنند که با آن ها وارد گفتگو شود. اما ناصر پیمان در جواب آن ها می گوید که با نمایندگان حکومت ده هزار اعدام و سنگسار، سرکوب و ترور، سانسور و اختناق، نباید گفتگو کرد. نهایتا بسیاری از انجمن های قلم و نمایندگان آن ها، به حمایت از نماینده ما برمی خیزند.
چرا که حکومت اسلامی ایران، به حدی رسوا است و همه می دانند که این حکومت، یک حکومت ترور و وحشت است و از روز نخست استقرار آن در ایران، ضد آزادی بوده است. بخش کوچکی از جنایت های حکومت اسلامی، در قطعنامۀ انجمن قلم ایران در تبعید و نیز، در نامۀ سرگشاده بهرام رحمانی به نمایندگان کنگره پن جهانی، توصیف شده است.
اما پس از این که عوامل سفارت جمهوری اسلامی، به شکل مفتضحانه ای مجبور شدند بساط خود را جمع کنند و بروند به خصوص خانم «المير ا» پرزيدنت پن قيرقيزستان و آسياى مركزى، به پیمان ناصر گفته كه سفارت ايران در قيرقيزستان  فردا سه شنبه 30 سپتامبر  او را  دعوت كرده  كه به سفارت جمهورى اسلامى براى گفت و شنود برود و از پیمان نیز خواسته كه با او به سفارت برود. جواب پیمان به او،«نه» محکم بود؟
ما از انجمن های قلم و نمایندگان آن ها که به حمایت از اعتراض نماینده ما بر علیه عوامل حکومت اسلامی و نمایندگان سفارت حکومت اسلامی در بیشکک برخاستند و سرانجام پس از چند ساعتی، بساط حکومت اسلامی را جمع کردند بی نهایت سپاسگزاریم. اما از مسئولین پن مرکزی و به خصوص پن قرقیزستان که مسئولیت برگزاری این کنگره را به عهده دارد، جدا می خواهیم که از یک سو، به نفوذ حکومت اسلامی در پن حساس باشند و از سوی دیگر، امنیت نماینده ما را با جدیت تمام تأمین کنند.
هم چنین از نمایندگان کنگره پن جهانی انتظار داریم که این اقدام حکومت اسلامی را شدیدا محکوم کنند!

انجمن قلم ایران در تبعید
بیست و نهم سپتامبر 2014

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)
www.iranianpen.com

The announcement of the Iranian PEN Centre ( in Exile) about exhibition of books by the Iranian Islamic regime  on the occasion of  the International PEN Congress in Bishkek(Kyrgyzstan).

Iranian PEN in Exile is a part of International PEN and one of its annual Congress participants. This year and for the first time in PEN's history, its annual congress had been held in Bishkek, capital of Kyrgyzstan which starts on Monday September 29th.

According to the decision of Iranian PEN's in Exile board members, Mr Bahram Rahmani, as President of PEN in Exile and Mr. Nasser Pejman one International Secretary of the Board were to attend just as they did the last year in Iceland, but since too many threats has been made against Bahram Rahmani and his relatives recently by the Islamic government in Iran, the board recommended that he should not participate and he decided to consider the their advise and not to participate, and now Mr. Nasser Pejman is the only member of Iranian PEN in Exile in the International PEN's Congress.

The Embassy of the Islamic Republic of Iran in Kyrgyzstan, has have a book exhibition in the congress hall, with a large number of books mostly Khomeini's books translated into Russian, in addition to the books of Masnavi of Rumi and other books for presentation to the authors under the flag of the Islamic Republic of Iran.
When Nasser Pejman, saw Khomeini's books and his pictures, and talked to them to protest against killing of prisoners, torture, intimidation and repression of freedoms in the Islamic state, they started threatening him and taking pictures of him.
Eventually one person from the Embassy of the Iranian Islamic state approach Mr. Pejman and suggest that they could have a discussions with him, but he refuses since we believe that a discussion with the representatives of the tens of thousands of executions, stoning, oppression and terror, censorship and repression can not be held and many representatives of different PENs suport his decision since The Islamic Republic of Iran is so exposed that everybody knows that this regime is a reign of terror and has been fighting against freedom the first day of its establishment.
A small part of the crimes committed by the Islamic government in Iran has been described in an open letter from B. Rahmani to the Congress of PEN-International.
And then the Embassy of the Islamic Republic, was notoriously forced to  close down their exhibition and go.

We are extremely grateful and thank our colleagues and PEN's representatives for supporting us and protesting against Islamic regime and its representatives Bishkek and forcing them to leave the hall after a couple of hours; but we ask the authorities, especially the Central Asian PEN responsible for holding that Congress in Kyrgyzstan to be cautious about the influence of Islamic regime and to ensure the safety of our representatives further.
We also expect that International PEN Congress strongly condemn this action of the the Islamic regime.

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)
30 september 2014

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست