تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید  يکشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۶ ژوييه ۲۰۱۷

در سوگ
حسن حسام

هرروز
چند ین و چند بار
به تکرار        
بر صفحه می نویسم  :               
بیدار و سبز باد
یادِعزیزشان
و باد وباد و باد
به تکرار....
آه......
من مانده ام
تا کی به تسلیت بنشینم ؟
تا کی !؟
ای ناخدا بگو با من
تا کی براین کویر
برآنم؟
این مرگزار بی مرز
انگار ته ندارد!                  
نه
می شود
غمجامه را درید
نه اشک ها را شماره کرد
نه  
می شود
سکوت سترون را
خلاصه کرد به فریادی ویرانگر
ودر کنار مقتولان
دیوانه وار برقص آمد

هرروز
چند ین وچند بار
به تکرار
درهای هوی این مسلخ
با قار قار کلاغان
و حِرص لاشخوران
بجای تک تکشان
اعدام می شوم
وچون کرم شب تابی
پرسه می زنم
میان غنچه های ریخته
وبرگ های سوخته از داغ
گورستانم انگاری ای دوست!
باسینه ای که دارم پُردرد
شرحه شرحه از فراق .... *

*مولوی: سینهخواهمشرحهشرحهازفراق  ...   
11/07/2017
پاریس

.
رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست