MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C90520.F01685B0" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C90520.F01685B0 Content-Location: file:///C:/895BB112/hanri.cartier.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" هانری کارتیه برسو= 06; نقاشی با دوربین ‏

 = 7;انری کارتیه برسون نقاشی با دوربین

 

علی امینی نجفی=

 

 

3D"هنر&#=

هنری کارتيه برسون از بنيانگذارا&= #1606; فن عکاسی خبر= ;ی بود=

هانری کارتیه برسون که برخی او را برجسته‌تری= 606; عکاس قرن بیس&= #1578;م دانسته‌اند صد سال پیش در= = 778;۲ اوت= ; = 777;۹۰۸ در شهرک شانتلوپ نزدیک پاریس به دنیا آمد.=

این عکاس نامی از کودکی عاشق نقاشی بود، و پيش از روی آوردن به عکا&= #1587;ی، به تحصیل هنر پرداخت و به ویژه به تأثی&= #1585; از مکتب کوبیسم، که گرایش اصلی ر&= #1608;زگار بود، آثاری پدید آورد.

کار= ;تیه برسون (Henry Cartier= -Bresson) ب®= 0;‌گمان در پاسداشت ج&= #1575;یگاه عکاسی به عنوان هنری مدرن نقش مهمی داشته است. او تردیدی باقی نگذاشت که عک&= #1575;سی تنها بازنمایی فنی و ماشینی جهان بیرون نیست، بلکه هنری خلاق است که بر نگرش انسان مدرن تأثیری ژرف باقی می‌&= #1711;ذارد.

&#= 1576;رای کارتیه برسون عکاسی در جایی میان نقاشی و سینما قرار دارد. از سویی اجزا و ترکیب هر عکس با دقت و ظرافت یک تابلوی نقاشی چیده شده است. از سوی دیگر هر عکس از بازنمایی یک آن یا لحظه‌ا&= #1740; ثابت و گذرا فراتر می‌رو&#= 1583; و در بستر زمان جاری می&= #8204;شود.

یک قطعه عکس به فشرده‌ترین و گویاترین شکلی، سرشت و گوهر یک فرای&= #1606;د یا جریان واقعی را به نمایش می‌گذ&#= 1575;رد، که برای بازنمایی آن معمولا به رش&= #1578;ه‌ای از عکس‌های متوالی، یا به عبارت بهتر به یک نوار فیلم نیاز هست.

کار= ;تیه برسون با چیره‌دستی یک جادوگر، لحظه‌ای یکه و "نامعین" ر= 575; بر می‌گزیند که به قول خودش برای عکاسی "تعيي= 606; کننده" است، زیرا یک فراگرد زنده &= #1585;ا در لحظه‌ای ثابت "فیکس" می‌کند، بدون آنکه معنای درونی آن را از دست بدهد.

در عکس‌های کارتیه برسون، در نگاه اول همه چیز عادی است&= #1548; اما با اندکی دقت، رازی پنهان از گوشه‌ای ظاهر می‌شود و ذهن تماشاگر را تسخیر می‌کن&#= 1583;. تصویر هرگز نمایه یا نمودگاری مجرد نیست، بلکه حتما ایده‌ای حسی و عاطفی در بر دارد.

در کارهای کارتیه برسون، زیبایی بصری یا ترکیب هماهنگ عکس، همه چیز نیست؛ ریتم واقعی زندگی از آن هم مهمتر است. در هر عکس جنبش و جوشش زندگی خود را نشان می‌دهد. نگاه او به صحنه‌ه&= #1575;ی زندگی ناآرام است و توأم با تردیدی رندانه؛ و ای&= #1606; شاید در جهان&= #8204;بینی این هنرمند ریشه داشته باشد که همیشه خود را آنارشیست دانسته بود.

از رؤیاها و دلهره‌های زندگی

برخ= ;ی از منتقدان برای کارنامه هانری کارتیه برسو&#= 1606; نوعی دوره‌ب&#= 1606;دی قائل شده اند:=

در کارهای نیمه اول دهه ۱۹۳۰ که او با محافل سوررئالیست= 740; ارتباط داشت&#= 1548; حال و هوای همین سبک مدرن دیده می&= #8204;شود. برای نمونه عکسی به عنوان "جهش مردی از روی تالاب‌ها جلوی ایستگاه قطار سن لازار" اثری بدیع است، که به خواب و خیال می‌مان&#= 1583;. وسوسه‌ی دایمی سوررئالیست= 204;ها در به تصویر کشیدن عالم رؤیا و ضمیر ن= اخودآگاه در این کار دیده می‌شود&#= 1548; و برخی از کارهای دالی یا شیریکو را به یاد می‌آو&= #1585;د.

3D"هان&#=

برای کارتیه برسون عکاسی در جایی میان نقاشی و سینما قرار= دارد=

در اواخر دهه ۱۹۳۰ کارتیه برسون به سینما علاقه پیدا کرد و از= دستیاران ژان رنوار سینماگر بزرگ فرانسوی شد. "واقعیت شاعرانه" سینمای رنوار، با تم&= #1575;م رگه‌های امپرسیونیس= 578;ی، در رشته‌ای از کارهای او جلوه‌گر شد. تابلوی "پیک نیک در کنار رود مارن" نمونه درخشانی از این کارهاست و یادآور برخی از کارهای کلود مونه یا ژرژ سورا.

عکس= ; ظاهری عادی دارد، اما از فضاسازی و کادربندی دق&#= 1740;ق آن، آرامشی مرموز می‌تر&#= 1575;ود که خیره‌کنن&#= 1583;ه است و چشم برداشتن از آن دشوار.

اما بعد وحشت جنگ از راه رسید و این شادی و سرخوشی بر باد رفت. کارت= یه برسون به اسارت اشغالگران نازی در آمد. در بازداشتگاه آرام و قرار نداشت، سه با&= #1585; دست به فرار زد و در بار سوم سرانجام موفق می شود، و این فرصت را به دست آورد ک= ه در کنار هم‌م&= #1740;هنانش آزادی پاریس را از اشغال ارتش نازی جش&= #1606; بگیرد.

اس= 578;اد عکاسی خبری

جنگ جهانی دوم به تفنن‌جویی و ذوق‌آزمایی کارتیه برسون پایان &= #1583;اد. پس از جنگ او خود را وقف عکاسی خبری کرد و در طول سه دهه از آشوب‌های دوران معاصر گزارش داد.

او در کنار روبرت کاپا، دیوید سیمور و جورج راجر در سال ۱۹۴۷ از= پایه گذاران آژانس معروف مگنوم بود.

کار= ;تیه برسون با دوربین خود به کشورهای ناآرام قاره آسیا رفت و یک= ی از اولین شاهدان جنبش ضداستعماری خاورزمین شد. او شیفته آسیای توفانی بود که از هر گوشه آن جوشش و خروش انقلاب بلند بود.

کار= ;تیه برسون سه دهه در کانون‌ها&#= 1740; بحرانی آسیا به سر برد و مع= ;تبرترین گزارش‌های تصویری را به سراسر جهان فرستاد: جنبش استقلال هند تا مرگ مهاتم&= #1575; گاندی پیشوای بزرگ آن، جنگ داخلی چین و پ= يروزی مائو تسه دونگ و جنبش استقلال اند&#= 1608;نزی و...

برخ= ;ی از عکس‌هایی که از هند گرفته، حالت پرده‌های شمایل‌گون د&#= 1575;رد. در این عکس‌ه&= #1575; رمز و رازی هست که جانمایه قدسی و نیروی معنوی شبه قاره را بازت&= #1575;ب می‌دهد.

سب= 705; کار

هان= ;ری کارتیه برسون اصالت و سندیت تصویر عکاسی را پاس می‌دا&= #1588;ت. تمام عکس‌ها&#= 1740; سیاه و سفید او ساده و طبیعی هستند. در عکس های او از شگردها و ت= رفندهای غریب خبری نیست. تمام عکس‌های او با دوربین ساده و سبک لایکا و با عدسی معمولی (فاصله کانونی ۵۰ میلیمتری) گرفته شده‌ا&#= 1606;د. او از نورپردازی و دستکاری (رتو&= #1588;) و برش دادن عکس‌هایش پرهیز داشت.

هان= ;ری کارتیه برسون که در چهارم اوت ۲۰۰۴ درگذشت، د&#= 1585; بیست سال آخر زندگی کمتر عکاسی کرد و بیشتر به طراحی پرداخ&#= 1578;. به گفته منتقدان او همواره به آز&= #1605;ون‌ها و چالش‌های هنری تازه نیاز داشت. در عکاسی دیگر عرصه‌ای نمانده بود که او فتح نکرده باشد. =

 

 

از:

http://www.bbc.co.uk/persian= /arts/story/2008/08/080822_si-cartier-breson.shtml

 

 

www.perslit.com

 

------=_NextPart_01C90520.F01685B0 Content-Location: file:///C:/895BB112/hanri.cartier_files/image001.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhAQABAIABAAAAAAAzACH5BAEAAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== ------=_NextPart_01C90520.F01685B0 Content-Location: file:///C:/895BB112/hanri.cartier_files/image002.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhBQABAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAAAAAAB AAEAgAAAAAECAwICRAEAOw== ------=_NextPart_01C90520.F01685B0 Content-Location: file:///C:/895BB112/hanri.cartier_files/image003.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAKAAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQADAgICAkIDAkJDBELCgsRFQ8MDA8VGBMTFRMTGBcSFBQUFBIXFxscHhwbFyQkJyckJDUzMzM1 Ozs7Ozs7Ozs7OwENCwsNDg0QDg4QFA4PDhQUEBEREBQdFBQVFBQdJRoXFxcXGiUgIx4eHiMgKCgl JSgoMjIwMjI7Ozs7Ozs7Ozs7/8AAEQgAmADLAwEiAAIRAQMRAf/EAKcAAAICAwEAAAAAAAAAAAAA AAQFAwYAAQIHAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEAAUQAAIBAgUBBAgDBAUICAcAAAECAxEEACEx EgVBUWEiE3GBkaEyFBUGwUIjsVJigvDR8XIz4ZKyQzSFxQeiwtJTYyRlRnOjJTVFFiYRAAICAQMC BAYCAwAAAAAAAAABEQIhMRIDQVFhgSIEcZGhMkJiEyPwsVL/2gAMAwEAAhEDEQA/AFfB8Xx8tnau /HxXMjRRMf0wWrtGZAU178s8ei232v8AbHycLDiLJ2aJTue2jBoFHiaqVqceecPKi8daKzFKwJmt eirrj0JL5oOD49w3mM0aIznIEqNprX0Yx2s1OWatu7alGQK4+2Ptx1enGWa7agFLeNc/83OmE9zw PCBto4212nQiJFOX8uHk1x51QppJGdxWtNc6V60xBOPNjD57qeId5OJTbu/maq1qlEJiBeG4ctT5 C2oDoYUB/Zjf0Hhd275C3PcIlp7hTDJkrWmVCKn040SNp7a50/HBm3dhar2QMOC4TaD9PtSa6CFP +zjqHgOE8X/062c57f0UAoPSug6nBSbStCajriXd4t5yJyUClMsdNu7BFey+QtfhODWu6wtTnkFh Qf8AVriMcNwpOXHWwANM4k/qwdKULknUmtcDGQq7LlUghTWi17K9+GSt3Yttq6IHbheDDf7FbUrS nlJ/2ca+k8LWh4+2HZ+kmf8A0cblkQDalKrm2xqg+hhlUdaY7juFptqdtcgc/dXDbX3ZNtN4SBvp XEDP6bBStKeWhIB6/Dg2y+3uE8tpPkreSBjSSsMZeMn4WUldPTiLdvFBl2Hr6ME200kD+YhFaUZD 8LdzenBrZp5k61caImb7Z4QRLSwtDTw18hK19O3r0OIz9vcEqlhx9rRqAVijoDXMV25YZpcQvE0h ZjCVG4dVFRnUZ5aHuxxIPJqN/j/Kx/MK0yNNaHFHpqSjwFEvA8JQr9Pt13DxN5KVX0UXBcP23wYU FuOtShQGnlRmjAEfHt60riVruMo4bOTcAoSgp17Pbgy3dDmGKZekiuYpTUnBXxC1jQhh+2/t5WVW 4yzZHzLNBHkaV6qcqjA9/wADwNsFB420AKqzN8vH1Ay+HLPXD5ayMwb46BEoNGNVAHoAzwn+4XFY GVs5IwpUnsGde41BDerD2cKSaSbgTcdxnDfUUNzx1oULBAnkRlBTcQWG01NTngSXj+IJLLx9uanw qsKDPsyXoNcFRO6Sq0mYTMdTkeuFd/LPByz+S1baMeWqE+IE+MN6SDjPa7a1L1pVPRaA3IcNYhmk jt4lLZlRGAufRRTLEvEfTobmJbnjba4QnMNDGTl3lSDhhBFJMgZ6VYeEV19WBYIiqg5DY1aVzGeE V7Jmnjpx2rttVF+sftr7WuLdbmLibJo5CSA1vESM8x8OE30HgvrnlfTLTy/rXk7PIj2+X9I87y6b abfM8dP3s9cWX7VkVuN8sfkYmncf7MLf/cX+/v8AgmLpYdp1UmCP7tkflHkUPiWVePsy4JAhQ0Bp Wijri/cXHDdcDEXC7YXkKnOgBO8kgkmuZ7uzLFC4oV4y0/8Agx/6IxbPtW4PkXtkwr5iB0BORIGz aD2kYlZTJSr+3yIrudRcmZSFDgEf3Rl7cbi5CIGjtSurDMH09mEXLXF95ohgQySFhHAgFCxLbEUe knEs327DavS8eS4vlFZGDFY1YipEa69dcJKSk1ui7j1gqwo4IkV6sxHpyHpGB5CDlqGNRhXDfPZA xmuyn5s/aDhhx7W97n5lHFP0weh6j+rXHJCtRqds1B4c66VJGNfMeDOgPZiWW2UMVoBXtz95xC0S kba1/Z+ODJzkgkuVCmrV9mAXnLt5a1JOor+2mWJ7pdikgDWn9mWFFzNMpYQ5SkEKSK0r17MPWCV5 DTarKxX5nyguRZM2HcB09eOxxNqMlvJS1NTI37CMJpOWlgn+UtygECNI8jAsS4FdtB+Y9+G3F3N5 fRGSsfcHUggdle3HOt9QfycdXtbc/A2ba/tjVJfPjGZ3bdwHpUUP7cSLM71MbbipBI7D2HE0ccm1 pJImUKM3j8ad+mIiQG3DwS5AilQe44VNrUZtPKyEW/JSwsQ0hhJIMUgIrv65d4wxF3CxXbtUkUDA FSaDLI7hhRcwrLFQAAjUUr39+COLunqEmWjJ4a5Fsq+JN2ntw1LZgR1nJ3OziYAqpYEltAdvf0wb YTESBy1cqimqn4gcC3Dxi48vfVSKqzVYD+9QN7sTWroJAGXbvU+NfDr+XT3nFFqF5qPYWWRGaNio rvJagareAEnQnCnl4/mZPNp4UJAp0oaAe7B8M8SQALQsGBQ9mpZz3ZYXwbwxSQkooLntJOf44a+a x3JVxaRK4LMQuWfrxFyJtg0U+0bmpHJTtoWVu/Q4PubQ/LCeEmsXilyJoKZn0DCC2kS5tLqBhuK1 ljr+8G8wfj7cZ9uYZWdGhnbOoANctBTAdzaul0jiuyZ/AdcwKlcRwzgSIgNRoCe7TDsIk1iSVq1v Is6Uz+EMKexsBVnBbjs65Lf9o28kfHPNIc5WoB0ouX7ScL6//wBD/v7/AIJixcZEIONt0/gDH0t4 j7ziseav1+v/AK9/wamNMY2/qYd/9u/9incQteMswf8AuI/9EYYRIUlil/NG6OpGRFCDWo7MB8It eLs+v6EfvQYdQ24YftwiWWOnhDAW8T8lFyccdWLyOpPwiSMtG5HcreLFX5625GIxzPLK9xdmSQAl ViCRyCNkYishfxK9chQgDtxc+KQJazmWuyJlkA7FKshHdpjvn+PjuoVRgrRp4Q1BuRqVLKaHUYk0 q2c5K7neqScW0n4dPqU5LSWSAVk8xjRSsg3euoocCtbXNrcxsitA2bxSg+A7G2kg9zDDyS0e0gCk iFSu4biTIR+96+mFlzLFIzQ28ebCjSP4jUdhxzecIrw0sl6nJaYdlzx0N20SrKwPnKfHRwaN7dfR hbMQHZmzqczpg2wV4/tsGlP1WC9tBQfhhPcUzZia5V6j2YlZxYpVTV+DaIbg+Yx6Dup7sdvYwx2b MKC4YVR21B6UzxAm3NQSQxNCMz+zE8DCe2KMw3odpPoyGGT+pKyhiWP7eidDLC2yQnxgHVs/ET34 d8ZaNaRKktCT8XcP7cL5oJULCFqNpQGlPRgm33Jt80sWGg6e2uKKziJOtw0u1ZrIYgiiAqPN212p oAf4u0d2OCquA0mbOanIAZ4yMh2EYShIPiIx3PCoViuSnVa1yGAGEsLByyRlPM6rUEGo09HUY6t7 QtL5sBAkqGUIxDU69gxFDbhQzE0LGoNSDUZ1wfZLsfOlKZHMe/HUjcJZQmSXUSVTwkSuCzMpILga 1ruXuzwI3kRoxArsaoJptPce4YcEkOsVatSpDGumfowBNGqtVgWIIZtGHoyyGnZjRZE6voQtekIp Z62zbdw2+Iucq9DTsGCImNVJ6itfdiOMQzATHaCx8KsQShHcc8+3EkZqoowbvHWmWFZ0EdtMyzKy CtWAIOhByIOK1FGbaWUSqFYViRaZlvhFfR+GHj3IsES5nG5EJ8K5liCdqfzNTFds+Nk5K5ZvPdd9 S7DUbjU7S3WpxF/UZa/7CeMsFed30jQkK1ew4svGWqzqluhrvdY2BGqsw3H2YENlHYxJBD4wAFUd TXtxYPtazfzRIxqtuKlu12BH419mG4qPdk7kvFGyx3DrFAzGiqq+oAY84+qx/WN//rHma/l+meXi /wDIXi2qq7UIH7xoMU/6tafXd9PD9Z83Tp9H8v8A0sUVk+V50UR5ozOrXEnGG5kTcBA30uy3KQTb xHPvQEe7FlgtiqAkZn+zAn27bRz8BxkiAl1tIQ7VBqAiiup+E5YsMdsCgFKEYfbDCrbqkNvbFrWd KVV1QU9DVpjq/lHkTAAsDUEDtUkGmD44vLiag6YUGR1uXLZxeYAAeryNQAemprjPzYv8UaODM/rk r97bOxIIJAAUAnIVBaueILKwM8ghTMk+JtPCMOOQsHlnSIHZDI2+utKVJrn2YP4fi0tloylXkapB +LbqtfZhFboabXSrJJyNusHDpH8KhzQadwGKxKilWLEBT3e3XFz5pQeO9By9OKfMCTQ0qOzu7sJZ TbyQnC93HP7WAXSlaaCtB/TuxqAuC2gBz9eCbjYhUMa0Ga9cYhTaNNag4O1jSo0IpxVM1q35Wy9+ OreWSm0rVeh1Pfid1FQpIpU7TTuxmwKKnI116AY5Wg7EEErXJbfTYOwnpiQUK1Y6ZkHT147dY6Es emY/HHNQyjcorTwju7sGWznVGFnYkUqp78if7MMLOQvQakAZ1FKDuwvzTU1Y9/Z24licowK03HpW hy9uG4sPIl1gbOHrvAEdRmCNwp1yy9WIrtT5Z3Lnt8NWplrmemO7MQyBJiakVJJHbrTr7BiScqiO zUUocyBTImg6+Gpxr6GbRi6YUUhDRB4t1aHuIAGO4CCoCnwinipr1x0BuBJU9RXICpqaZEerGQuN 5IBzNXFB8XUHE3qMK+XnigaGOTIN5hqRUDOlPTniOzkEUbNDGKDOpFK4L5q2ee386MbmgJdk6lDT d7MjgGwmk2UruWmXeMSt9xWlZrPzDrVZp5Wlk7RQDPU4vvG2nylnHEQBIRulK9XOvp7MV37ctI/N N1cUS3gXerOaDcOufRe3twVe/elhFIYrKNrt1NC4O1PUaEn2YvxVhS+pl9xdTtWiCOaslu7y3Eil kjUnuBJz9eWK75MP12m3/wDNU/l+j12+juwwH3aJ3UzWm1RkzxuWIH90oP24T/VeM+ub/mU2fWPN 3Z02fSfL7Nd3hp24VccXs+/XzBblT4qr/np8zf2rMbbiOP2o8yi1hkUaDNAJkWtPTkDni625VgDX cCAajsI3D3Yp/wBuqicHxNA8yRRWzyAZBY5If1BXL8/f17sWSymhtltoHdIzL+jGhPiYoNxoPQa4 1bZRnV9r8Bq6DymA7MzivSDypJXNKKK0P76nwUGLGriuw1rTLLUYRcjD+u6/lrVqV6U7O2mMfuq6 W8jb7O0uy75BYGS5mipQxKhNRmCKLHmfU3vwfDOu5nPU1qdaduILS38uCaSm1n2hFPQUyws5O9EU DIurAjPoOuM2VBq2q0rosDi/n87h1krRZCzDpXax24qtQJCQtV7f6a4sH3G6Wtva2cXwQoF9SgKP cMVzz0G6pAzyXp68O16/hCBxY4pX5Nv6kt9b+anmKtaUUtr06a9mE86SiOoBVRo+Ha3SwwuxIoRX caaDCWX7mtLmY2qtTfku5SFNMztYjOmKOs5ArRhknFX3nuFk/TkRisgrkMsjn21w2bbQmtV7uoxV pFkg5BL21XcSNsiaV6Yc29ws8ayA06EA6U7cTdMSh8SESIpz0oRSmvoxEZGU07PZ6Md+ftQI1SSa K1OhPZjtvLDbSBu1H9BhYY0dwYtIXNQFU0qdTjp2kVf0zUChyGfoNcczREtl4icweuOokVVVdK5k g0p7MMhXAz42VtgYpSVhVSSKE9h6192GM6mQESeMOAJABTMVH941wrsmoAHYjrX4j7yuGe8hDTxo FqWqTnUUpprjVRzUy8iyByRANuHhYAUFK5dCOuBURxQE7kZxuNaEGvSowU53ncpqK5bchVu3rjgq rpQHay6NTp1/bhXqdJFcXiW09voysH3LU6GmXvwn5K9teBrGSZDLQ2kNQGaNhXcx/Kq6E09GLEbe W6469trRA95LBILNWC0Euz9IhnyBrWhx5b9MLzvLPdlZt5WUXKFJA6HayOCSQVpShw9eHc56Ilfn 2JpavqeoWvK21zwczIGdWVR8sAWerZBAEzap7MH2X27yNxAplMfHRkVWBUDuB2PRto9pxQPt3k2t LqMwuQUyV16d9Ovox6rw3PW/Ir5LlY7xR4o8wGH7yV6Hs1Hvxo5OPCstIMfHyy3Wz9U69ziD7Y49 ECzl536sx2+wJt9+K99E436/5flHZ9b8qm9/h+jebT4v3s8XnFU/9xf7+/4HicFSvWfOPB9vcba2 jl5xZwqJGG1It0SFsl8UlM9csJoZ72Oc3dy8lw8jeKWQlm3AVy3dCBkNOzDTiow/B8arlEb5eJFc 5t4olkjPoBy0x01qGH6gehGoGn7rUyzGmLVtBG9JLR9s/ccF/EtvI226j8JJG3co+GlTmQD+OD79 Ukn3bvDltOmY+LrnrihniZKuyKI3KkDPQj488hUVrrpiz/b3IXNyJob2RpZoyrLupVQAEkQEDQNQ j092Je646243avTMFPZ8lqcm23VYYwuSI7NzoM69Dpilctdghi2e4UK06dmLbzUxjhMa5eHp21ri lzQyXV9HAo8UkgUe2v7BjzkvV8D2OL7ZfXI6c3V1wttLMN91ax+VMw1ZF+BvUuTd+eETXa60FK5k d+Lq0YjEaxgBUIHZlXC3mIbaFFuI4YkZl8P6a1Jrrphq3zlAekIrV3cvfwxwwkCIncxNcwnwrl+X EcXEwFhK4EsgptLVNDXpXBkcbGRpJSSW/MToMSBdvTLoRh7PsSSlkdrZIjeYTUiprTIYiuI3t5Pm I8wwrIO6uo9GGQbamlTnQ9T2YjfyTGSaEjMjrkNBhEx0yDKSIFCCMiGp68SMWoNuvXAn+yS+W2UU hrGRopP5fXgtXDMqhaAa9P24LrKlFK2xk1vZzsplWlBXIdprieNFZ/E1QRodCcRbaVP5jluGeJLc SeYzOFUgHaR/lwFILaYCrcBFMlaspA61oc9wpgvermq5FCKAnKmlBlmDXAcYoB4qE6CvbgmGpADV oKMQKkHXFqPBC6ILkF2GTULq3hyGR3bSfVjaODRj1JqTrmfTiRCtM6E7j+zAse5mRGFZGaijXuC5 YPUm2E8lcC34HkLl0RxHblgHB2MWdEVGp+zvwg5XjE+6rISWtfq8Ct5Mr0Elyka/7NOy03TbVLRO K7lBDUzOLdfcVDfWt3xEprFdRG23EV2udvlyU7pAGx5r9r8rdW9+tndMYpo2ZN+dV8sn93TymG/L Ubv3ji9XAiVbzV66piSwlEU6uSR29KYt3zzpbwXkJJMQAJGvdgD7+4l7Hl1vwoWHllNzQDJbhTtu 4xV2OUni/mp0wPw1359tJaudQRTv1xp4ra1PN9xSHPZ5PR+A+8v0F+c3SwEqu9RueKuVXGrJ36jv x385Z/8A7F/jx/8A3rzvjX/C+h/4mvw9+mPNeK5B7W5MDGoBO5T8ND0wXvsPn6Venz/mbv8Aw/k6 +XSutfDu9eFdK7k/GIGV7Q6t9JT8C4cDZu3AccVVY3eygIatAWRFlQ/lzK9pwwhhi35vvWRiq0UE fqL5i0H94UxL9t2yy/bfEeCriztirHMgiNCKZHL8K4Ufcf3ha8c72nHmOa/UZyOD5KFW3KFIYbyj V7sdCDueRnfXHHcdEl3MqxzKRJDEx/UmAAqqK1TmhKEmgGWKtxP3g9591WbCtrBNIbeaBQCmyRGj i816VZkk2eI4rc9xe/cFy91cusMnwtNIxBca7FT4VA6UFMG2vEvHRVcVqGdkO6rjxB9/aCK4S6mr XdDUtFk+zPRuXjeSJmIoI0NR1J7MV/hYw3N24OqiTaextv4CuH63MfKcWLojcZF/VRa081CVkFNf i0GK1BepYcxbzvlGjMjsegk8Bb+XXHmRFmj2aWnjx2LLO5MkhJy0jOm2goMq/wB7AXLTo0SIlCFF fV68BycnDGrNcSiJlru35Ctcs+ymeFl7yqvuKFdTQEivdgKrkKJ/01ALZ0pn341JKiprStCDp68L XvHWOp2DTU92WuBJb8u1GkDPXdtWpOXXw4qk2cqLUePcR7BShK6A64iN0isNxBYnXuPxYRmS5kUu ikVOe7wnP+E40lhc3EjO0zApShTIDuBPXHbUC1ew9keGWJ42A2+yhOYpga0uXYtE9fNSgJGhXtwP Fxd5CNxvHagpRwpHt1xuCKWO6EjkEkbSACOw9T345OuiJ1bTzkarKQ57FoR34lWQlq5+IeKmIAu1 stDoOgxvdtFaVqcvX24Uq8hnhy0oBmdMvTglXKKgJzY0IGvuwoUl5BTIVrTp78Hxsm1XpXbqNMh1 w9WTuEkIEYdAanrQdMZxMLNc/MSAHacjrTv9WeBlWbyQo+OVqn0EDDOBBb23lq206AA60GQz1qcV qjPZjO3fddmTRmq3tOPLfv8A48cX933NxaDy/mFW9jA7XBMmv8Su3fpj0yxctNuYhiAQa9KUUe4Z 4oP/ADQfdzETq1XtoowpPTaDJofTinQWq9Qy+9LQch9nLewIH+SlgvFkFCwt7qPy5KBRkC/iYd2e PPuLufIuk3HaCaE9mPZuAsYb7go+PuGJhvOIt4ZKFiQsgmSqkgLkG6f1Y8Pmhnsr2a0nG2e3kaOU djxko3vGKzEeBn5lukPv28q/3rkGo+WmeuM+cPzO6p/xd/8A8jb2YhupfOijkGZGRGA9w3fF/rP+ rrht3q85IbfR5bfqXQ/dvJ3HD8fY8WzxxW1tFBNDGhO9kRULPINcx8OnpwPbcFfXZ86Zly8QlfwI pOvhk2jPBfH8xPacTZQtujBgQx0J2soUeI6Zg93txp+XMqbpySXqQ7kk+qtRgKwzWSZuO4y1pJPO HkpRxCN+n8TUHuxDNydnDC0VnEYj1kc1Y+zLAs81uEZwzs565e3dhPK7lySDlp30yrjgT0L19i8r 5sd/xc3iJrdwmtKigimSvd4Wr34g5WN/mHR9QSKae7FS4jlhxfL2l8zFUhkAmIH+qkrHKKdfCfdi +8xZhZww1o1c6CtaezGH3FdvJPSx6nsrzxtP8QLhuOt+Sm2XyiaGzRCsbDcDvJCimh0xZbrjrKGA xGKNi+R3qpAHrGVKZYr/ANu3oglvVamao6jpRNykD/OGDeXuLgFXaTeJhvUdlRX3jEbawaEoFUvC 2JYy7A6kEEHMZ1qaYjXjIIi6xjYr5kLkMjXpjthLUb2I3dCe3qcaUAMVqcsic/fh0oWoXyWZ3Haw A0UVp1bXEhZFVUXxHqBl78chEoSBXvJyOMVCugoQa+rCsRtvU0a1qdCMgevswNN4GhbPbuIYDplk c8FGhzrlp39uuIJ4meKi0LUwFqGCZSSK0pQkVpXGCSu4a9DTX01wNFIHTMlWH7cSIAqBUzp8Xbmd a4pgE9wpGIyAoT+ODYCTkGFKGg7h1wtDsabTkMMuNHmEu2a1KoT+6NThqak76DKCJQVTdUqKk0zq dR07cSuxXai9G+ECgBrTT0ZZ/txnwxGSm2jUDN1JqQBu1PXuwBHOxc1JCE0VQep1IrU+vFtDOsja 3YFmJoRQeIfhjzH7qmk5Ll5UXOSeUInWpY0UU7sXzluRjsuPd2JXfSMdulfwxQ+HhkvuWluaVFtF LchaFj5hHy9sAFzr50yn1YOrqu7DTVtnqXGNGlpHItFjNtawoPEKBleQfF0AkGnfjyb/AJn2Xyf3 dPOtNl/HFdqvZvXYwP8AOhOPV7kx2Vs0bD9GD/FCAliiKkAWJD+Z/L2U/iGKD/zXtZ2tuOupAryw tLFcOmg3bKKP4fNSbb7MWtoSspKEs/gK6jX+gxzvG7+evuxFG2VOzG6/6fbhJIquWWCwvDJZRwXA /TVVNXByAogZKCuVQMqk6YyWvmGF5MwTvnOhFdPzUp2a1xpLe4NlZt49uxWhkqvgbaB+agAPecYs plj+XlO0xUEezMhgKeHKu092uuCKdiYrnTbEMkLZbh20OIbmSNQehIrlpjlmL+Ip5s6nbsZgFUjs B7emZxHOk0sRWaMq4zBFCPVT2YZNxAGsgRpI+tV6j+vHov2zyTcjwPlzHzJ7I/KyHKu0D9Bz/INv 8uKHDCsaVbI069R2YI4bl34nkvmEq1vIPLukOY8snUfxJqDiPPx7qR11Ro9tzbOT9Xhl44y3aLm4 oZVKrJHKsgORoq7/AMMWO4soJZ1iK72C7lStAFJALN+AwjsZ7N5Gv4nElYjGkimqlWKltvf4cNn5 BIw8qsCZQoUnTaBl6s8YG3MM9TDymJ+TMCMVhAqD4mIqfVgKCapo3hK6d5B1x1Od7EV8JYlj1Jri BNqOXX4moctaKcxn6cUrXALNaBpYsTvNewaV7NMbLAsA4z7dDX1YgeQhia9x7a6YxHDCte8Z64EH OEdtloKkduNnIVOYHQ9+MVgV/H1YGuZylIzXdnrn34KrItrLoZJAhcuuRqSRX9mMYUG1TSp8Q6np gRZpdR4s8ulBiQySdaLXr2HDqgm8Ngc+Go6ak9+uHVip8pfDVSD0OXYBSuEVnG0jgMaL26DPLDmO URL5dBvQZ1Fc61ADYpRJE+R4gOkmuAP03aF/hkIG1zTPbU+PAZerbw3hHj8OhrkWr16DHblpQDKa k0BrTpp7tcQXF6lo7SyEAtU0FBQt/Dp6sOT0Ef3ryS74bZGOxB16kirE+vLB/wBlcL5drFezr47y 6WR0IJpbWiNOg3A0BMzJUduWEnIQR8ryse7cbZEMt35Y8QjBG9V/ickInazDF8tIflv045FUxKtn Cy1FZi/nXcxDeH9JxX+RhilK5dvkdPpSN38zq5opkuBR7epFTcORDbHxUUl5AXIrksYNO2tfe1sn 0WO33q8MdxsWZhUssKPAZCMhvknkmJHXD43VKNZoGJVbiDf4h8zdAW1ghHxoyQDe46VrhN94C2gs 7SDzY1hW4WKKacigS3jkhiMjru+ORp3DbT35Ye2jFS0PK7mFoJ3RlKFSQVNaj01piLd3da/5MO+V tbWQKYplEpoI0Z13ONfFRjt18NTtI0I0wk8t/wB0/Ft0OvZiM4E2Lel0Y9sb60jtFiZlCFP1VJHi JFDliG5vIi1RIrMq+Bq5FDkEbvGMxmKGfEnEl5DKA6MFkAPXbVeoJ6aUAAx1FyMJ2o1FWubAgf8A RP44zGY6szg5xGTdzNakEpKrBgK5iv8AQYXTOoNEcHtppjMZg38Q1gn47mb7jWJtJKIxq0bCqnKl Tiycb9y21xaNFOy25QnajNQAE18BamXd0xmMxm5f4/y1+ps9v/L+P2+OhNJzdlWnnxHpUOumXfjg c1ZqFImi3DXxr6xr34zGYWu2OpZ/yT0OjzVk1WM8QYnTetMsbTmbFcvPiH84IxmMx3oO/s8CVeZs AAFuog1M6utB78RSclYFqm6ibtrIp/HGYzBxPUV7usGhyPHGv/moSdfE69PXiT6jxpP+1w5/+Ivb 6cZjMc48Tlu8AyLmOKjC/wDmrcyH83mLlrqd2GkHNcMqqDyVsGGpMqd9B8WMxmCoFtu8CSbmeDCb hyNqSoJFJoya06Dfiq8rz1ncSl0mQroAGByHb7cZjMM4gWsz0HH27c8JZiJp+QtGuSYrqaKSVPKM gMnysXmb/wDVZzS/xbF1w8m57gZYlsxydsLYqIZW+YjD+Vs82Qg7j4yiiM0Obu/ZjMZi9dMAtM5g GT7r4tQ13FeWpuWBvjumjVxd3h+Xt42qdri2hJ39mWmF33BzfFWUlu/Fz2/IXEMMttayrcJEInZ7 VA/mQzwSxh1t52LK356HwtnmMxzmBL/5AmflbN7HlOMhaKysp+QvJgvmRMgSfyBbxJDDcmI0EbDz PLkWM7SpB8QSeZYefTZb7fmPM3bjTb5VfKrvrs3ZU0rlupnjMZieZB6dvn5n/9l= ------=_NextPart_01C90520.F01685B0 Content-Location: file:///C:/895BB112/hanri.cartier_files/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAMgAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQACAYGBgYGCAYGCAwIBwgMDgoICAoOEA0NDg0NEBEMDg0NDgwRDxITFBMSDxgYGhoYGCMiIiIj JycnJycnJycnJwEJCAgJCgkLCQkLDgsNCw4RDg4ODhETDQ0ODQ0TGBEPDw8PERgWFxQUFBcWGhoY GBoaISEgISEnJycnJycnJycn/8AAEQgAmADLAwEiAAIRAQMRAf/EAJEAAAAHAQEAAAAAAAAAAAAA AAACAwQFBgcBCAEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECEAACAQMDAgQEBAMFBwMFAAABAgMAEQQhEgUx QVEiEwZhcYEykaFCB7EjFMFSYjMV8NHxcoKiwuGSo0NTYyQWEQEAAwACAgICAgMAAAAAAAAAAREh QXExUWGBkaHwErHRAv/aAAwDAQACEQMRAD8AyHDwROuGZYYoo5QFMzhdtlW7M38aey8RgTokOAv9 VkgB39NQFAGrgkAVzC4hsnjI/N/MKBo7sNoBUPe3yqRmxN7mJXkjdo/UJjO0MpG3aOlx5frWhH4m BgPExnSCJlJRd6g7zuA0Pa3jTqXE4YRndDEgCkNZVL6OF8K6mJHDiuzRhRHJ6yOxBsBtI0PXcR0p WQ4YIbcrRPYlhYMPUbwHhtp1H2qoZMMK5k4iA9IMQgIHT5UUQx91FLZTB8mZ11BY2/GkwQDqetBw QoNdgPgLUuuNG9iI1uOosKOCg1GvcinkXoyCymz26XtfSlX6DF4IF/8Apr8rClEixjb+UvTuo/3U aeGVD0J8DSYkK2A0pMTHgPYcPFe38mM38VHX8Kcrx2MQT6EZsLnyLp89PjTGKYoPLr1FPopV0Iaz XBA70J6CXAw403GCO57BB0pCLGw9y3hjOndRbXx0qQ8ro0jNZtRbtr0NMCChs3VreY+NJDt8DCCg jHi82n2LcfHpTf8AocZTtMEd1sT5FtY96eJ54Qjj4C3b51x432nbckAlQAOwA1/Gp9KQGHhAX/p4 ioN7FFvb8KEvH4bRM8cMd76bUHf6UpDYoQx66HXXpag++EkLezaMOx16Vc5igzOFjKLeihI1NkU0 zzuOjKnJxlAK/wCZEBpbxUVOemrMR0b7ipv08KT2kPYixA7HUfhT6RUrJe9unwp0FjsDsTW3YUry +J6E3rItkk+4dg1MwbICNbUr2HI9LT+Wlv8AlF663okm8SD5KKZmQ9QTSkc17htL96lfBTrCPsi/ QUj5b/aPu8B4UqxPhp8aQub/AFv+VXkWbijkZGHFAMgoF/SoNyrKBsuoJN+lqdRwMs0IzZXdEUCe 24FbnyoflQ43Ojw8SN1xGYvjJG3xYC/qW+VqGNmzZbMjoWuXBckAbjqinSr2gT5GNlzNHd/SMexQ wC6r17638a7ggRyq8MQ3ekQA6hiZDqPLY31FFllnjnimMKJJqnokjUsL7iLUxxZ8oXEUuySM3UqL m7dRUuOCELIzF23aOWN9PjXL2On5075CER5JZTvWTzhrW176CiwYrzEbRYdzVtSILfQ0cOym69fG nn9Lby21tS0OAZZDHawIP4ipoZLlygWJ3A6a60b+oRyAw1FOW4x1v5dB3tRV4+TeVAubXHehBP1I gLjTT/bpR1mjABvci3Wlv9MntYAk2v0JpccLk7blNB4g/WniDJJw50a6Ek/PxruRkQTW2N0tYkW0 FLpwOW99sa2vbUMP7K4ODy77fTHY383ft0pKmq5jxliT1t0pZOWbzNrr9y307A9PG1GPB5YBIQHW 2hP+6m7cRlAkemRbUm9MR2TOUtuUbTe4FvGiPyd12fG/QXpB8OZSbi1vjSRxJdhksSqi5PgKUp5/ qDB96sQegv1A8KcDk4WGp2sNSfnUESump8a7uXxI70vpD/Py0nx5E+4aWNrd+1RKmy28etKSsGA2 n53H8KIqtbpTTkU+IHzo9rj5UcQkjWuhFXrrbpUn0OKhY6nTraibF3Wt+r/xvSpJvcC3wFI67vr4 /wCGrYn+NhnKwyKLKiKCLFiQ6L0HyNSUuJJhtKmO4kjUxn1xbzkPZWXw6UjFysqR8c6ApIsCQrbr ZYlQG1rdq7JyCCaV9/SNHUHrqfMnzFXK8o5PxZTJMxl9LzEh20833EC3jenOLxmN/UyCSRvSbZID bto5GmlROVy3qq0Xpgxl1dSfuFvrRYuVnjMioRqFCC2ltQfyqftT/ncCFJRkrZFEm30kAHlPQg/x p1hQrlyIqhVRvKI01Ona3en3Fe2uZ90qAJY4zbciMbEhiSDtUHrelc32jzftm2RyEN8AnaMqI7lD dAG+0jr3FKORDwrCSRkNox9m6xLHQFlHgL0xy8UYk4MRJRDvv1uo6irX6ULYwOPfeqptQ6t6YOl6 hMlJWe7ncN5ZfA3vc/HppQKY8EeQgQDcXIuvQ62YaC/UU9w+Iimmlk2OCoC2ADC4bp0phxSzFsaS EEFLidToCo8PjV14pJI3aVl3xyKRuXXXtpYeFTTzyTh4BARsW+25uy6W0AFP4uCUnazBXYHQLopP fzE1bsKKCWHaUIvYG9x27U9XjEKAKlyg+426UVWIvZ0DQSNGfUcbhra1rUmfayhyjiwPcC1m73/9 KuONiPENzQ3sW2kafTtTv04ZCbD7bXB0tak9jP5fa0e4ApfpusABe/8A60xyPbERjZhGdSRYa9Cb Hp0rSZMbep3AEnqaZHGBH/KSB43F7iojI832jGg3hCQfuHy+dRuT7aaRGhQHawZVNrXNjpWxTYsE 7SQopkl27yqC+1fFj0X61SOebKxTdET02YCK2ofr0fQN/wBNxSBhORivjuyMp8hKn4EaWPxpEr+F utX+TjMc8i8OVjxvkTSAyRmSSMNc79twAASNKp3IYjxZ88UcZjQufTjuWIW+gudT9a3famcUQaQA mw707ZorWC/8KLHjSKCzALbqCdfwpwmMDt3XJPYdqnf6Qzdtx8B2FJAakdfGpQ4sJ8tiGHXXr+FI nE2lth/Gh+TJULUXYN9tfv8A/C9PRGAwB0v3pDYvqdv82309Oiab+vOyxgubKoC69ABauhnvqSbi gg8qDrcD+FKbTc28KvoAa3Ui9SHE4q5XIY+PJZVllRDf/EaZRqW61O8Nw/J5swbj8WWeRCGHpRs9 iuo1XpUVbef4mXjM2GXCkaEySCPdExUqV0A0q0YnO8twcIxfdAXleEzAEdnUM8e7p6lxr86scPtn M9w8fxM+RiHElRw+RHKPMGC99t/1fGp6f2VJm4k+FPkKsM6NEymMMNri2m5jqO1NgtnHuL2xxOPF FyvCyPDg5OhjuTtYrcLZr6G9V6T21mySQellpvybBDJdSAB1t5te1aZnft5zMPHNx+LmrOojKq7K VJtYrfaX1FUfJw/cGJyUcWbxuQs9tsCqpZX2Cxsw06+NQMouA9xYA3iKOeNLhgr+Yjp0cL/GpHB9 yY+ETj8jHJisACC6Ejv3S4qUgyM+Dbj5sT47sW8slwSCD9GqscxyWM0UgGQjxgbCDa5t9T4+FCGn cfzWH/SiSOdZiBcena+nio7/AAqWg5HLkxWyfT9NTbaZ3EZ/9ih3/KvMcmY0OQXw2KDttJAqd/8A 6eeTBXGO5f71nIBPiRViBrfM++Mrh5DJLLCYtbooJJ7G3qNGfyqPj/ePhHl2TxTIxI86qCPyJrE8 kyTuS1yOvex+tPsDgeRz4VyMaA+gWIErskaEjQ+aRlvSo7HoDG/cLgs1A0MrhejFkIHXudQPrTvl +VmxuNfKgj1dhsJIYHd3G34VjODijjcVosvloI4shSsuJGDI47fdIqxDp1BNaL7RzI+c9ncekpKy 4jiN2ve7wnab/BlapWWcWj833BzmQ6wiOeGD7XMSxXL9V72H8fjXePyWzJURMCWVnb+dPksFtY/H cxq4rjPE5MUatc6krcH4j40o2OYwt2JLMSQP4VJ8DEvcPqTe5cmGOP0pFygkajy222A6nwH4VVuU eN+Ty3UE+cgEeJNq0X37jR8fzUvMXFpkVYkNrmUjZuHwUDSsvKv/APs3F2Zdwv18rA1YkFViWYfp UXIpZXRGDEXCkbu1wfCmiOygeJ1v/wAKG63ewPY0DsMFO2TWx8oHYUHD6CQ69SO5v3pp6rsLtpbQ nr0pSOd79Ne30qc9Fj/cQD0N7X+Pao7029S1z/m26/8A471IesG1IubEfW/UU33j1up/zr9uno1f kNIvsS390fwpYLe4+VEhQ+mh63UafSl0XXTtRLOMHGaeaKFB5pGCL9TXqT9vsLDweIjx4YgjoAHH Uhto3de96wP2VxwyuQMrp6npAFFPS5NuleheNU4WJPLF5bFSB/0JWtozwsZkjjsLjUn8abz8jiYw 9SaVY0FyzMbAW66ms399++Mz23j480Ufqtmqwga4vGw0O4fPoazzj873x71mfEEsuTCfviRhGov2 uf4VnaXHomHmuPlQOJ4wv6TvGtRXvL3EnDcFNyWOiy5UZQYisNDK7BbdPC9UOX9qfcMm1sHPOMnp ofSklZ2V/wBVtvpgVIch7e91Jx0HH5WC/LjFAKyNMpJK6gkuFvapqWr3GfufDkSGH3DCpkR3aPKh uo2t9osA3T5VX/d2ZxvuCAQcPiGOJDvfPl3C5tt275QpI70TkOM5/iTLPkcFHFjhGUeSJihNwGLR jtfwqt8xny5bxwRT+QDa0SbrXtr93Y+Aq/mBGyLFAUhMIeQAbiGJBPwtajYZbLy0wvLArsQWA1uB 0v1qc4f23k8lKiQIWlNtijrbv1NWWb9q+Zw8uLJmaPFLq0yFm3AMpVdp1Wx2teqrPc3CMCsxYtbp r4UzGRkeisMU0ixHzFFJAuet7VbvcHtTm8UmH1Y8u4vth27rDU6dap39MwuhJuDYr8ql3yb7KQxL FMJJhZLG5uC2o06a9a1z9oJ8qb+t4wMhxNgyLEeb1L2NvhbrWQ+l2N9PHUCpz2vznI8Ny0E+HMyC 6rKqnQqTbXxpPgej5I8mMIuMAXBOj9Nv4r0prJBlg78iRVAvZVAGpHzanMeVHyGAk6sV9byh16ox HWoDF5Y5TT4k8l58WVoZz23IxU/wrN8wM3/dwsOS44i5H9MH+ZEj1QGmH9QhtdWP5OLf21oH7sK/ +p8WhN74vW3W8knU1mrAldP0Erf+Fa/5PyH+XfcLbTttrRbltTpr1+dHmBZhIdFdQ2n94aN+dFFr d/pVwlwWIA6X7WrguVIt8qAB+GgNcG7oTp2pqAW728SPrSPqp6t/8d//AI7Ud2sNwPbp2pp+vr3v /wBlS9o5O4SfSj/5RTuMgNft49abY4BjTp9o1+lSnEQJkZkOOxASWZFN+1+9Bqv7c8JbGTJkTWZt et7HzIf+01rRgdseeCP7g2nx8q2vUfwODh4npRBbNHGqfQa1LzOHSX0hdvUaxH062qTMG+WZ8h7F 5b3P7rR+WcR8XBGjxIL6Br7oz0sQR41p3DcVx3CRLi8dAkMaqBuAAJt1oYKnrIbm9mJ01p1LNHEr AeZxoF7k0uf60H5YHX4gX+tGN94O7Sxuvj01qLxZMqS39WPR3W2xj7gN1rmnb4rM/qRTspPUHUf2 VNgGyPSddkyq6m4KuAQRbuDWCfuN7Kh4TM/1/jUC8blShJIEX/Kkb9I/wsftrZs/F5USK6FJ4rH+ WLq1+twb2qC90S4T+2M/H5Jxjl/TeKOTRvUhkSRQo76rU2xz9vOK47h+Hhyp3jOZleYsbXUWuEqy 5Jg5GN23AwdN4sb2tqD01rzvi+4JpHMUjrEuVI3nW40dju07eFWHF995HtfjRMxXIQllxITcEsD5 WatSND9xQ8HhYHq5awYqprF6pAlLDUbQ3jWI58XAHmX5JFkTjpG3NAq3swtfpbS/xppl89Pz2Tk8 1zU4B8p2bupFv5cQPQfKqvm8hJmTM5AjjB8kY7AU/r+RdPcnF+25+M/1f27lruhKrlYD2EgD3CyL 5jcX0NU3HZkyUI8AbD4G9IEH7hp0P41Je3kGTzGHC+u5wrW8DSPuCIbZ7W5x83iI4YV/mAg2OtrW uaUi4/1uVzOSiayZBUvbp6oXY/42vSWDCmHAcLDQ7VUmWUC2nh0+FSPIcjicNw7yysq+ihe17XNZ /mksf/cXkxle6GjBO3FjSE3PdR5rfU1Txf1pEJ+7zAGhyWXLnZ0+dIfNM7Ofqa4WEkayD747fUdL VrQYXaFh3jO4fJtDSBe66du/9lOTaOVWt5GHXttbSmsgCMyHqt703FDce/eubgARa1/xvXNy9+na iblI+tIZpx2G4C1j4/Okr+fqfuv/ANlAf5oA1sK5uG7t91/+2rtrvs7gb+SNDYqPyFOsXIaF0kjN mR1ZfgRrTGJwIkH+HX8BSiyBdeuutL4Hpv8AbzksnmMH+tmYG52jToBb41c4tq+oiDQyPdv+qsZ/ aL3Li4+NLxs7bZAdyHsVatg43Iizo3aLVRI4b/3GpJqSEY2hV1JNj8qbwQ4+FI2y5kLEl2NzrS8c AVQqmxtYmumEMAxF2t8qgRysuCHdkzsERBa5v4VFL744NJRDJlKsh/y4z1YdzUF7w4L3ZzMccPCz iJRKzSAtYFCtlBuP0n41SYv2d91ZWT6ublorjrKZCxHysatTRbXz7l46V0WKYG4JBt8qpX7p53Bv wuPPyAd2x5XbGeDVlkeNrdwLaC96q2d7G90e13TLjyTn4gv6kcTncvx2t2qC94c3iZ3t0424rOsy lYze4sCGvf51FUzIWWCOKbdeOQerjuNQUJI10GoK025HPny5I45H3JCoEY8L60bjIZs6KbEM22FB 6ixHW7/4aYZUbQTemx8wsLjuK0luuTJsjHY6Adye9KyYGRGrOy9wo+LGnWLAytFeHcZyPScX2m5t 1t/GrxwPFZXKpDH6YU+ozIpFtjIQu5yw6Aa7ulLxZn0pAxt3GSZO0qqGOEE95BuZvyp77NZ4vc3F OmpGTGOnYmx/KpT3nPijITiOLdZMfFJM86WCzZDndI6gfpF7CpD9tfa+Ty/OxyRt6a4dpTLYmzDp SJw16D/oMUqG9NV3fd8jVV96+xB7g45sbBl9Cf7gpI9Nz/dOhtV1xMT0o9srGRhcbiep8fClm9ME Cwvr8azepNPJHuT2VzntpwnJYpSN9I5VIZG/5WFVyIlZCD0JtXszPw8HPxnxM2GPIx5B5opRuU6/ kfiKwf8AcP8AanJ4f1uY4JfV4u93iveWG/Yj9S/4hViS1JweL/1DBmMQ3Pj9tPsbVag82Iwy+YWN rG/iKl+B5aThuQSWS5hPknitfcveie4RjPkztj/5bHfH206jT5UvktXXJ6aaUXX60s22w8DSTFQD pbrarM+7L6cjN3J+FqLbzduv/jRlNiTa/Sk/1f7eFQuC0ZIQa9vwFq6rdSNbnWkgfIB3/wCFcUnX 51azUTXEZk+NkrJCSGSzCx1t3GlbL+3vvSPBw8rBymJkMryxsSfMjNfT5E2rCMWb0ZlYaa1cuJyY vVVh9vm8w/Tutei29Q8Ly+NyUIeFwT+sX6GpgMe2ot1rEfY3Nrj5eSksuyND5Hb7Tf8ATWo4fI+s LlwAbXtWdLTW65a5t0pGbIREYswHzIqB5yWc4z+kV32/kOGKksft8e9ecOa/cD3h60vHZmZtMRMZ sihtDbUihcPSGRyMDZaKsiHaCLBgepXrWXfuvw/H5PEyctGiR5kMqXdNo3o4N923uDasm4/3Ry+B kHIiyGZ2uXD6g/SpPl/eMnJ8S2BKxd5HDsSLWtViJ8HKu488uFMkinuCPpUxPjpykXqw29Qa2Fu+ tqhJFDxg916/SpPGhzOLzsdVXcMlQyo3QqapA3H8hyHF/wAtD5QblXG5Dr4HvT6bmuYzkMUuSwhb 7oYjsQ6/qC9frVwh9uwTwRvyOO+OzjyyEEof+q2lO+L4ThMXMX1l9REKliCf1DTp2NS+ZIhFez/Z U/uKdCxMWLus8gAJsOoHz+Gtb9wfCcd7fxfQw4lQsAWYgXNh3tULj8nxHFRImCqIGWwX9RvoT46U F5XJz5AMZTJGpUM4BsaTKrO+Si3F/N86ZS5hMnlu+lwAOlvlUbOCbh5DuOl1/hSOLkR4bbFfchuG LH43OtTUxIHLExRQpFvEEEfPdUtACUU21va+lqr0eXA5b0XDbmAJ66ACpiGcqAC34ioapvuz9p+B 9wSPl4hHGZr6kIimFm8WQAEfMVgfOcHk8Zm5XEZq+lm4LmOTuGUfa1/AivWTTg7j8L152/dkqnvq ZlsPWxoWb4t6a3v+FX4L2tZo2FKL282ulNpYpENmFqlo5VAZX63IU/L8a5Kym9xde1xViD6Q9tCf ypO4v+f5VIyY6Pci4OunW9Nf6Q79u79W3/t3Vd9b6ShARtXTtRR+d66p8orqqWJ8L0+lGRS7Lbrf pU/xMrLINpsw7HUG1MOHgMuYt1uqAswtU3h8ebIVO0FiY5baMOwPyqi+e2crGjLQTxAtId4U/C3T 8K0zE5GJ4/TWGRHI0dGGunWxrHeOikilUSAi2vyHwrQuNyMf0N0lyFFgNwA1rP7Enm8hlxq65c6i JQQZGADBR2ABOtef/fE2Hk8/NJiLsjmAZTa3m8T861Hn1/rz6UIIjchSb3PXXp42rJfeZiXmZIIb bIUSM2/vKoB/OkH+UEGKttYWboa4z+PSgzb7MdWGjf764ouNNK0p5hv6u6E6sfMl+5HWpJcuVZIM udi0eGVU+IDdLVBq5idXQkMpuD8qmDJHk48xjsBkQsxX+7JEQx/GojYcD9wOEkwsXGd1ljIHqBlv 0voRamOXyftbKyBNg5D45YbJI03bdNfLesRSRltY9KfYeb6cisb+PW1JgxuuJ7i9p4djKk2Q6rYO ysRc6m1qll/cj2vBGETfEoUXRIii38DpWXYPP48eJ6gykkKdcabbvseuxu9NM/nMbOa20hWsOi6D 6f76kxA1PL99cdkqr42SFRtDZCWAPQW7VFHkpppdmPksYCvmW3mv9e9Z5ByMUbBI2HlJAJHb6W0q VxMhYt2Q81zYAKD9bC1WuxpvCs42kEhegtr+NWmDMcBQfMF0F+pNZnxPK5MuMY3mEcJA8zW369VW 3yqzYWRK67IGNibeu+pOnRe16gtEvLY8ZMO4eq2oFee/3H5Bc/3lPIv6I1TX/CoFa7nQQ4+G+Qzg SqGPqNbcD9a878hlGfm8iVnMl2YXOt6REBIMu02H41wvcG2unTwpISHpfUWonqWYi9UODJYAjr/G kfXX1b2H3bv/AI7WpNpSWI6W0pK439P9tnSiiAgWFxa2tWb2unCteTkZ0jkRxtWR1QW8fNQoVeyF oxz7YwW9SPOx907M8wWaM7QSQqjzHpoakeIX23Hv3c3hopZiVlmiA0JtYFx+VChTgTEj+1r7l5rA DAWVhmQEWI8PUB/GpHE5n2tEp38zgM4uBfKhHw/+5ahQqSIf3b7s4Xi+Okm4zkMbOz5BsiSCWOUR 3HW0bN0rFHlMzvLK15Hbc7HuT1NChUxNr/Qm4K4IINBWVGOunjQoVdByUYHzD8aIszQnyN4/mLfw oUKQdkhajXt0NChTQZZLa31oy5MinRtBQoU7UqufKmlwQPEUrHy2RG4YEaaUKFJE5xfup4WQSFVI 0Bfp9as6+/MmOID1sVrdLSKCPCwBoUKkcJiH5/3xNyUHoWXaLA7H6i+vSqWsg/qCxN1JOp00oUKs 18KDSrcldL3+dF3gm1xr3NChSUFd7tuvckUW4v8AT+yhQoP/2Y== ------=_NextPart_01C90520.F01685B0 Content-Location: file:///C:/895BB112/hanri.cartier_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01C90520.F01685B0--