مجموعه شعرهایی از شهلا آقاپور بزبان آلمانی که در نمایشگاه کتاب لایپزیک رونمایی و معرفی می گردد

Buchvorstellung „ Oliver Twist in Teheran“
in Leipziger Buchmesse http://www.leipziger-buchmesse.de/
Lesung mit Shahla Aghapour - Pop velag
19 März 2010 Um 17 Uhr in Leipziger Buchmesse

مجموعه اشعار شهلا آقاپور " الیور تویست در تهران"
شابک : 978-3-937139-98-2 ، قیمت : € 13.90.
ناشر" پوپ"
معرفی کتاب "الیور تویست در تهران"
درنمایشگاه کتاب لایپزیگر
http://www.leipziger-buchmesse.de/
کتابخوانی با شهلا آقاپور
مارس 19 در ساعت 17 در نمایشگاه کتاب لایپزیگ

------------

Shahla Aghapour: Oliver Twist in Teheran. Gedichte. (LYRIK- Sammlung)
ISBN: 978-3-937139-98-2; Preis: 13,90 Euro.
Pop Verlag http://www.pop-verlag.com/oliver_twist_in_teheran_.htm

Buchvorstellung „ Oliver Twist in Teheran“
in Leipziger Buchmesse http://www.leipziger-buchmesse.de/
Lesung mit Shahla Aghapour - Pop velag
19 März 2010 Um 17 Uhr in Leipziger Buchmesse


Book Presentation "Oliver Twist in Tehran"
Leipzig Book Fair in http://www.leipziger-buchmesse.de/
Reading with Shahla Aghapour
March 19 at 17 clock in Leipzig Book Fair


مجموعه اشعار شهلا آقاپور " الیور تویست در تهران"
شابک : 978-3-937139-98-2 ، قیمت : € 13.90.
ناشر" پوپ"
معرفی کتاب "الیور تویست در تهران"
درنمایشگاه کتاب لایپزیگ
http://www.leipziger-buchmesse.de/
کتابخوانی با شهلا آقاپور
مارس 19 در ساعت 17 در نمایشگاه کتاب لایپزیگ

 

این مطلب را در صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب info@perslit.com تماس با سردبیر perslit@gmail.com درباره ما