تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید چهار شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۳ اکتبر ۲۰۱۸

کنسرت جاز 
ناصر فرداد

 

در میانۀ هیاهو
و جنجال نواهای کوتاه و بریده،
ساکسیفون های عظیم و ترومپت ها
با سکته ها، ضرب ها و ضد ضرب ها،
در فضایی دم کرده
دود غلیظ توتون
بوی تند الکل
ریتم پر شتاب زنان سرخ پوش
و مردانی عرق ریز
با شیطان هایی شاخ دار بر بازنواشان،
سه نفر به گرد میزی خلوت کرده اند و ودکا می نوشند؛
 مردی سیاه پوش، اسکلتی تمام قد و ماری سحر انگیز
که با فلوت جادویی خود
بر جمجمۀ مرد سیاه پوش می نوازد
و رقصی ترانه خوان
به بند بند جان اسکلت در افکنده است.

ناصر فرداد
بیست و چهارم ژوئن 2018
شهر بال سوئیس، کنسرت جاز

.
رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست