تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده سیاسی / ویژۀ انقلاب کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید

ترانه ی «وطن» که قرار است با کر دانش آموزان ایرانی اجرا بشه.
بستگی به سرعت عمل اسفندیار عزیز داره (منفردزاده)
هادی خرسندی
.

چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ - ۷ اکتبر ۲۰۱۵

وطن واوش، وطن طایش، وطن نونش برای ما
وطن تخته سیاه درب و داغونش برای ما
وطن جونم برای اون، وطن جونش برای ما
وطن با خاطرات تلخ و شیرینش 
وطن با جشن و آئینش
وطن با تخت جمشید و شکوه دیر و دیرینش 
خلیج فارسش با رود کارونش برای ما
وطن جونم برای اون، وطن جونش برای ما
وطن سنگش، وطن کوهش، وطن خاکش برای ما
گلش، برگش، گیاهش، خار و خاشاکش برای ما
وطن سرو ش، چنارش، بیدمجنونش برای ما
وطن جونم برای اون، وطن جونش برای ما
وطن چارشنبه سوری های پر نورش
وطن سیزده بدرهای پر از شورش
وطن نوروز مشهورش
وطن گرما و سرما، برف و بارونش برای ما
وطن جونم برای اون، وطن جونش برای ما
وطن واوش، وطن طایش، وطن نونش برای ما
وطن تخته سیاه درب و داغونش برای ما


برگرفته از صفحۀ هادی خرسندی در فیسبوک

رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست