ارسال مطالب بنیاد اروپرس پیوندکده همه چیز همه جا کتابخانه صدا و ویدئو سیاسی ادبیات بومی هنر داستان شعر ویژه زن

دلخوشی شب

شهلا آقاپور

 

چه دلخوشیست شب
در های شب بازند
تما م شب   آندره ویلون می نواخت
کلا ژهای هایکوواره نقاشی وسُل نوتها
از درزهای شرابی شب   می گذشتند

رادیوآزادی صلح
امید پیروزی  می داد
پیروزی پیر وزی و زنده باد
زنده باد همیشگی را می گفت

کریستا سروده ی خیا م
به آلمانی می خواند
و گونترگراس را
لایق جایزه نوبل نمی دانست
چه دلخوشیست شب

سایه ی بلند ی افتاده بود روی زمین
من به زیست انسان می اندیشیدم
و طوطی ها ی آن مرد پر مدعا
واژه های خوش می دزدیدند
یلدا  مادر نور
آوازسحر بر خانه ی خیس می پاشید

تما م شب  آندره  ویلون می نواخت
چه دلخوشیست شب...

شهلا آقا پور
ژانویه
2009
http://shahlaaghapour.blogspot.com/
www.aghapour.de
http://www.perslit.com/ShahlaAghapour.html
shahla@aghapour.de

 

 

عمر خیام: متولد   28اردیبهشت 427 خورشیدی و مرگ در 510 خورشیدی . خیام ریا ضی دان ، ستاره شناس ، عالم، فیلسوف  و شاعر معروف در دوره سلجوقی است.

آندره ریو: کمپونیست و ویلون نواز معروف هلندی متولد 1 اکتبر 1949

کریستا ولف  : نویسنده آلمانی متولد شهرلندسبرگ8 1مای 1929   ، تحصیلات درشهر لایپزیک،1987 جایزه ناسیونال    .......... DDR
المانی شرقی ،  2003 کتابش بنام یکروز در سال   منتشر شد که در مورد داستان زندگی خود و موقعیت آلمانی شرقی   کمونیست در سالهای 1960 تا  2000 نوشته است.     DDR

گونترگراس : نویسنده بسیار معروف آلمانی است  ،شاعر، مجسمه ساز، طرا ح و نقاش متولد 16 اکتبر   1927شهر  دنزیک ، دریافت جایزه نوبل در سال 1999..

André Rieu
Günter Grass
Christa Wolf

 

آرشیو: 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 >14 > بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر
درباره ما