تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید يکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷

این جا برقص ...

برای محمود صالحی و رضا شهابی
 و همه پرومته های در زنجیر

                               حسن حسام

پیرِ ما گفت :
به جز
زنجیری بر دست و پای
سهمی نداری
             امیر ِجدید !*
پس ،
دست افشان و پای کوبان
                            برقص
در میانه ی مستان
و آواز تهی دستان
سرنوشت خونبارت
                     به جبر تاریخ
چنین رقم خورده است :
پیکار و دادخواهی
با آواز  بی کرانه ی گسستن ِ زنجیر
در دادگاهی که نویی
                          امیر ِ جدید !
*
پیرِ ما گفت :
کار ،
کار ِ دانایی ما نیست
ساز ِ سرنوشتت را
تاریخ می نوازد
تاریخ بیقراری ها
تاریخ ِ  داد و ستد
تاریخ ِ دهان های گرسنه
تاریخ  ِچشم های خیس ِ حسرت بار،
                                در افقی گُم
تاریخ ِ  کودکان کار
                   ومردمان بیکار
تاریخ  ِروئیاهای بزرگ
                  وآرزو های له شده
تاریخ  ِ رنج و کار
                 و قتلگاه ِ مردم هشیار                                  
*
پیرِ ما گفت :
گل همین جاست
این جا یرقص
               امیر ِ جدید !
حلاج وار
حتی ،
      درپای دار
------------------------------------
        11/10/2017   - پاریس
*خطاب آنتونیو گرامشی است به کارگران ؛ طبقه ای که  سرنوشت محتومش ورق زدن تاریخ است تا جهانی نو درفکند!

.
رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست