دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
تماس سردبیر: gilavaei@gmail.com   نویساد و ارسال مطلب:perslit@gmail.com بایگانی پیوندکده بیانیه ها و برنامه ها سیاسی کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر

گیسو شاکری – برای آذر درخشان

با مبارزات آذر درخشان بعنوان یک زن کمونیست و فعال حقوق زنان کمابیش همه آشنا هسیتم. اما آن چه آذر و جایگاه  او را برجسته می کند، خصوصیت شخصی اوست، یک رنگیش، صداقتش، مهربانی اش، محبت او بود، امید او و نگاه باز او به روابط شخصی، دوستی ها و باورش به انسان و ارزش های انسانی. همین ها بود که از آذر شخصیتی فعال و پر انرژی و انگیزاننده  می ساخت.  به خوبی به یاد دارم در کارزار زنان چگونه با کوله پشتی اش، آرام و مطمئن با حرف هایش، با شعار دادنش، با همراهیش، به همه انرژی و انگیزه  ادامه ی راه را می داد. راه برای رسیدن به آزادی. به یاد می آورم که چه گونه بی توجه به مشکلات فیزیکی، برای نوشتن اعلامیه ای  ازبستر بیماری بلند می شد و ساعت ها با بردباری و صد البته با تبسم زیبایش می نشست. آذر از آن شخصیت های سیاسی بود که اختلاف نظرسیاسی،  ارزش های او را  تغییر نمی داد و ارزش های انسانی را همیشه در نظر داشت. به این معنا، آذر نه تنها یک مبارز و مدافع حقوق زنان ، که یک روشنفکر بود. همین روشن بینی به آذر، آن دید گسترده  را می داد تا او را ورای یک شخصیت سیاسی و مدافع حقوق زنان، برجسته و از دیگران متمایز کند. آذر میان ما نیست اما، شخصیت او یک نمونه به یاد ماندنی است. نمونه ای که می تواند انگیره برای زنان و فعالین سیاسی ایرانی باشد.
آذر همیشه درخشانم !
در قلبم ، در یادم بعنوان یک دوست و یک الگوی انقلابی زنده و با من هستی 
همیشه

گیسو شاکری
2014-05-26

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست