تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده سیاسی / ویژۀ انقلاب کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید

مرا ببوس
گلنراقی
سزاریا  اِوُرا
آندرآ بوچلی
گردآوری و ترجمه: گیل آوایی

مرا ببوس برای ما ایرانیان یک ترانه/سرود/آواز بسیار آشنایی ست و با بسیاری از یادمانها و خاطرات ما پیوندی ناگسستنی دارد. این اشاره شاید تازگی نداشته باشد اما وقتی با ترانه ای به همین نام با صدای آندرآ بوچلی ، آوازخوان نامدار ایتالیایی و پیش از او با صدای سزاریا اورا شنیدم، کمی کنجکاوی ام تحریک شد که چه پیوندی می تواند بین این مرا ببوس ها! باشد.
گشتی در اینترنت زدم و ترجمه های مختلفی البته کمابیش نزدیک و مشابه هم، از اسپانیایی به انگلیسی یافتم. شرح  یا اشاره یا حتی نوشته ای از اینکه ربط و رابطه ای با مرا ببوسِ ما داشته باشند، نیافتم با این حال همه شان را به فارسی برگرداندم واینکه چه تفاوتهایی دارند یا چقدر با اصل این ترانه در زبان خودمان که به آن اشاره کردم، دارد، به شما وا می گذارم. شباهتهای جالبی از نگاه من است که فکر نمی کنم از مرا ببوسِ ایرانی اقتباس شده باشد یا به نوعی از  آن الهام گرفته شده باشد ولی تشابۀ دو احساس، دو حال و هوا با یک بیان، آن هم در فرهنگها و سرزمینهای متفاوت، جالب است.
در زیر، مرا ببوسِ خودمان را گذاشته ام با اشاره ای برگرفته از ویکیپدیای فارسی و نیز دیگر مرا ببوسها! را هم با متن اسپانیایی و انگلیسی همراه با برگردان فارسی آورده ام. نشانیِ کلیپهای ویدئویی و اجرای آن که در یوتیوب منتشر شده را نیز قرار داده ام. شاید برای شما نیز جالب باشد.

با مهر
گیل آوایی

مرا ببوس
خواننده: سزاریا  اِوُرا

مرا ببوس
مرا بیشتر ببوس

مرا ببوس، بیشتر ببوس
چنانکه امشب آخرین شب ما باشد
مرا ببوس، بیشتر ببوس
برای اینکه از داشتنت می ترسم و دوباره ترا از دست دهم

مرا ببوس، بیشتر ببوس
چنانکه امشب آخرین شب ما باشد
مرا ببوس، بیشتر ببوس
برای اینکه از داشتنت می ترسم و دوباره ترا از دست دهم
می خواهم ترا نزدیک به خود  داشته باشم
خود را در چشمان تو ببینم ( خود را در آینۀ چشمانِ تو ببینم – م)
فکر کن که فردا شاید دور شوم
چنان دور دورتر از تو
مرا ببوس، بیشتر ببوس
چنانکه امشب آخرین شبِ ما باشد
برای ترسِ من که ترا داشته باشم
و دوباره ترا از دست دهم.
می خواهم ترا نزدیک بخود داشته باشم
خود را در چشمان تو ببینم
ترا نزدیک به خود ببینم
فکر کن که شاید فردا از تو دور دورتر خواهم بود.
مرا ببوس، بیشتر ببوس
چنانکه امشب آخرین شب ما باشد
که آخرین بار باشد
مرا ببوس بیشتر ببوس
برای اینکه از داشتن تو می ترسم
و از دست دادنِ دوبارۀ تو می ترسم.

http://youtu.be/Esdl_3kKSBk

Uploaded on Aug 21, 2007

Kiss me.
Cesaria Evora

Kiss me, kiss me a lot
As if tonight were
The last time
Kiss me, kiss me a lot
For I am afraid of having you
And losing you all over again.
Kiss me, kiss me a lot
As if tonight were
The last time
Kiss me, kiss me a lot
For I am afraid of having you
And losing you all over again.
I want to have you close to me
To see myself in your eyes
To see you next to me
Think that perhaps tomorrow
I will be far
So far away from you
Kiss me, kiss me a lot
As if tonight were
The last time
Kiss me, kiss me a lot
For I am afraid of having you
And losing you all over again.
I want to have you close to me
To see myself in your eyes
To see you next to me
Think that perhaps tomorrow
I will be far
So far away from you
Kiss me, kiss me a lot
As if tonight were
The last time
Kiss me, kiss me a lot
For I am afraid of having you
And losing you all over again.

Cesaria Evora Besame
Bésame
Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta noche
La última vez
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a tenerte
Y perderte otra vez
Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta noche
La última vez
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a tenerte
Y perderte otra vez
Quiero tenerte muy cerca
Mirarme en tus ojos
Verte junto a mi
Piensa que tal vez mañana
Yo ya estaré lejos
Muy lejos de ti
Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta noche
La última vez
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a tenerte
Y perderte otra vez
Quiero tenerte muy cerca
Mirarme en tus ojos
Verte junto a mi
Piensa que tal vez mañana
Yo ya estaré lejos
Muy lejos de ti
Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta noche
La última vez
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a tenerte
Y perderte otra vez

lyricstranslate.com/en/besame-mucho-kiss-me-lot.html-1#ixzz3JVcoH

Besame Mucho - Andrea Bocelli

http://youtu.be/m1eL1SSvAoQ
Published on Mar 27, 2014

"Besame Mucho"
مرا ببوس ( مرا بیشتر ببوس )
آندرآ بوچلی

مرا ببوس بیشتر ببوس

هر گاه می بوسمت
الهیت موسیقی را می شنوم
پس ببوس بیشتر ببوس
برای همیشه دوستت دارم
بگو که همیشه از آنِ من خواهی بود.

عزیزترین، اگر باید ترکم کنی
پس هر رویای کوچکی بال در می آورد
و در گذار زندگی ام خواهد بود (زندگی ام را می برد )
آه ببوس بیشتر ببوس
آه برای همیشه دوستت دارم
تمام رویاهای مرا به حقیقت می رسانی
آه این لذتی تازه است
در آغوش من هستی
هرگز چنین حسی را نمی شناختم
چه کسی حتی فکرش را می کرد
که ترا چنین نزدیک بخود خواهم داشت
زمزمه کنان " می ستایمت "

آری چنان عزیزترین، اگر که باید ترکم کنی
پس هر رویای کوچکی بال در می آورد
و زندگی ام را می برد
آه چنان ببوس بیشتر ببوس
آری برای همیشه دوستت دارم
همه رویاهای مرا به حقیقت برسان

آه این لذت، حس تازه ای ست
در آغوش من هستی
هرگز چنین شور و شوقی را پیشتر نمی شناختم
چه کسی حتی فکرش را می کرد که  
که ترا چنین نزدیک بخود خواهم داشت
زمزمه کنان " می ستایمت "
آری عزیزترینم، اگر که باید ترکم کنی
پس هر رویای کوچکی بال در می آورد
و زندگی ام را می برد
آه چنان ببوس بیشتر ببوس
برای همیشه دوستت دارم
همه رویاهای مرا به حقیقت برسان

آه برای همیشه دوستت دارم
همۀ رویاهای مرا به حقیقت برسان
آه برای همیشه دوستت دارم
همۀ رویاهای مرا به حقیقت برسان

3
"Besame Mucho"

Cha-cha-boom!
Besame besame mucho
Each time I bring you a kiss
I hear music divine
So besame besame mucho
I love you forever
Say that you'll always be mine

Cha-cha-boom!
Dearest one, if you should leave me
Then each little dream will take wings
And my life would be through
Oh besame besame mucho
Ooh I love you forever
You make all my dreams come true

Ooh this joy is something new
My arms they're holding you
I never knew this thrill before
Who ever thought I'd be
Holding you close to me
Whispering, "It's you I adore"

Yes so dearest one, if you should leave me
Then each little dreams will take wings
And my life would be through
Oh so besame besame mucho
Yeah I love you forever
Make all my dreams come true

Ooh this joy is something new
My arms are holding you
I never knew this thrill before
Who ever thought I'd be
Holding you close to me
Whispering, "it's you I adore"

Oh so dearest one, if you should leave me
Then each little dream will take wings
And my life would be through
Oh so besame besame mucho
I love you forever
Make all my dreams come true
Ooh love you for ever
Make all my dreams come true
Ooh love you for ever
Make all my dreams come true
4- a
Bésame mucho

Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta noche
La última vez
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte después
Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta noche
La última vez
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte después
Quiero tenerte muy cerca
Mirarme en tus ojos
Verte junto a mi
Piensa que tal vez mañana
Yo ya estaré lejos
Muy lejos de ti
Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta noche
La última vez
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte después
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte después
Que tengo miedo a perderte
Perderte después
(lyrics are written by Consuelo Velasquez)

مرا ببوس، بیشتر ببوس
چنانکه این شب زیبا
آخرین شبِ با هم بودنِ ما باشد
مرا ببوس، بیش بیشتر ببوس
چون می ترسم ترا از دست دهم
ترا از دست دهم
بیش بیشتر ببوس
بیشتر مرا ببوس
چنانکه این شب زیبا
آخرین شبِ با هم بودنِ ما باشد

می خواهم تنگتر نزدیکتر بخود داشته باشم
خود را در چشمان تو ببینم
ببینمت کنار من
فکر می کنم فردا دور خواهم شد
دور از جاییکه تو خواهی بود
مرا ببوس، بیش بیشتر ببوس
چنانکه این شب زیبا
آخرین شبِ با هم بودنِ ماست.

مرا ببوس، بیش بیشتر ببوس
چون که می ترسم ترا از دست دهم

زمانی ترا از دست خواهم داد
زیرا می ترسم ترا از دست دهم
ترا زمانی از دست خواهم داد

4-b
Kiss me much more
Kiss me more, kiss me much more times
as if this beautiful night is
the very last time
Kiss me more, kiss me much more times
because I fear I will lose you
I’ll lose you sometime
Kiss me more, kiss me much more times
as if this beautiful night is
the very last time
Kiss me more, kiss me much more times
because I fear I will lose you
I’ll lose you sometime
I want to have you right by me
to look at me in you eyes and
see you beside me
I think that maybe tomorrow
I’ll be away far
far from where you’ll be
Kiss me more, kiss me much more times
as if this beautiful night is
the very last time
Kiss me more, kiss me much more times
because I fear I will lose you
I’ll lose you sometime
Kiss me more, kiss me much more times
because I fear I will lose you
I’ll lose you sometime
Because I fear I’ll lose you
I’ll lose you sometime

besame mucho lyrics english

Besame, besame mucho,
Each time I cling to your kiss, I hear music divine,
Besame mucho,
Hold me my darling and say that you'll always be mine.
This joy is something new, my arms enfolding you,
Never knew this thrill before.
Whoever thought I'll be holding you close to me,
Whispering it's you I adore.
Dearest one, if you should leave me,
Each little dream would take wing and my life would be through.
Besame mucho, love me forever and make all my dreams come true..
Besame, besame mucho,
Como si fuera esta noche la ultima vez.
Besame, besame mucho,
Que tengo miedo tenerte y perderte depues.
Quiero tenerte muy cerca mirarme en tus ojos estar junto de ti.
Pienso que tal vez ma¤ana estarte muy lejos muy lejos de ti.
Besame, besame mucho,
Como si fuera esta noche la ultima vez.
Besame, besame mucho,
Que tengo miedo tenerte y perderte despues.

Besame Mucho

مرا ببوس
بیشتر ببوس
چنانکه امشت
آخرین شب ما باشد

مرا ببوس
بیشتر ببوس

زیرا  از اینکه ترا از دست دهم می ترسم
ترا پس از این از دست دهم

می خواهم نزدیک به من باشی
و خود را در چشمان تو ببینم
ترا در کنار خود ببینم
فکر کن که فردا شاید
دور خواهم شد، خیلی دور دور از تو باشم

مرا ببوس
بیشتر ببوس
چنانکه امشب
آخرین شب باشد

مرا ببوس
بیشتر ببوس
زیرا که چنان از از دست دادن تو می ترسم
که ترا از دست می دهم

Besame Mucho
kiss me
kiss me many times 
as if this night
was our last time

kiss me
kiss me many times
because I'm so afraid to lose you
to lose you later on

I want you close to me
and to look at myself in your eyes,
to see you next to me.
Think that maybe tomorrow,
I will be far, very far from you
kiss me
kiss me many times 
as if this night
was our last time
kiss me
kiss me many times
because I'm so afraid to lose you
to lose you later on

lyricstranslate.com/en/besame-mucho-kiss-me-much-more.html#ixzz3JVTKmpy


مرا ببوس
مرا ببوس
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
مرا ببوس عنوان تصنیف محبوب نیمه اول قرن ۲۰ میلادی در ایران است. اثری با صدای «حسن گلنراقی»، شعر از «حیدر رقابی»، ساخت آهنگ «مجید وفادار» در دستگاه اصفهان، همراه با ویلون «پرویز یاحقی» و پیانوی «مشیر همایون شهردار» از ترانه‌های موسیقی ایرانی است. شعر «مرا ببوس» در مجموعه شعری از «حیدر رقابی» به نام «آسمان اشک» در سال ۱۳۲۹ در «انتشارات امیرکبیر» به چاپ رسید. در سال ۱۳۳۵ در فیلمی با صدای خواننده نه چندان مشهوری به نام«پروانه» به اجرا در آمد که چندان مورد توجه قرار نگرفت. سپس در در سال‌های سیاه پس از کودتای ۲۸ مرداد، که نهضت ملی مردم ایران را برای مدتی متوقف کرد و امیدها را به یاسی فراگیر بدل ساخت، و در ایامی که در میدان‌های اعدام، قهرمانان، مرگ را به سینهٔ مردم‌دوستی و شجاعت سپر می‌کردند، ترانهٔ «مرا ببوس» برای نخستین بار از رادیو ایران پخش شد. اینبار این ترانه و آهنگ بسیار مورد استقبال قرار گرفت و سال‌ها و نسل‌ها ذهن و زبان مردم به‌ویژه جوانان را به زمزمهٔ مکرر خود واداشت.
در سالهای پس از کودتای ۲۸ مرداد در رادیو ایران، برنامه‌ای به نام «شما و رادیو»، به گویندگی «کمال مستجاب‌الدعوه» پخش می‌شد. پیش از پخش ترانه، «مستجاب‌الدعوه» اعلام کرد: «این تصنیف در یک محفل خصوصی ضبط شده، که به‌دلیل جذابیت خاص آن به پخش آن مبادرت می‌ورزیم.» امروزه می‌دانیم که منظور از «محفل خصوصی»، همان جلسهٔ ضبط این ترانه با صدای «گلنراقی» در استودیوی شماره ۸ رادیو تهران بوده، که شاید بدون آمادگی کامل نوازندگان و خواننده انجام شد.

«مرا ببوس» به عنوان ترانه قهرمانی، سرود آخرین ساعات پیش از اعدام، فریاد علیه کودتا و اختناق در تاریخ ایران ماندگار شده است. همین است که تا هر وقت اعدام و کودتا و اختناق هست، مرا ببوس هم هست. از این روست که هرگاه اختناق و زندان و شکنجه بال می‌گیرد دوباره زمزمه مرا ببوس شروع می‌شود، حتی از سوی جوانانی که نمی دانند ریشه‌های این ترانه به درخت تنومند مبارزات بر علیه اختناق و ظلم در ایران وصل است. در مقابل عبدالرحیم جعفری ادعا می‌کند که این شعر را حیدر رقابی برای دختری که دوست داشته سروده و سرایش آن ارتباطی اعدام سرهنگی به نام سیامک ندارد.

مرا ببوس مرا ببوس
برای آخرین بار
ترا خدانگهدار
که میروم بسوی سرنوشت
بهار ما گذشته
گذشته ها گذشته
منم به جستجوی سرنوشت

 

در میان توفان
هم پیمان با قایقرانها
گذشته از جان باید بگذشت از طوفانها
به نیمه شبها
دارم با یارم پیمانها
که برفروزم آتشها در کوهستانها آه
شب سیه
سفر کنم
ز تیره راه
گذر کنم
نگه کن ای گل من
سرشک غم به دامن
برای من میفکن

 

مرا ببوس مرا ببوس
برای آخرین بار
ترا خدانگهدار
که میروم بسوی سرنوشت
بهار ما گذشته
گذشته ها گذشته
منم به جستجوی سرنوشت

 

دختر زیبا امشب بر تو مهمانم
درپیش تو میمانم تا لب بگذاری بر لب من
دختر زیبا از برق نگاه تو
اشک بی گناه تو
روشن سازد یک امشب من
مرا ببوس مرا ببوس
برای آخرین بار
ترا خدانگهدار
که میروم بسوی سرنوشت
بهار ما گذشته
گذشته ها گذشته
منم به جستجوی سرنوشت

 

اجرای زنده:
http://youtu.be/mZd3qRuXM_Y

نسخه اصلی منتشر شده:
http://youtu.be/n4tazWHI6dc

Andrea Bocelli
 Cesaria Evora

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست