MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C8F81E.51F30ED0" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C8F81E.51F30ED0 Content-Location: file:///C:/4CB45E52/dayeretolmoaref.chetor.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" دائرة المعارف مصاحب چگونه به وجود آمد؟ ‏

ž= 3;ائرة المعارف مصاحب چگونه به وجود آمد؟ =

 

سیروس علی نژاد

 

 

3D"هم=

 


این مصاحب= 607; همان طور که از تاریخ آن پیداست شش هفت سال پیش ی= عنی در تاریخ سی ام مرداد = 777;۳۸۱ انجام شده و تا کنون منتشر نشده است. موضوع مص= احبه چگونگی شکل گیری دائرة المعارف مصاحب است که = مشهورترین دائرة المعارفی فارسی است و ب= نیاد همه دائرة المعارف هائی که پس از آن انتشار یافت یا در دست انتشار است.

قاب= ;ل ذکر است که این گفتگو شامل نکاتی است که همه آن را نمی توان در حال حاضر منتشر کرد. ممکن است انتشار آن ماجراهائی بسازد و بگومگوهائی را سبب شود. به این جهت ترجیح دادم قسمتی از آن را فعلا منتشر نکنم. قسمتی که البته حذف آن به طرز شکل گیری دائرة المعارف فارسی که مقصود این گفتگوست لطمه ای نمی زند.

خو= 576; قرار است امروز راجع به دائرة المعارف مصا&#= 1581;ب صحبت کنیم. حو= صله اش را دارید؟<= /span>

&#= 1581;وصله دارم ولی نمی خواهم فعلاً منتشر شود. به دلیلی که می دانی. همین امروز دادگاه انقلاب بودم. قرار است قضیه حکم مصادرۀ اموا&#= 1604; حل شود. بنابراین موقعش نیست که حالا سر زبانها بیفتم.

ان= 578;شارش مطرح نیست. اگر لازم است نوار را پیش خ= ودتان نگهدارید تا موقعش برسد. ولی خوب است صحبت کرده باشیم و ضبط شده باشد و یک گوشه ای بماند تا شکل گرفتن دائرة المعارف مصاحب از زبا&= #1606; شما مانده باشد.

باش= ;د. قبول، صحبت می کنیم. من در انتشارات فر&#= 1575;نکلین به این نتیجه رسیده بودم که جامعه فرهنگی ایران یک کتا&= #1576; مرجع اطلاعات عمومی، تا حد ممکن دقیق و قابل استناد، لازم دارد. از همان اول پید&= #1575; بود که تهیه چنین کتابی خرجش زیاد اس&= #1578;. کار یک روز و دو روز هم نیست. کار یک نفر و دو نفر هم نیست. کار یک هیأت است. ب= ;اید کسانی باشند که این کار را بلد باشند. آموزش دیده باشند. می دانستم برای این کار جمعی را باید تربیت کرد. این کار قواعد خاص خودش را دارد. به هر صورت مخارج آن را برآورد کردم، دیدم یک چیزی حدود = ۳۰۰ هزار دلار خرج دارد.

 در انتشارات فرانکلین به این نتیجه رسیده بودم که جامعه فرهنگی ایرا= ن یک کتاب مرجع اطلاعات عمومی، تا حد ممکن دقیق و قابل استناد، لازم دارد. اž= 6; همان اول پیدا بود که تهیه چنین کتابی خرجش زیاد است. کاž= 5; یک روز و دو روز هم نیست. = 05;ار یک نفر و دو نفر هم نیست. کار یک هیأت است
<= /b>

 =

هیأ= ;ت مدیره فرانکلین هم گفت که ما این نوع کارها را نمی کنیم ولی اینجا موسسات خیریه ای هست که ممکن است این کار را بکنند. ما سفارش می کنیم، برو صحبت کن بلکه این کار انجام شود. پنج شش جا رفت= م. بالاخره به بنیاد فورد ر&= #1575;هنمایی شدم. این بنیاد در خاورمیانه فعالیت هایی داشت. مرکز فعالیتش هم بیروت بود. دو سه جلسه نشستم با اعضای هیأت مدیره بنیاد فورد صحبت کر&= #1583;م. گفتند استدلال شما جالب است اما ما نمی توانیم در این زمینه تص&= #1605;یم بگیریم. برای اینکه ما نماینده ای در خاورمیانه داریم که باید موضوع را با او مطرح کنید. پرسیدم نمایندۀ شما در خاورمیان&#= 1607; کیست و کجاست؟ گفتند در بیر&= #1608;ت. پا شدم سر راهم به تهران رفتم بیروت. نشستی&= #1605; صحبت کردیم. گفت حرف هایی که می زنی خوب است ولی من باید بیایم تهران مطالع&#= 1575;تی بکنم بعد به شما جواب بدهم.

ما آمدیم تهران. چند ماه بعد یک روزی وسط های هفته، ساعت ده یازد&= #1607; این آقا به من تلفن کرد که من آمده ام و د= ;ر پارک هتل هستم. شما ساعت دو بعد ا= ز ظهر بیا اینجا صحبت کنیم. من هم خیلی خوشحال که بالاخره تکلیف این کار روشن خواهد شد. چون گفته بود ساعت دو، من فکر کردم لاب&= #1583; تا آن ساعت ناهارش را خورده است. آم= دم خانه، همینجا، ناهار مختصری خوردم و رفتم. یک آدم چاقِ ثمینِ گنده ای بود. رفتم نشستم سلام علیک و اینها گفت خب برویم ناهار بخوریم. من پیش خودم فکر کردم اگر بگو&= #1740;م ناهار خوردم، از همان اول کار را خراب کرده ام. گفتم برویم. رفتیم سر ناهار. این آدم اصلاً اکول بود. واقعاً هیچ وقت اینقدر به تنم بد نگذشته بود. برای اینکه ا&= #1740;ن آقا خاویار و سالاد و بیفتک و سوپ و غیره، همینط&#= 1608;ر سفارش می داد و من هم برای ا= ;ینکه مبادا کدورت خاطری فراهم شود همراهی م&= #1740; کردم. گمان می کنم تا ساعت چهار و نیم، پنج هم ناهار طول کشید. وقتی آمدم خانه مریض شدم. به هر صورت صحبت های مرا شنید و گفت من به شما خبر می دهم. خبر هم داد، گفت ما نصف این پول را به شما می د= ;هیم، ۱۵±= 6; هزار دلار&#= 1548; به شرط اینکه یک ایرانی پیدا کنید که نصف دیگرش را بپردازد. من آنقدری که به عقلم می رسید که سراغ چه کسانی بروم، رفتم. مثلاً حاج علینقی ک&= #1575;شانی نامی بود که تاجر درجه یک بازار بود، ی&= #1575; آقای نمازی که نمایندۀ چند کارخانه &= #1575;تومبیل بود اینجا. اما هیچ کس کوچکترین علاقه ای نشان نداد.

در همان ایام ما کتابی چاپ می کردیم که از نظر من اهمیت داشت. کسی در آمریکا پیدا شده بود به اسم بنیامین اسپاک که متخصص طب کودکان بود. کتابی نوشته بود دربارۀ اینکه بچه تان را چطور بزایید و چطور بزرگ کنید. کتاب خیلی شهرت پی&= #1583;ا کرده بود و آقای اسپاک هم خیلی شهرت پیدا کرد و بعدش هم یکی از آزادیخواها= 606; چپ آمریکا از آب در آمد که سالها نهضت ضد بمب اتمی را اداره می کرد. این کتاب هم در انتشار&= #1575;ت فرانکلین ترجمه شده بود و در دست چاپ بود. به همین جهت فکر کردم برای ای&= #1606;که کتاب مورد بحث قرار بگیرد و مردم بهش توجه کنند بروم یکی از دو تا بانویی که ام&= #1608;ر مختلف خیریه دستشان بود؛ شمس و اشرف، را ببینم. خلاصه کنم وقتی رفتم پیش اشرف، او قبول کرد که کتاب به اسمش دربیاید.

یع= 606;ی چه به اسمش در بیاید؟<= o:p>

یعن= ;ی اینکه کس دیگری ترجمه کند ولی روی جلد کتاب بنو&= #1740;سیم ترجمه والاح&#= 1590;رت اشرف. کتاب "مادر و بچه" به اسم والاح&= #1590;رت اشرف پهلوی درآمد. از اینجا مختصر آشنایی با ایشان پیدا کردم. من که از همه جا نا امید شده بودم، رفتم سراغ ایشان که فلانی من برای کار دائرةالمعا= 585;ف ۱۵±= 6; هزار دلار احتیاج دارم، سراغ خیلی ها هم رفته ام ولی نشده. گفت باشد من خودم می دهم. ما هم خیلی خوشحال که شخص مورد نظر را پیدا کرده ایم. آمدیم و به بنیاد فورد نوشتیم که آقا ما کسی را پیدا کردیم که = 77;۵۰ هزار دلار می دهد. گفتند: کیست این والامقام؟ گ&#= 1601;تم: ایشان! گفتند: می دهد؟ گفتم: بله می دهد! گفتند خیلی خوب.

خوب حالا آمدیم بر سر این مسأله که کی این کار را اداره کند؟ ا&= #1740;ن ور، آن ور به دنبال کسی می گشتم که مدیر این کار باشد. اینهایی که می گویم از چی= زهایی است که واقعاً برای من اسباب حیرت شده بود. سفت وسخت درجستجوی این کار بودم = وهرچه می گشتم یک آدمی پیدا کنم که مطمئن باشم می تواند کار جدی بکند، پیدا نمی کرد&= #1605;. به جزیک شخص که نمی دانم می شناسی یا نه، آقای علی محمد عامری. او را هم از آن= ;جا می شناختم و بهش اعتقاد داشتم که معلم انگلیسی بود و من یک سری کتاب برای بچه ها می خواستم چاپ کنم. جزواتی = ۳۶ صفحه ای بود برای کودکان و نوجوانان، راجع به پدید&= #1607; های مختلف، مثل برق چیست ؟ نور چیست؟ و= از این قبیل.

اس= 605; فارسی این سری چه بود؟<= /b>

اسم فارسی نداشت. بعضی از جزوه هایش را باید داشته باشم. وقتی چاپ شد خیلی گرفت و من در ترجمه آنها از این شخص چیزهایی دیده بودم که باعث حیرتم ش&= #1583;ه بود. رفتم دست به دامن آقای عامری شدم که بیا و این کار را به عهده بگیر. جواب دا= د که فلانی من از عهدۀ این کار بر نمی آیم. این خیلی زور می برد و من زورش را ند= ارم، اما می گردم و کسی را پیدا می کنم.

در این اثنا یک روز یک آقای شجاع الدین شفا پیدا شد. نمی دانم می شناسید یا نه&= #1567;

بل= 607;. همانقدر که همه می شناسند. نه بطور مستقیم. هیچ وقت با ای= شان حشر و نشری نداشتم .

بله= ;. یک روز سروکله اش پیدا شد که فلانی من شنی&= #1583;ه ام که تو می خو= ;اهی دایرة المعارف درست کنی. من داوطلب هستم که این کار را اداره کنم. واقعاً آخری&#= 1606; کسی که ممکن بود فکر کنم برای این کار مناسب است، او بود. آمدم به خیال خودم = زرنگی کردم وگفتم فلانی اختیار انتخاب سردب&#= 1740;ری این کار با من نیست، چند نفرند که مشا&= #1608;ران عمدۀ فرانکلین اند و در این قبیل امور آنها تصمیم می گیرند. گفت مثلاً کی ؟ چو= ن شنیده بودم و تصورم هم این بود که خیلی آدم قرص ومحکمی است، گفتم آقای سید حسن تقی زاده.

من تقی زاده را آدم قرص ومحکمی می شناختم، لاا&#= 1602;ل این توهم برای من وجود داشت که تقی زاده زیر بار حرف هیچکس نمی رود. یک هفته بعد، تقی زاده ما ر= ا صدا زد. معمولاً خیلی خودمانی حرف می زدیم. بعد از سلام وعلیک سرش را پائین انداخت و بی آنکه به صورتم نگاه کند، گفت فلانی چطوره این دایرة المعارف را بدهی به آقای = شجاع الدین شفا. گاهی من اختیار از دستم در می رو= د و تند می شوم. گفتم آقای تقی زاده شما می گویید من دایرةالمعا= 585;ف را بدهم به آقای شفا. باز سرش را انداخت زیر و&= #1711;فت: کس دیگری نیست. من هم گفتم بهتر است که دایرة&= #1575;لمعارف نباشد. سرش را بلند کرد و ته چشمش از اینکه من سفت وسخت جلوش ایستاده بود&#= 1605; و گفته بودم نه، خوشحال بود. من نمی دانم که این مرد ( شفا ) زور= 88; اصلاً از کجا بود.

آن موقع معاون وزارت دربار نبود؟

نه. هنوز هیچ سمتی نداشت. واقعاً اسباب حیرتم &= #1588;د که تقی زاده، = چنین حرفی به من زد و ابهتش مقدار زیادی نزد من کم شد. هنوز هم برایم معماست که تقی زاده چرا چنین پیشنهادی کرد. چه کسی مجبورش کرده بود که چنین پیشنهادی بکند.

 در ایرا = 6; الان دارند چهار پنج تا دایرةالمعا&= #1585;ف می نویسند. ب = 7; نظر من کار همه شان اشکال دارد. اشکال اساسی اش این است که ابتدایی ترین مطالب د= ;رباره دایرةالمعا&= #1585;ف را کسی برای اینها از روی تجربه نگفته است. تصور آنها از دایر= ;ةالمعارف این است که یª= 5; کتابی تهیه کنند که تمام مطالب مربوط به دنیا در آ = 6; بیاید. اما این کار شدنی نیست. مطلقاً شدنی نیست. شوخی م®= 0; کنند
<= /b>

 =

بگ= 584;ریم. چطور به مصاحب رسیدید؟

یک روز آقای عامری آمد گفت که فلانی پیدا کردم. گفتم کی؟ گفت:= دکتر غلامحسین مصاحب. گفتم کیست؟ گفت: این آقا اصلاً کارش ریاضی است، در ضمن معاون = امور سد کرج هم هست= .

یع= 606;ی سالهای ۳۹ - ۴۰ بود ؟=

موق= ;عی بود که سد کرج را می ساختند. آقای دکتر مص&= #1575;حب متصدی ساخت س&= #1583; کرج بود، هنوز سد کرج ساخته نشده بود. یک مهندس طالقانی بود که رییس امور سد بود، ولی عملاً مصاحب کارها را انجام می داد.= خانه مصاحب درخیابان منوچهری بود. من پا شدم رفتم پهلوش. گفتم تصمیم دارم کتاب مرجعی بسازم که قابل اطمینان باشد و از نظر درستی و صحت یک جور سنت گذاری در مملکت باشد و پایه اطلاعات عمومی فرهنگ آسیایی ما باشد. از این حرف ها.

خیل= ;ی از حرف های من خوشش آمد. گفت فلانی حرفی ک&= #1607; تو می زنی آنق= در مهم است که اگرچه کار سنگینی است ولی اگر راست بگویی، سنگینی کار مهم نیست، ان&= #1580;ام می دهم. با اینکه وقت ندارم اما هرچه وقت دارم صرف این کار می کنم. الان دو تا شغل دارم، بکلی آسایش از من سلب خواهد شد، ول&= #1740; عیبی ندارد، می کنم. اما یک شرط دارد و آن این است که توی کار من کسی دخالت نکند ،مطلقاً.

جو= 575;ب شما چه بود؟<= /b>

گفت= ;م باشد، کسی دخالت نمی کند. قرار شد من سپر بشوم و مصاحب پشت ای&= #1606; سپر بنشیند و کار را شروع کند. اول کار گفت من بلد نیستم. گفتم عیبی ندارد. من پیش بینی اش را کرده ام که این کار را باید اول یاد گرفت. خرج سفری هم برای این کار منظو&= #1585; شده. چه درد سرتان بدهم دکتر مصاحب را روانه کردیم رفت چند ماه انگلیس ،چند &= #1605;اه آمریکا، وچند ماه فرانسه، در موسسات مختل&#= 1601; - که کارشان دایرةالمعا= 585;ف سازی بود - دور= ;ه دید.

دو= 585;ه چی؟ اینکه چطور باید دائرةالمعا= 585;ف نوشت یا اینکه چطور ب&= #1575;ید یک دائرةالع&#= 1593;ارف را مدیریت کرد و سامان داد.

 اصل اول دایرةالمعا&= #1585;ف نویسی این است که از روž= 6; اول مشخص کنید که این دایرةالمعا&= #1585;ف چند تا مدخل داشته باشد، چند تا صفحه داشته باشد، هرصفحه چند سطر داشته باشد وهرسطر چند کلمه داشته باشد. حتماً باید محدوده ای برای خودتان درست کنید. برای اینکه دانش حد ندارد
<= /b>

 =

ببی= ;ن، در ایران الان دارند چهار پنج تا دایرةالمعا= 585;ف می نویسند. به نظر من کار همه شان اشکال دارد. اشکال اساسی اش این است که ابتدایی ترین مطالب د&= #1585;باره دایرةالمعا= 585;ف را کسی برای اینها از روی تجربه نگفته است. تصور آنها از دایر&= #1577;المعارف این است که یک کتابی تهیه کنند که تمام مطالب مربوط به دنیا در آن= بیاید. اما این کار شدنی نیست. مطلقاً شدنی نیست. شوخی می کنند. نه ازروی جهالت &= #1576;لکه از روی بی تجربگی می گویند.

اصل اول دایرةالمعا= 585;ف نویسی این است که از روز اول مشخص کنید که این دایرةالمعا= 585;ف چند تا مدخل داشته باشد، چند تا صفحه داشته باشد، هرصفحه چند سطر داشته باشد وهرسطر چند کلمه داشته باشد. حتماً باید محدوده ای برای خودتان درست کنید. برای اینکه دانش حد ندارد. کاری را شروع می کنید که بی حد است. حرف الف چند سال طول می کشد، حرف ب چند سال طول می کشد، تا بر= سید به حرف ی، ۷۰ سال گذشته و م= طالب حرف الف کهنه شده است. گفتن اینکه ما می خ= واهیم دایرةالمعا= 585;ف بزرگ بنویسیم، مث&#= 1604; این است که زنی بگوید می خواهم بچه سی ساله بزایم.

این شامل حال تنها آقایانی که در ایران دایرةالمعا= 585;ف می نویسند، ن&= #1740;ست. من به کار آقای احسان یارشاطر که در آمریکا به اصطلاح مسئول این کار است، نگا&= #1607; کردم، دیدم او هم همین اشتباه را کرده. دایرةا&= #1604;معارف باید یک برنامه محدودی داشت&#= 1607; باشد. محدودیت موضوعات را باید از اول ر= وشن کنید. اینکه موضوعات مختلف هر کدا&= #1605; چند مدخل و چند مقاله داشته باشد و مجموعه کتاب چقدر باشد. مثلاً اگر بخواهید مقا&#= 1604;ه ای راجع به سعدی بنویسید باید تصمیمتان را گرفته باشید که این مقاله مثلاً ۶۵۰ کلمه بیشتر نباشد. اگر بیشتر شد، برنامه تان ب&= #1607; هم می خورد. خوب اینها یاد گرفتن می خواهد.

 گفتن اینکه ما می خواهیم دایرةالمعا&= #1585;ف بزرگ بنویسیم، مثل این است که زنی بگوید می خواهم بچه سی ساله بزایم.
<= /b>

 =

بر= 575;ی تهیه دائرة المعارف مصاحب همه ای&= #1606;ها را از اول معین کرده بودید؟<= o:p>

در دائرةالمعا= 585;فی که مصاحب تهیه می کرد یکی از اولین کارهایی که م&= #1575; کردیم این بود که ورقه هایی مخصوص مقاله چاپ کردیم. فرض کنید کسی می خواست دربار&#= 1728; رشت مقاله بنویسد. این ورقه ای که چاپ کرده بودیم مثل جدول بود که کلمات را می بایست در خانه های جدول بنویسد. مثلاً فرض کنید مقاله رشت ۷۸۰ کلمه باید می بود. خانه ۷۸۱ ضربدر می خورد. یعنی مقاله رشت باید اینجا تمام شود. ضمناً سفارش می شد که مطلب باید منطقی باشد، حرف بی ربط درش نباشد، هر کلمه آن مستند باشد و = .... در دایرةالم&#= 1593;ارف فارسی خیلی ج&= #1575;ها در مقابل جمعیت اعلام شده یک شهر علامت سوال هست. یعنی دقیق نمی دانستیم که جمعیت فلان شهر چقدر است.=

ال= 711;ویی هم برای کار داشتید؟

ما انتظار داشتیم که این کار در عرض سه سال تم= ام شود. این اشتب= اه دیگر ما بود. آمدیم دایرةالمعا= 585;ف کلمبیا را که یک جلدی است الگو قرار دادیم. گفتیم بهتر است یک الگویی داشته باشیم. مقالات این دایرةالمعا= 585;ف بیشتر دربارۀ آمری&#= 1705;است. فکر کردیم مقالات مربوط به آمریکا را کنار می گذاریم و مقالات علمی اش را ترجمه می کنیم. مثلاً عدد اصم چیست؟ تئوری نسبیت اینشتین چه می گوید. خیال کردیم کارما&#= 1606; این جوری نصف می شود اما دیدیم شدنی نیست.

ای= 606; کارها در دفتر فرانکلین انجام می شد؟<= /span>

در دفتر فرانکلین شروع شد. بعد فهمیدیم شدنی نیست. دفتری گرفتیم برای مصاحب در خیابان نادری که سه اتاق داشت. دک= تر مصاحب و دو سه نفر از همکارانش که اسامی آنها در دایرةالمعا= 585;ف هست آنجا شروع به کار کردند. مسآله اساسی دایرة&#= 1575;لمعارف کتابخانه ای است که لازم دارد. باید تمام کتابهای مرجع دنیا را در اختیار داشته باشد. پولی که داشتیم صرف به وجود آمدن این کتابخانه شد. مقداری که جل&= #1608; رفتیم دیدیم که این کار شوخی بردار نیست. ما اگر بخواهیم فرض کنید راجع به = جغرافیای ایران مطلب بنویسیم لغات لازم را نداریم. مصاحب مجبور شد گروههای مختلفی برای ساختن لغت تشکیل بدهد. گروه لغت فیزیک، گروه لغت ریاضی، جغرافیا و... چ = 7; لغت های قشنگی هم ساخت.

هز= 740;نه کار به همان صورتی که گفتید فراهم شد؟

ضمن این کارها گاه گاه پیغام می فرستادم برای اولیا که = 77;۵۰ هزار دلار ما دارد تمام می شود. آمریکایی ها هم از آن طرف فشار می آوردند که پس کو آن ۱۵۰ هزار دلاری که وعده کرده بودی؟

 

مگ= 585; نظارت می کردند؟<= o:p>

نه، ولی ما باید گزارش مالی می فرستادیم. خلاصه اش کنم چند دفعه پیغ&= #1575;م فرستادم، نشد.

تو= 587;ط چه کسی پیغام می فرستادید&#= 1567;

توس= ;ط رییس دفتر والاحضرت. مراجعه می کردم و می گفتم والاحضرت هم&#= 1670;ین قولی داده است. یک روز گفتند والاحضرت می خواهد دکتر مصاحب را ببیند. ما خیلی خوشحال شدیم که قضیه دارد جدی می شود. رفتیم به مصاحب گفتیم. گفت من نمی آیم. مصاحب ای= ن طوری بود. رییس فرانکلین آمد و می خواست دایرةالمعا= 585;ف را ببیند. خب، پروژه به عهد&= #1607; آنها بود. به دکتر مصاحب گفتم، گفت من حوصله آمریکایی گاوچران را ندارم. در مور= د اشرف پهلوی، رفتم سراغ مصاحب گفتم قضیه از این قرار است که این یارو قرار است ۱۵۰ هزار دلار بدهد. درست است که قرار است من سپر تو باشم، اما تو هم قرار نیست = کارها را به هم بریزی. با چه بدبختی راضی اش کردم. اشرف فهمیده بود، یک روز ناهار = دعوتش کرد. رفتیم آنجا ناهار خوردیم و مصاحب توضیح&#= 1575;تی داد.

دک= 578;ر مصاحب آدم خوش صحبتی بود؟

بسی= ;ار، اگر می خواست. دریای علم بود. آدم رک و ž= 5;استی هم بود. ترس من= ; هم از رک و راستی اش بود. والاحضرت در اثنای صحبت گفت علی اصغر حکمت علاقه م&= #1606;د است جزو تهیه کنندگان دایرةالمعا= 585;ف باشد، خواهش می کنم کاری به ایشان واگذار کن. مصاحب هم نه گذاشت نه برداشت، بدون معطلی گ&= #1601;ت عیب ندارد، بفرمائید بیاید من مقا&= #1604;ات مربوط به یهود را بدهم = ایشان بنویسد. اشرف رنگش پرید. حکمت جدش یهودی بود. مج= لس خنک و یخ شد، اشرف مانده بود چه بگوید. من دیدم قضیه = ۱۵۰ هزار دلار دیگر تمام شد.=

پس از آن کار دایرةالمعا= 585;ف چطوری پیش رفت؟

مشک= ;لات یکی و دو تا نبود. دیدم کار دارد خیلی حجیم می شود. به فکر کاغذ افتادم. مجبور شدم برای این کار کاغذ مخصوص به کارخانه سفارش بدهم. به جلد اول که نگاه کنید می بینید کاغذ آن = 80;۰ گرمی است. خیلی کاغذ نازکی است ولی پشت نمی ز= ند. علتش این بود که به خمیر کاغذش مقداری تیتا&#= 1606;یوم اضافه کردیم. تینانیوم فلز گرانبها&#= 1740;ی است.

کج= 575; سفارش دادید&#= 1567;

فنل= ;اند. من هم از روی ناشیگری مطمئم نبودم. رفتم آنجا که موقع اضافه کردن تیتانیوم بالای سر کار باشم. رفتم و دیدم فنلاندی ها چه آدم های پاکی هستند. به هر صورت جلد اول دایرةالمعا= 585;ف درآمد. اگر نگاه کنید می بینید که ناشرش فرانک&#= 1604;ین نیست، بلکه گروهی از ناشران اند. یعنی این ۳۰۰ هزار دلاری که صرف کار شد= پولی بود که به شخص معینی تعلق نداشت.

یع= 606;ی نه مال فرانکلین بود، نه جای دیگر؟

ما گفتیم این مال همه کسانی است که در کار نشر هس= تند و آن را دسته جمعی چاپ می کنند. جلد اولش اینطوری چاپ &= #1588;د. حالا شده بود سال ۴۷ -۴۸ . من از= فرانکلین آمده بودم بیرون و علی اصغر مهاجر آمده بود جای من.

دا= 740;رةالمعارف را ظاهراً شرکت سهامی کتابهای جیبی منتشر می کرد.<= /o:p>

بله= ;، تولید کننده اش بود اما اسم ناشرانش هست. مصاحب را هم کنار گذاش&= #1578;ند. دیدند زورشان به او نمی رسد، البته مصاحب هم نمی توانست با آنها کار کند.= رضا اقصی به جای او آمد. کار به جایی رسید که دایرةالمعا= 585;ف را فروختند به انتشارات &= #1575;میرکبیر. همه دستگاه و دارایی ها و کتابخانه عظ&#= 1740;مش را که ۳۰ - ۴۰ میلیون تومان می ارز&= #1740;د، فروختند و تبدیل به دلار کردند.

مر= 581;وم مصاحب چند سال با دایرةالمعا= 585;ف همکاری کرد؟

تا وقتی من بودم نزدیک ده سال.=

تم= 575;م وقت کار می کرد؟

نه عصرها می آمد.=

عی= 576;ی ندارد بدانم چقدر حقوق می گرفت؟

نه، خیلی جزیی، <= span lang=3DFA style=3D'mso-bidi-language:FA'>۱۵ هزار تومان. به خاطر علاقه ای که داشت می آمد. من واقعاً مرید او شده بودم. یک وقتی در این کشور می فهمند که مصاحب چه کار کرده است.

شم= 575; با هم روابط نزدیکی داشتید؟

من اینقدر به غلامحسین علاقه مند شده بودم که خ= انه ام را در شمیر= ان رها کردم و آمدم خیابان میکده آپارتمانی اجاره کردم که نزدیک او باشم. خانه ما دویست قدم با یکدیگر فاصله داشت. مصاحب وقت نداشت و تا دو بعد از نیمه شب کار می کرد= .

از ابتدا دایرةالمعا= 585;ف در سه جلد پیش بینی شده بود&= #1567;

نه. اول یک جلد پیش بینی شده بود، بعد دو جلدی شد و جلد دوم آن را دو قسمت کردیم.

حج= 605; جلد دوم بسیار کمتر از جلد اول بود. بقیه مطا= لب به جلد سوم منتقل شده بود؟ یعنی همان بخش دوم جلد ۲ که بعدها در آمد&= #1567;

بله اما کارها را مصاحب انجام داده بود. یعنی آخرین مقاله ای که ت= وی آخرین جلد هم می بینید مدخلش را معلوم کرده بود، تعداد کلماتش را معلوم کرده ب&= #1608;د. همه چیزش را دیگر. دیمی کار نمی کرد. اگر در نثرش هم دقت کنید می بینید یکی از بهترین نثرهاست.

چه کسی روی نثر دایرةالمعا= 585;ف کار می کرد؟<= /b>

خود دکتر مصاحب. خودش مقالات را یکی یکی می خواند و به شکل نهایی در می آورد.

پای= ;ان مصاحبه با همایون صنعتی - ۳۰ مرداد ۸۱ - منز = 4; صنعتی – ساختمان سامان

 

 

از بی بی سی فارسی

 

 

www.perslit.com

 

------=_NextPart_01C8F81E.51F30ED0 Content-Location: file:///C:/4CB45E52/dayeretolmoaref.chetor_files/image001.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhAQABAIABAAAAAAAzACH5BAEAAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== ------=_NextPart_01C8F81E.51F30ED0 Content-Location: file:///C:/4CB45E52/dayeretolmoaref.chetor_files/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAPAAA/+4AJkFkb2JlAGTAAAAAAQMA FQQDBgoNAAANjwAAEXoAACAlAAA36v/bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoKDBAM DAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8fHx8f Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f/8IAEQgAvAGgAwERAAIR AQMRAf/EAMAAAAIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAIDAAEEBQYHAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAACAgIB BAEEAgIDAQAAAAAAAQIDERIhEDETBCIgQTIUIwUwQqAzJBURAAIABQEGBAQGAQUAAAAAAAABEBEh MQJhIEFREiIyMHGBA0CRoRNQscFCUoJykiMzQwQSAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKATAQACAgICAgID AQEBAQAAAAEAESExQVFhcYGRobEQwdHh8PGg/9oADAMBAAIRAxEAAAEwyxpAhZYQZYAZCFkCBCCF lkDBIAOLLIWMFlAFFiiFDRRChYJRRRYAwgwoMAsIssoIhZQRCBEFhFhghGwoQONA8IzmYUKKFFlE IQAgBQshChhAyywCBhkBCKCLIWWQgIIwsA6JpMJDYazQNMRkFhHPElAlhAgFAlAgkLDKIGQohYws oIohZZCyBAgjCDzYYAjQaSxwwhkMw8E5YIIRYsEsUECUQUGQIIohChpZAyiygiBEKBKGkOic0UMN RrCINLMxkGmo5goEIEooEEgJRYsgZZZCiBBlFhAkDCBCLKBLLCNBwxg00jyyFBCRY00kMhASgSgS iwCixQQZCyFECCLIQsoIIogRYsIMIUcc0GgebBAYwEylCDabTAQoAohACFBEEFlDBoABAwiigyED CKIWUCWMLMhxzeaSjoDigRQQo5Z1TcYiiECFkGEDKIckIIMaJKLLCIQssIIshRCywjmnBOqLCDCB KGlhGUMM6p1CywQSCwASxQBRzhgI4sMEoIIYCMACIMKIWWEEebOIbBxhLM5nN5YgcaxJ3CjKdA6Q IAscZiwyGcogRQ4IEIIsaWGMKDCIUGUQaLPNnmzQc4sSZizrFHOEnUNp1TMcw6h3SyChhlGAkOea TUGGNGBjAgyCRY0EohCgCBlGYznkjWAJFkMh7484YSCijUPEnZNwocZizmjjOaCgz0hZRQIAkMoI QUGEGAQE0kEkMBpPPDhYJkACPYnHOaMHiTQZhR0QjpmoAAEgIQwIEUUEAWLHmYIE0EIGJCDDDAFH MMAs1CghplGHozimQ1mcs1Gc6htGBjSFAgAAFlHMHgjgSGU0AENA4yjjGJGCRpZmMoJmMx0whoRy TcbSzkHXBFGkE7Y4MAoIgIsWCEOOAbjIPEBgiBpiCDFGo6A0ss5BlM5zh4ZlDOuQzBGYcJHDzUUE eUNx3zrnQDFCQCiFAhHlgAyDTcOIMNIJYYQ4QcgymQSCc8ym8o5564SQ3GAyHYFGI1jjlHANJ1jo Djqm4sEAgAgM45Yw0DxgQQwsgQ0sYeBHmcyixxzxIZgAPcFlnIBCN50jCPFnlCjMdM7gwA1nVNJQ BRCzCaRxY0sAMYLIUMDAPm4w3HMElmcAEhhPcG05RlFlijpnQGnMPPAFHTNZqGCRx0TokAIWc8ab ywhwwhRBoJCjinjyDTIKMhYwhmBPSHTMJQJYZR0zeeGMZQ06xoGmkhiHms6oQsEYbBoARQwhABoI RZ445YoSUIEAGgaIIbDvBGY5o4caDpnPPKkBCOmaxhoNAk5w80HUNhCgzSCGMLKLKBAKKPDlmUQL KFCSCRgZkHntSjmhHSNBzjjGQWEOGmk6AZZrOEUGMOwdYaOIALIWENKCIGZDwo8ygCDOWKKFiRZC zUdoMeKOYNM4JQQw0ENA8s6BgOWMGBnoTrBhiyjWPKAAIUAck8wEZSGYUUULBFiyChwZRDSYTpFA FljRpRnNR0jYAeeDHDDuH//aAAgBAQABBQLpz1x0znouqPv0Ylxjp9mfb6PvGGTUwanjNZYwaj6/ d5EYWMC6P6sdF0zy0Z6pGD7r/BlHJ2F3fTuV08T46KIoCrY6majgKtyGsdcPpn6ft9K+jjp3F1x1 +30I79EcZ6UwJySG8iRAjgjI2JjXSUVKLRjByMX+LsumeueqMn36J/WzAulMMu3s55EyIkfLOTPS ZkhJItgpDXVLrz056Y64O/RGOr+vjqvoYuqxXCyxMUiMiLFJjZth+RG6JzJSK+XW+bFiRj6H07fS jH+RY6LAhr6c4Ehd/YlrCUiEhPBGwUzc3NzclM2IzKnmfsY3468GEvpfTnrg5MmBdUvo4+vsY5aI ib39qXCIowQRgxDbxo1TJVklgw8Zweo3v7HVp/Rjrj6kNfWvoX0vpyYxGDTfss7Ee0fiedp1+zk/ jZweRIdqYoZLOBvL9TgvWTBgakzSRpI0keJsVDPCzxHjQq+i78EeklzjhdGmY6oUctxZjp98Y6JH J/ZWuNVV0oHmUoNCnghO4ckNqJ53r+y8+VMVrLvYuRV7EpxiUPC+MlrA+J8TaJuh2JCvgx24fk48 ssu553F0+/RtGGcmuDDb0NTxPGDnpgwamBI0keGZ/aRcZpccfrOXxdmXG26Du9n2JP8AYmVTyWzw 17EiF1szxXNQbhOH4Tm4wt96xHo+1ZYm2faLeZN5jjTjZn+v3bwT7aIwPERPK7mpg0FE0kaMVTPG xUngR4YijgUYjR8sQ7bIldA/uPkv9KflRbG9WbqI7rhu4a+Ppyp19mdLbjI1SdF9kBzhKcX8XP8A jaP65/ObM8J8z/N/9KztgdmDOVss+aDNJGkxUyFUzwnjiYivoc62QnVnzQwr4sldgVrPJJjkxPPS J2cp4PZ/l9fHxqwqbobRVSw6yVcWW1no1QhT/cV4s0HQzwyFQ0q7PYnX7Hxc+3pQ0g2j9v1on7NB vfKyxSw/Ywfs2n/q3cPakl61xD0pHA5wQ7akOyOPPBHnzHyWsU5sc2Rnkk0ipofaBIjs5WT1hQ+I jfM5yiozynNsp5jOpwsUVjJJIfkMWHr1N2VcR91bxhZmCmbRJyVhFI9t7WwrlZLw34h6dmVUYynR BiprRqSwjg1keOZCL6S/DjHRdoWcRmmKWXVMsg3KENU/xh3tfMXgmV/lj5PgfZSjGM79VO+xkbNi utqtrlIUS54XpCksezPmlpjqizRR6Vovis+tSq4eKyR4bDwyNEawP4ha4mN/JyZsZHZORLKgpGRM j2imVtkURWs/vwSsrTlZCEX7nrNv3PXR+5U61dez9myMZ+xIs9tpK6EyXTLU6rsxEN4U27JVyRG1 mYaQetkXxJCRDiNN1Nd3njIyxM2MmsjxzHXJrTEsQzpSLRG5th2PNKkOytKF0dYXQifs16q27b9r VeeTcLb8P9uR+v7BXTIjWKiJ4EOKUbLsnBLBYtXXdstiw9OacjJZLJXXiO2rVqMTstuSSqmNnJO1 KFitdtHuziV+1LFPt0sUoNbsdjHJ42MrOGayPGa4WfYsf69rFXafrVsh6vKoR4jwRF69RqsamEKJ 4xQZdYqiXuzm7LMGw58yZNieslMsktfSsX7cVgmUQzOUMFkeIVxcoQTJQI5i490mj3LESbKvYUir RGOK75xK/aUheNj0NoG7NpDfXQwRiaoqwmq7EaTYqLDwyFXxrBJYQpM2ZlnvXuz2apRjXPOJSGzB auWkN6qyeSP8RVLyUslJVws915/dbf7MM1e3DMZKSlD+VcLKRVbKy23hrvRJ5rngkhMrvlEhepmk jQcUcG2DZiiiMaDEBozI2kbiMLo+3IoyNGXPx1Re1kpvySmsSfybLPZ1LJtibbbMKBLOf6yWfUkT 5HAxk0ijxJv1ZSi+W1HY/sZ6wp+MbHkrIREyuTROApCkVey0KeTEhqRgwhTWwsqMpH8jI0yPBA1i axEoI2wb87CZ/bWa+tUNLbbMZ5TnJFnbPxXaEdYvLeMv+vlgnnM23KfAtG9UPQ7Otm6x7lzst/GJ V3r7YEQyTq2SbTUiu5xI3qS3Q5o2bIqtKDSWxObFNuPIjJlGwoyHBmjND+4s/mSxDvHblyeumCz8 P9a9CXzerIRFJwPV9qu9TpJ5SfLia8qGSMD272oy5fDlNEXxU8GyExMjI9iGYqYrCM8FV0TY2NiM hZY9hVmsD+M/iFojys8khsyJl8/Je/x7E+GxvKfMV2l+MJSR+zJH7hZbOZ6tkq3V7EboWrK0WYQP HHEYKBf7vysm2/8AWHbpHKKmm+/TyIiWrS3Y3I3NFHsKRiBHxoVnMpPLkbG8TyGLj5mkzQ1RiB7d sa/WJDZw0j8ZdJiJLp9oSw4XWVSh/YNpe3Xn9qg/+pWex7t0yuUXXsWvhdERMJur2E5W2YKu0JHv rnIpGUQlh+nbJ0CHkeSHhI+IQ/IfM5Hk515P7PPjX5z62d7fx/1RPvEYz7C/GvI+/BHUs229bHg/ 2s/NdI9J50q7/LaJDv7uniEIR6P/AE//2gAIAQIAAQUC/wCHB//aAAgBAwABBQL/AIcH/9oACAEC AgY/Ahwf/9oACAEDAgY/Ahwf/9oACAEBAQY/Ar7VfxKXgU8aiOZ3/DuBpsTfh6+PrsVjL4C0b+JN ficjlH8LTwafBUjzePXZr8EiXgSS2dPGrtV2a+JUnOY4S3uNSdNib2NPhl4ywW8lOhKGpVUOpQRI qTkWZ+cJk2W8CcJSJuH6eBW0Z+DRHAU4c29OFNxNZE8sipMmilypXIkqExLHuZJOo03YrFkzWCji icKVKwuU8KxU6ZGp1NT0hcwzUHhqLDJ9DJI0Kkzqxb1kdD9Id7RX3ObHUTUHl/KihlGRI9YyOYm3 4FC0askvnHiyxwL7T0GjWYtKlKkyqMcMd4scTH3MVvkytihUfAlLp3ZHt4buWHMXOXLL13CeCy9z RIeX2pcJsn7mawS3NnTmsn5M/wCPJ6yJ8j9ZEqS8yrxXpMr7j9EoVfqd0NSh3S8ipKezSE9xqxrh Hpi9Stt45WhrxKVhzOrg0SyUmi5dHJj65CW5C0OlTkduGPq2T+4l5YnU5+h+pVTO1QqULFi8P02G SGMa+u1IQzSLnCmXohp3GvXZm4OULFo9N3c1KKhYujuO43lhbU9jKUHMkaR5SbZ3FG35JlsvKRPD 2pf5MU0nlwRVy8tp67GiKQfNdmm7YZ11dyjjWFoXRXIdXIomWKDQoOtYZNkkmNrErjXzH1SnwqSU 36Ha/VyLL5m4tGbdCSoo8y2MseFYyUNCZz5W/ahS3RoPyHnhlNvcSzJpzR1KpRLascIdx+3Er/6M vQl9zJo/dPVljgXK18ztXy2qInnTgt5y4UJfN+BJ/uoShzPcTZ5w6YS4R+2n1XyJq6Je4p6nS5E0 XOqh3ThTEsXjbZ8yuJ2nArmiuVC0yi2M+CoiWK/3HfbuXOb/ALN2hj7n8kampLcVULmo4PJ2Rlnl dvY0Jq0ZF0VyLlo930OPmymMbl4yjaGec+1FRZLYliJ3JDJvu3KCT3FI1RYmullSa3Gp9sns6HNh 8oyZQtC5dkigposztkVZ3FyrbLFFsS35uQ2PUnwuTkaiYhs53/UnB4bmaEpEoXKQWSG3ZE4U2ubH uJbXaztKKNNqcoXR3mPtpz5V+cNUaM5N+O+KOuxPdwjNUkS3j+pX0JQmeZI+38xslwKHUcdnmV1f Yqtmx2lWd0LE1jC+xn7mtI6E+BW4xQoVUztK24DyxuhPD+yj+Yh81jl9v/VGfGNPkaxlB47FWcSm OzcpU7SUoVZcuZtKspL1EoyZJmgxbfNgysJzodOMzqouBzKCRLYmzk+RS5N3hjl6bKmpyhQrDqvq U5SktvH+M6wcVx8JmkKw6rj+u3SFY9X9ZbPqf//aAAgBAQMBPyHm4L3DLODiaK5lZKMdxqf7HO3q oL157gtarzEbY13uBTr0wL5iBbTLww1n4mk2Ja7ZY4lGmZ/5WYU6e5Wgb9xsxuNyrIF6TKeo2CsX ED+odD2TtNWLMJMoOoiJ+f4WmHGZl3UGMkIH+C3fcFe2NJqVVXuXUbu4OJW7Jigdz/j+A6PUwSz/ AGxabv8A+QydkyXXxLOtzHtFVGHn+PzcqsvuUbWHVT4uofiIn6naXTuJMMMWNZg+I+FXExvgMyYx KWoTlIzqLhi0jNDj5iTRVRV1E6jfz1Dk+ZXPEVxC6qUwiXHHTzHreJn/AJPmeZdazFnP1LywZilm EbBrM0uFrx1C9R9tcz7Qqy83GlriPCVf/Zp7nzOMfwcOLl8Rruwz6OO5UusblfAdQWtdfzAHzKJR EsJLoNOJjXyjikyTBgVtnZZ35mx/E4gJvMxrj+EMv3MdTPUMGbW5v3LX/GXdGYENBrGpnhMSgejA eHUX31Mo8opUB3xAnMPP8FjMkfzNskw1glExGfiHe6OIw4Ijy3LpTiOSx0IHuCm9wUxylx1zBuWU WJ8RMXr+Er+Kvc6ai0Sk3xyTxGmHH8EETTxzD8eZiz95brcumUSnULP+RymPmW73KmOcS/riLscf w4JdLrffEDjnmZ5ZncR1fid6rxK/Mrj8yoxl5JYUwmJe4nH8YXmEB/BZZkiyJa3s0zE+HM2bueMv iKEu4HhuW12x5Ge478xV3Lz/AALL+ph6Z4WAV+4rQkbealXTySr3qACbEuzP1K6aje7/AI4Oepjb qNFwObMcQN7TJzmFu2IzOp2RE76gUHPUSzVRXfMsPUUEwYgO8TrbX3FcOIrHUHzL2LLcy3Nu9wi3 cPpGO7haaHEq3cd444lrsqHX5n2dSpVJdUcQgH1MCW/+zLlg7Y6lt2c7gdfUwXcbw9RYT8u5fPEA SBN/MqmB1BIppB5Yc51uWDl+Iy+ARieYGP3Kw75lDeoKgy9Q3/3Kj7DKTEp+YlNpdA6Q+YBqV1CH uU8YlOepvcoXW5WW9THxMsmpUp/5Ev8AWKR10TiQHeZVQTMGfjmBm5ZUsTz1EmBcsmLzuYP4bfEb vUSC1Hif+zOQ5m9jzcH0CWlPmCrERSAIvmG8xCpa41ILXEOsRxv4Af7koMfxLsPxKXUbeJ4D7nCX Uy63HrxPHU1uZkypp1HxlUo6hgO+4L0xGzUH0RSiollIraDjnqB3PHXDK3iJwwIOXfEaqA4xB1dY lLKujMiGpkxuWOW4CxuIJtmbogC5PPcyxCpXnE3b5QZpH4ZpFDiJAObl2TU5jMFYw4ZkwDuM2rqM 1YJwAQ/gV8I+s6Y8eYMvXEexm4KCY7iAcEimJiYJgbZlS4ZRcysWYGC3AlJiA2GriCg+Zg8Shqsw svfmVcMzEWBWepYbZJa4AxUD8Rtkl3/IK4PdRc4hVl9yw17QBXEyXqXQNJUjIlaMD5NzNN71EAfU bRWJjr4nCEMqPCIUiFwlcn9SxOWyHYUvMUXJ9BNiubLqTAjKN3tgNtzErO47H6zGg8orW8yr8EcD uEn8yz8iYsMQsl48xobuCJyEmKTGNoAmCImviCcYmfGGJzqK4ujonY1PL8wAhrQPuWHLeLIxpbzH Lro1/USW+kH0w7bgf8lwGeYT+4OUV1iLFvX0cR/BAnTvrdfwrNhVZxKX0RJKoi+CM51h4j+HJDgD xI2RbwRDPUMJnZ8G5jvuMFwke/JqWS9z3DqpcX2m80oqGl7g+XPUCmzLp0N8R2g+ZtWQY1MWv4FK khTEDhroVvAgckUrqoRQU8kvb2uTO1LiiaIQc5p4lrFCYEZeYqJlisiwF6m9M5k+BYcHsisNun9x VsEoSnxP6FnlbqUqYIGdPky7SKUpXmRYoYloWDMvXJjR/wBY03QellQ1t1DsYvB/cJamLzNM4P5R /wDA02tELahyAjxcig7eYiERihL+iDlniH/dQVRS9hMTBYRf6CO/DNflin8If7FuZqG2QfSOVm8Y n9JHBbf0lLsglzheBiY5657l2iwRRu+41RvqXmueZa5xeYD2mLnZFkMdSwTpIKzf9oqlkWPDOYl7 lJYYzLHdf2iHsr0mt6N4jRqNzroxAMNHkj4IyfgHqUA1RA+qYIaQ8TNgfc7ghHE6tB/svAeKeop6 qXH5i9KHn/BMk8D/AEYlVS9CalU9Jsr2ViSh+aIUuiUAVTfK4NWeZ6XzKS0GN1uU5XmMo99Q5qLV iUilvLELcS9XGSAHTh2ykp9sqL3Gkqw68ncxX9Stv3BO8NpKtXmFi9EwgHzB9J6I4bflOalxf/BC oDcTaWs+5rnv+ANun1FGv1LvPHUO7OCfnVgATLcEaOzK/Aguy/M8U+IhtPoiA5QmxhxzKvylnpFV m6/hbQQAzT4jK8M1krV6xLD3MgimVEIEvW2ojZumJhHU0riZ0ypiJiUTGyY5GMCnzaP1Oak1bf5h 7heo/Vxv0KtF/EXp8R/syi6nLo+ZWo1xKB6j521RKf4FdEHyMKnAxB4lSZcMsjkxfF0q1Kpep3aU 59Mr4i9cSurY7EGIy0Mu02NOQPmDCoPmVAtPBNxM2X5GYXuvzmADCvU9EcQ6Xcz0kMXojQXkgLrP G4bJcFTFQJi5QAK+ksYdFFgWn6z/ALqUsoeD9IPsz3lwxQ7tnAnPiJaCoZa4iyttTLv0MVQcnEG5 m2iPUVZjjc0HUAOLvTMOY/dcRHK/+zLK9pQswuBNT67ZzgnBBSbXlAXjJgRfUscrTufEBglfa/qW h0SwY9SrubphY3MfMvvNGLQrsPNymQ+jMbRt7qWb84AE4OucX9zmi5WyvoNls45HdT81+pbVPVLC Or4TEo1KWUR0XL9D7qYmR+pz1/H7h/PxzJS/LrL96gjJXk5ZrH9IFS9Ri49MtqZnmZhoNPfETZkl zRA8gonQD8wK/D/ZcXB+oBWwSyzd4TzLh7VT5Dmc58Rp/wCwxK4lSCq/kie08OI+K5iIkY5W7mxa KDVnmIaJ1AnMwtZY2u8QHiW3PxDHOP4qpY3wrUsrPFTjP5xPF9mAONMi30ojuFvMaWBFaxBcLzHV ccrt/r/7MaJW/H+R5OeZXUykMMyjNle7ubQHiIOUszmyOn+sYxoCzzL854y33ds1LDJTYES2OGt+ uI3HhQwv6Q/ItwWm3vxEOn3TEWtX1BemmHYhKOokvJ8j+FAzZKlIe5Zr9kf+UgOT+IJwfNbhwS7F znI9CCMiu4a04C6CFe5a5wjlhSzLCnUKyHEV7wFws4FPcLeLiKkEZ3K22WoqmZh3yf8Af4CGeo9Q 3yzNeW+IW4G4agiHd9Ly+ZZZ2w9zaYzMRQY67jbnF6mJQo4mTAk28/c4IOp/5vEytlotHpomOYXf zDfS7i26gslVdRNRfMXn2QcUcToGU+fiYYBtJd4/BK+RmwZgrgW+MyqodyvmvxCrFHmLyITkYA/5 n6k/+Rj95XQnUTXzPvhf84GWYr8T7gJWxhx7TLaHXiVqM/8Au/8AJuOv4CCS459P7mTbf4tZWskH P5y08I60L8xW9Vg6ja7ZhuHTMM6aKshByIAQGWPE7zLrrnZMpcUauHqEaXkh/ChqHoOR3LQw9S6J lMzRzKJws+pwv0SkVfiaPQrmphYJfVC+3cw5lJXtCVXDG8BxcInHtgh/2icXSvUuYC5vv/ie9dxv 6OG3wMcL1ofURz1pmXpD8U7FbV34l/gDh8eIlalEp3CLuSURk7gZC2ZUKD0Hgl6OJtniOIniWzi3 1APOPQ/D+MX0RljeDKKD0/8AtRyXhMd3idE0ylh1f9D+LNmPkMWUF9zMwAfxobSD7gyWnHgdsvtr HqB8p7LH2RYARtxiLQrlzHynf8strSvpgmAI5Q5DbUzCt/0i34RgvEX1/wAWxVDGL8IisZ+5vfo1 FCrNNmD8EUmrogmHBMIQbPOv+zMOVJ7j6qkoLbeWOL9s3coMvqYYQZWj6f7ABeoNblDTcVlPyROL HHqecPPMSu5XFR+oVbR9R4hJqFHqbTZFTLKB/s7xMtVeoNpfMMbP4g/FQr2fcbf8yvkyvcrD3hKr t5n6wGZfNHV7iOlu2o6gI1CHf8CRITxOGAql78wHXFTf4gV49I8gu2G5WthnV/ZFN3zKJcAEwYiz GVc6UJmp8nnxDHwQ1ykzncwnnKDgdfwPaai87SDPcvjlMnaddVMO34fxMv0VLX9E9deI4c14hlm5 i/Ucl7hH/nXiab7/AIGZnC/+ZpvfiZ23zK4/i5fxp/P9OYWLXuadJix8TIho93GIttL/ADOJtOMf xv3ce5+XLYmruZGd38kLr+Fp4TTd1e5//9oACAECAwE/If8A8cH/2gAIAQMDAT8h/wDxwf/aAAwD AQACEQMRAAAQAgAkAEkgAkEEEkEkEAAAkkgkAAEggAgkEkkgEEEkkkgEkkgEAEEAgggAEgkEAEgA EgEAAAAAkAkAkggkAAkgEEEAAAAkEAAEgEAAgEEAkAEAgEkkEEEgEAkkAAAkkEEAAAEEAEEkEgEA kEgAAEgEAkkAEkkAkAgkEEkgEgEEEAgggkEAEEgEkAAggkEAkkEkggEAkkkEkgkEgAgAgAAggEAk EEEgEEAAkEkEkEEEAEAkkgEAAgkEAgEEEgkAgEAEgEkEggAgkAkEAEkAkAEgEAkEkkEAEEkgEkgk gAAkggkEAkgkkgAkggkAkAAkkAAAkgEgAAkgkAAEEgEAAgAgEEAAkgAAAkEggAEAkgEkEEgEgkEg kEgEEggkEkEAkgkkEEgEkgkkEEAEgkkkAAkEAAEgggkgAggggAAAkgAkAgkgkggAkEkAkgEAAkgA EkAgkEEAkggkEgEAEAgAgAEgEgkgAAkkEEAkAggAgggEEAAgkgEgEEkkAkggEAgAEEEkEAAkAkEk EgEgEAggEAAgggAEkAEEkEEAkAkEkgggkAggAgkgEkgAgAEAkAEAAEkEEkEAggAggkgEgEkgEkEg AEgAAgggAggkAkgEAkAgEgkgEEkE/9oACAEBAwE/ECqB/ue/xVNV5jvbI4HMbXZ1vOItL0lFwKdC +V3DRRUbCc1MgNEwap6lAnp0/wBxxcn1csMquBvMMLV1kL3KcMhzp/U+DCnuUqyF29xbcNvHgmFk ru5Ux9mn3KigXljQDg6/udaua4lcU0GKH9okULMIW/pgjADXLEdGAeRgvguut1LArZexrMpC1duo wThddhAcLK/JLHa4AMtbStpm5fILvxkhjkXxhg+HzAbtLkucWDxzKOc8CUINIF2mWJrILVzMh2Fj 7jFLBzbNwW9MXgL2PEFD3z78RRbK/KBlXlNwILK4zxMVng9y3LnnLCwi04NlyylKyyqWG3iYsNud F/ESLgftC6wFPzj5mSZeGMdy2l+c5hQCku1oqvEO7TqsENpU7D7qUAUXDBVAZYW2n4gh6dPDHqHK ngERzbQ3T3MbSmmtxQLC/THctwK4at+JmFAbyv4JaFNGlbjs4F1uMBx278yjWjwcQGEycmmJFCJZ dv3L6U8qL+Jc03R2TWUhkfu5vOrwIkK4Qmw6gtcnMENLUrEfEFKMsBUPJuPm9eTc3irfRgFYye5S G0YbjJnXuZbu1oHUuGg2h2V1BXbIb9RI7K4OImUbcvklgq5CkqqqBArIaXMqWVYagABofb7ipOSl uK9SxxvS6jhaqeKv7mBBwOL3cFpC8mxmEHGhaIAY01gMv1BbHRwmfuWyFZzeYgYc6c8RDUCcmPsm LpkKAGmYBwGn2jGY4cLSZhzhEUl59FQS3YPIDcqoPggc7eRzfiobCtdeajQc98oFAX09QA2AVrbE KmVcd/M1xrdSlgAZL1KLkF28XLLHAL3iCVVHEwis3fn/AGWVNtxaGpt8ni45As0x9Yiu9zPdR4WX GEB8sBcHmAVhxqCVPaVCCh6Zlzl3jJUumQy9iNnF5DUMkaKdf6wUbeTr8walIZgqgGcVBra9i9RL Fm6H+3BLYN2W/E2ClYeZzTfIe4NgVm7FhC+yvpAbwvgIZFUeayxXRqyNPiIq2uSj+IWqQrWD6iIc NqjP3GMUttRwUywfIN/TBjBLRVXCoNaFTTB23mG+vEVTwtwlqWbdeoDJhvAdEZsh4hhVftEFJi8J upkGaGBG8i8xRwOf8ls3hyLMhhLcSplRGK4uO8WsbzUFQBsOcxckcUbi0DYvAXUD5WvygKieay/i U1ONsoVWZZRkuJY5u5iK7FjA5eJXc+oiUjS6lWGLYysPdxKH5FkFBZ5buWbkf+3DF2bsvj8wmRTw uIgmPkmy3sJQKFLyvXiNYF1xCjlHCGbjxbNU9w1lG1r9kUyBhfECFZUvWX1E6VaysL0WDI79wrda FH/UTQ8eq+4AbtVbuF9tGrcUQLCAb8PqUoaWXktl3GXGdMRNrIG6QTSngplU5y6bIAsGGTyS3LRc GG5HbWJhfdv/AAgLUbMmdxmoHa36RFAbNuZhbQDjmJRVN6hixW3XK68QYrYazx7jTOMBz/yOQgy0 WomTWC8HOo2CoeFq4VZmXa2HAQNWN5dYgAyQovJm4/E8Kos7oOe4SwiYaXYTJNLrqFg9hsvqVhJZ ZOpd10ctVXuOSujVTY0Td5lpeevPxAYmV31iXk9juuJRavBCrcxRvTE5D5NfOY9zefMTjVXl+PEz SHLfqFkZ4X/spYtP2/ESi5VavmEIfY1KjF3Tuo2eA5lkNuwDBLFtninVc1Di63amnzcoOF6eUuOS qJr9S+iF5ILQ1hKy3vzEFYo4ToBoXhL7mTaB1fBAqCzq6CB7Dl8czIL5DZUegz85jbts0n/yF6W7 o6lHSKulK36iVE8GJUi7QAaUBXmZpWwqi0DEtLRlzxGtSw7gFnDrH6gNPI0iNjbKRFkqAAaBdjFs TfmFouzawAcjI+oxGgNDnMozIbquZiuhbvtlU4wNBBoM887jC0t1cDIclSrmDVKPi4wVrUYbmYoa yOabxAaYXa5gKUsNK/UOKcWPuNTGZdkjwUq4hzywHuU7pvTm4AMUPWWUrYhxTjzOXJ4yVADMm3hk 0RfOAUD/ALDvICraWxb5RzoGFWUC5yyygaDsgXC447/yUMIA1kMbNPBvMqIIXhxiIIqY7cLG0qta FY8s/A51CbPYeFIg5WxH5m8s8F5zAlYH1uVXQjBxxAYimCKs7y+YCFekPgZ5UsaspNVbKgqg00JC kFHtSMWWZDUKoHOy0KsEwi3Ezm9Aw8HgNzdVK3zFlL5pigS3ldwqYox5wHb1qZVpe2XqgFh/c4XT bHmXwZSM32alJBaVd3HmBA4/7KVrdNvqLwGpuFAu243dkJTDGlFn1CDusZrfqcgqVt5ivI3dueoD dUaOS5dBpcmeohsHuEY8Ww/7KMt0YXfzBihTsrmXea5I3AnxF4PGoBuhvHE4aKtyf3LPdXrmMXJY YF1M6AtnqA0KfMKrpXyzEcHBErXpDc0BSW4y1KGHyMOIUGKO0AlhgcUjSSnJTSH8QBwWGYcAGWoe H5WsROFt3Ch6jGUyTaZ/ELtWeDMPyV5yF/UxgOXAZuUFNGQ/xAyxRwQqgXuY0xb7EoqvYg4YjUqm WvxFomVx4lNVBxiC2VWRWYC8zSs5il6LzOJq2xf6i0rflhaC9iVGBR3cqXVdWY/EcpavNm/zAaWT k4mSVTbsmn8ZHiV0Gym6/EYWg5K2wYetFblIYW/+IQpt5U1CpUU8HMrWwFgOQmXkaBUVbN6B/UQ2 YOHmLWRvoVROaK2PUNp8VOqhRY8IgtGnhKYsLG8B1L8obr8SsQsY6gBkGaDOYkZLguvuJAG5c0cQ dsNulcJyRAllnnyYIHgbIYFmFuugiV1TesHHzCR3/wDJEszyV2RM9gV83BUZDmUBsHA8wRFHpnnI BnG5a2t3EDTY3iOTAL5mYH1q4NoHKVUoKAilqrGfRCyqeCoIaYYSte4g9592Ah4cBv5lQDh35jrv Ia/yHAb4p37gKjgnnxFCpoKMXARGC95x8S9k2v8A4mItvD/5zBjshmifk2h5gHtdRZC3pVkBBkwx hCOCq2+kwpR5umoitmLssjlUOO0EDwOJQ7bOefqXQAnJtjLbfRMxwJfVuK6li3FbW4CwXWuodXi7 NVFtrN2OZnkPhT+YgJQmyX+JdKQU+G5qvbMcgmyKtVFgvQrfHMfmYtnb/wCRit73pb1GJhxQA+IW 0mgBit+tPcy15S+MtnRLmDoBqvUZWW2xpOhLlFzty7F24O6JtciC1hC/Quj0cRfOS3zcCituV3Gr D4lNE6ZtgryLo1croLWWWZY97KOOIwdy1jUUC+F/c0GBdWRhsBVXKs60pXiVlUGq3cAeDllsUrLs KmussQrfbEBUFFGDMpkg7DO4HXYfJMoF5axCzYLrB4iFDaYWBLkH4gGVB0mV+YcoJ5LhpodeYo72 8IQFo5zFgk3kbPXE7QaAx4YJZOhf6jJmc5APm2YJVPIU+yWNU5v/AOQDsNIyi20EXjAggHc/3AWo xK9Tg29xvkS/Fs6R8x7WRgCoum5aVjWhBWUbsW/4l4o3P2wQQ9NDIeqYMqz2D+5mDjJbX2RxN4YQ 9xBvds+JztTNxh7rgZMjwsRN7dyH3CM8YqECZHSWK8ccQ0i7qWg+Ym+/2mCEPDTjOIS5dFeWLLWy 1pFBKav4mZkvTwcQx5LkVfqNC0BViXB2WKwuo0gF3Vm4oMWufmZVVqjEHVV83fxHizJxDFEDMx2s c8P1CREQwsElQ5X6i7RFmfeI5fmKT4WJpxDFuDGNxNLjVuXi5cLBwQUaq8r+YNlBxVuPcO0TZlIi ClOckPEl64xeYb1ldrHYByVjRc5K9GMS9VMZ4N/iWQ5WPjiVrLIazL80wG00PqNMoX2+mACi2lmI RVH0j21DsctcvxCYsJdeMwdWAANtMTsAE5q/UsRGNf8A2fAmIyAFD0heIwsALQ1zZTAXqQXSMuI9 5rAdstLy/YbfcKKCtNlVKB9atA+CXDWSt2qedEjha5ZPDSkGByQJ8DMyoPe0l/RM0BhAPzh/qg1f oWJFgyBW6iQLUwP2CTFGior59kEELW4oCWnu+oeAY5f7mUtL9hmMKF0Z8LhfXIdXWajfm8CoOrRj Fm8HQHdEVWtAPMQgmFF11UQhVPWGLYOHuKlD5zmXxVEp6lMOjrM4cVgpv+41sEx8dy6pTbvlCOzK oGoFiNfiW1Ohn0Zjd+U/mJJTlxqpULI4TdMwTBm8IyM4gQQPGDUx8X2tvxLq+KwYPeIYXCtNLGor mcLzRCJscjTiNPLzcI2MRSbKlSYuyYYEvUDF9xkMfcpbkrF5pfK8RVeoKaog0y3IdDqbyjQul8tt QQQii3+gEEFg3nH5o81tHOQeCDBizZVhErRNU31dThQOQ/aXBWILooiLlnFuJVwL8Ww5gWxeB+43 YCvaJsDGxFL+Ihkg1uFEHYKsmHzEEVTW67hhLawDJiPoy58zVCi4O/MBKldLzcUjRwqCEi1zxXFQ kYDlzmYuD3ZxBolUgZ3GDjBF51iHml5u8fUVqGc+ZgLyP1FauQQGpXaKQtElWr3eZxws1uF3Eyzi ApyKkyTJrgRwL6h+IpBChVqQwFKzOhiY8y3ealnW4XXprzNmi7DxFWGeEym9as6Sjsy5lgJXKGEU wucP8ghQBMYSqxebl7W0RZUdkbwHar8QuqmqC/uZFB8gf3CruDSqlhWJijh9ykHuatfMXm3la/VR 0USlsn7lMWeAEoG8DhqDhJd0f/ZdvjxEBsc4y/iL1CbDS4jojxEUGwyriLXWiz4IFnBsSXHlg0Vz UI1KLztxCmLVDCAp5HfUMS4W55zBccpiU8nHUV0rVc15YeYNuTUVLoLQX+ICYuSDHED1LmkF1wMx iNFNB4xBhXBuR3Q4go0HeX22lNVPW4vfWil4Vs85xNu6+IhOB377uMqy1BKYeW3N4hEo1HAxXMzN fzjFDEAVxUVXo1ncTgJS3U7HCvEGofzBF67uWEyqUgaRVNVbuYaGQYydgxAqFhWfxKzWgsqLuVxe 440XwcwG68hubDTi6qvuKSAcIIUjmbtD+IvTQqBv23K1YMYTf1MCbysD+ZQKPf8ApGld90BY6aFV pdIVFdvxFQgXBDK0GgYwagEuGO/UfJTkyT0eYipjQy/a1AEqLPjzEAYUqQ+Vq416fSx4aYDAMGFj 3AU0GsNfi8YpRpyntqDRR6ps/dSzIm1Cq+Yp7Z4/EInLZs+cYhOwFZlrogqIOgVf1Li0PeWIsuWp czhtIIlbOJb1lLTGXHB9qihgswVGJaoMXUHtcQ9stAUKV5TllsEvngMDUNZWHasGmjb2MQuEr45j Utu8kV+eWUgBTQcw00eKSuJRpZWVlYA04gliYDin5jj2O2vZAbLYvT9JRPVjFvzcpQEcCqjbWGJS pymYo1jy8S8K2ZPmIqKN1vnmNNjbVpKaHZWUDKDx+xcvlQbLfnLGiR/oRFIXOKB/AjaEza2/uVO3 MT7Vhaqo7Bf2xNqLiqPwjnkbphfhYQzjNn+ErqAwaKxDtiBrYYamyo4spggSC8KUMUYyf4RS5ykV N0HHlgC1wvN8uj6jE8mFfY8EaZI3nEoT4/7FWJaHXDLR/QgXc8pLZOEELuYrLZhHYOGvgllsFyrt YcvXJFl6GUmszAN2C8xxBRmstva9srmWZvAOJfXjCbvczuqbZkWMQ7aTiVOEKTxcFwDkDf8AcJZU qFQKw3GLMFTkgZSYHp8wr58b9JZt7A48+okOjhZTkXDTP9DCNPhH64mzbbtv6qYTwRLI2Y8yUBHg B4qWtqriDlOVQxTVxX9xrAqJ1BauYglVncX0JdWsKZUQgkV0EAvi1ZsrjDm4OoZWGgX7nJDPL+CL KEMAX+0mQec0bPxAT0isPxKr3r/sWTEeYDa8uYBo1i1dVKoGLXuAoLApdtZ4HM1j/WUibjtTVtJE cwPmBSY8jj9x5FhmiCgiDWF+NxTzuAf+TgRBGea3/wABCmWouq4cbgwHjwDRxCIwGCmw1AowArd2 37lNylaqlvEw1QLQUHv4lboqq2+5pWylC3tIunC0moQZpe0KlTKm61iNZYZ4tgPRKQXsiLCDMrjY 3a2e5cPeDs8w0sdTJgeLzLIA1pnzARQHSXSJVXwwgPksi1AX/wDGljQ80XDfDnccto8WD5WCTl+x 8FQIIi0tXVe45RhVAUShKlawQMuqZzEcwX3Eit39xCoVhuIo1CgvQS0G3AR0AvQMfVx8qIkN2Z3/ AMlGfOFthgt7YxFsv+bYq5qDo9+JgOkZ8qva5/qEum6MRRytZPW5sBAuf6Cvt+oEKvUYQnqyOIDI 7VAzvBC7q9vMqAUimc9F+BLK1W87t5hWiAMlcX1DdJNnZcFy0FNwcecwUsLSl3BOmsy6I2MFmIRG cPhGKrrnvtUwJeBzhYMZTF6nzmUYorbRbh+JSQTa+OZYhuDAd8wrgyjQvRwQTa9ElpnNnv2f5HGf TDakTIyoS+3EK7Jum4pa19tEJsni1/RAgoL2P7iLIGqo/qCuIs1ceyrAC2fUxNFvLPkJbMEYr/VS k1l2wo8hcLHTil/aQC7T0UH1LU44wLltYA5UfICBUK3dgjpJpXB/USpgpwvsH/Yo02LOW5QS1wX5 D8QnClHzAAGTf+6mQuE7GhP1CQiVWweTyyqfaY1TzAqhaAgUx3nPqamKUTUttdm05nRx2y8tUtvf uF1CwxGxXQVeSDDYDaVVDxBNS1p2ea4l622cN1wRMVeBDAx2PqJOzW5pzX7lmDZkceIwFqzfLdN/ ELWDcwlZjNEtn06/Ea+1Eo/cESZ5vTf6loSfKUryIg53AGsnieFe42wvrjO0MK4gDH1Gpa5/5LD7 /FsA9PNsvrZdFf1LTeDlr9mZxF5UP7lCodAH6laxvzFlCDmmWgiNLi5QbR2bgo7EScF9ze9sxdLP Qv6I2rAabN806lUg+wmUfUxZTdAD93CM82rprxjwh1JsVEDN5H2ckLsBB0juNSyrCDgi8pCaA8gy 3zmFt7x4ehE6KW+ARpPFwjuUANGGsMUi2HMepQUUrde4WIlktWEUVYJMg1+ZVo02c7wRSaKKGXZ+ 4hLsgnnMQK1qATmsX9x7VZgX9QUiknPI4lfa6acI7g0RWiMh0svwd0etRoxYD5ii9WGufcpKDfh+ 9xYyzXZ9bIMBa1CStNB1GLPzEAD35Imqanf/ABGMPw8yzJFD2jhhuoctn+xA9SxCh554gLIfZ+of A1vFWv4mCL1iv3UobLsQPxc7oS6mvcBq08p/kQ4s9qpBkLb2rDzJtpbLSp8CJ20uZpt3FqxEAbd1 nZgjZc9bpU/iPl1M/USKccQT7OnDyRlOe4nw+pjmG6zh4legX5lhPSNHXMSb/E19SyK+LX4xPBOs itVwTjwZMH/UYnTIaQclSmxOrMis38zf46rQJm/NwVWn61ltjBYPm/1M/Qh9AcQwxMyQw3LRtgHj r3HJ8lzbbuDO4ucbt/UCryi/DHeGtpRdXioxOgzfT66Yq3G2AAdP8hoFt1x8QgK1uAiW9BCfOJ7M REXmPyyQ7PVTFi3A1BI0mFFwtW+kpm2zuj9QICGlD8zGe/FDnxFMSri+ZZk8iMyCfKxCtoJycwDp VgpMZsRy0P2wC2N+Qe2C5+VIGInsr8FTbIO9vyww6XwH4JfkRxXQq/cHe3cPKxgVwKuCPZORDTw9 xPHD5I6kegUlPcWDrfqA0NBFRYQ8sTZK6m3GSND8LEtnAmvaBV4WBwr3MErnKYrqOVOA8d1DNFij AViG9yFlPfUuVVa5rO/MVG37RR22s+3EXKaqBhOtvbDfAgujcKCrWmH4SaqBzrUcnvqKR9nzLNL1 XEbMYkq3wV9ZJa3daimkZ3Byqz1HA1Rv6l4kK1g1+4XXaZMGRXV+Zk4Z5qZ3gZu5i/8As8aT6Hou Ze7pr8TA/JlOV+hPKPmf9Kcv0mcvU+P/AJ05/M9/t7l/a31UvfmcZfyWf9SnkcZf1xDJ0H+Ji7VL 7649Sl23xK0zVGpK4ls2tPc0n8GOLPPNTpdbavzPbnxXFeJyHHH7CYfDj6xMjfpH9ps1X4meee4r Pdylt6+WWI4eH1mG+rK6nP5cTxK9nv4qY085mla9HU+7RdcT/9oACAECAwE/EP8A8cH/2gAIAQMD AT8Q/wDxwf/Z ------=_NextPart_01C8F81E.51F30ED0 Content-Location: file:///C:/4CB45E52/dayeretolmoaref.chetor_files/image003.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhBQABAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAAAAAAB AAEAgAAAAAECAwICRAEAOw== ------=_NextPart_01C8F81E.51F30ED0 Content-Location: file:///C:/4CB45E52/dayeretolmoaref.chetor_files/image004.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhEgANAMQAAOPt9zZfrJOr1DpjrsDQ6NXi8WqJwkRrsn6ay1+Bvpqx2Ft9vIqk0Nnl805z t7rM5d3o9dHe76W73OLs98jW67bI43GQxneUyD5msM3b7nuXyklutKu/30BnsLHE4VJ2uCH5BAAA AAAALAAAAAASAA0AAAWJICBSEleIaFFCaCN0QeBU4lQ58aJMgLDFscMpYgDGHgADxjgQAAg44wWA OBgDGgBlcU08LQPgAAGACKxALyCiYGgGA4UIImFYllkUoDDAZPQAD1Y0ehIBZIAKAQksKBQHCSd6 DR8WFHoEBwsRgAULCX8iEQIDGg2AHhsLFDwiDxcSjShmDA2tACEAOy== ------=_NextPart_01C8F81E.51F30ED0 Content-Location: file:///C:/4CB45E52/dayeretolmoaref.chetor_files/image005.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhEgANAMQAAOPt9zZfrDpirmWGwae73UZss8XU6r3N57XH45202cva7dTh8eDr9lp9vEpv tX6ay+Ls91+Bvtvm8z1lr4agz5Or1I2m0lJ2uNDd73eUyOLs9kBnsN7p9a7C4E90t3GQxiH5BAAA AAAALAAAAAASAA0AAAWKICBCC0UxYsokXwowx+UdLoANW5dq3TZINYXjgnEdNg1ObXEpLFySyMZQ 03wCiBoiEKkBDJuNBOJ6BBwUCwEIqAgmD0riCRgE7oFNBWXGCzIiEXh3DQoAfXgTVBmDATMAFgKD EzoHjRFPCgWDG08MFXgOHWQQBJsBEwlkABwGCQQKKCIMGAQJBrIhADs= ------=_NextPart_01C8F81E.51F30ED0 Content-Location: file:///C:/4CB45E52/dayeretolmoaref.chetor_files/image006.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAPAAA/+4AJkFkb2JlAGTAAAAAAQMA FQQDBgoNAAAIwwAADB4AABUPAAAkmf/bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoKDBAM DAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8fHx8f Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f/8IAEQgAmADLAwERAAIR AQMRAf/EAM8AAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAEEAgMFAAYBAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBRAA AQQBAQYFBQEBAQAAAAAAAQARAgMEEhAgMCETFEAxIjQFUEEyI0QkM0MRAAECAgYGBwYFBQEAAAAA AAEAAhEDECExQRKSIFFhsTNzgZEiMoPDNDBxwhMjhKHBUnKC8NFDowTEEgEAAAAAAAAAAAAAAAAA AACAEwEAAgIBAwIHAQEBAQAAAAABABEhMUEQUWFxgSAw8JGhscHR4fFA/9oADAMBAAIRAxEAAAFb Omzo6uCAIRm7vasslRslclI5sRWyWsUony3AAbcmNvJxScFOBVgxq2zoJYgsnpK5sQxGVZLuvI7w ly2pz3E4yK0MHjggU2cO7zXnsZapYjO5dqTS2SqXPzYWN9eJ1J3OR5+wAY1aeDq8E5As7JatOOl9 syyjS62Ms2VZKZvWT68usncpcdhQY1aWDikIAlmpQ1HO3bWKWhCas6c6tcs+HM6bztoX1nJ3g46L c+jTDu+ePWjg6vBAGp2Jzcc9FpbbaBe4ztc4XL80bJpozYV/pyy+XZDFqut7fDKs0cV0NdJyiuRe bqWneMjHWWavrCFz1QsZmtNPQzcJWevLF5dIy026muWfc6GDyg4444prE3jNxtCteXW1cRl+3pqw 1Unm0zTXXkc68nz6OVr645dmjg4vBCgt4wrMydENcwexz129vN5QsGdOymwSM0x05iXDzuuNi8si tHJyUgoxxVZ5trrqdkI35vU6zF5aXh9W9ZrKJL6u3zppDl065aYyLNLNdlADjjqy8dEyNpmtLUc3 CZmannWiP6ybmNlmuauorz629eF3LeMauTq9Aro6uKZcLHdhLmqNZvrH1i6zSrNxrRmntZuuTvmn cwzuj2+Jnn0yOHTY4dXaMdXESQIy89Oarm0dYFzPWdXeLLFhHHR/OtDeKUq3imqPd4k9TK5dPXfN 9j0vUQEiICMJTonOkunARVtYtRXVkyzKzTOsw3zQ1EfX5VKz+e/Z/N9jksjq46DUSJWuXnrLfFGb VdLdRyuYjMyudOmtZ7pz8725ZnTEbUeW/dfP9TimBUjgHJFeTOdFkzGmZb7jt4soBsZuWJaO/HA7 8UWqJexfb+D1OLxIAQHHIFosTaXueWgNO1Kyy5nrFC5Hp86OpCuiWb6353scXgBOCRCkKz/TwZ8/ ZQAo6dYxY1rJuV7nE3iPo4rVDOmLFuevUeD1tgCcE4BGzG9fnz9Rrh01ufQCzVdGybNRjFHTm36O Ssplv1lXlv8A/9oACAEBAAEFAsXExZYvZ4a7LDXZYa7LDXZ4a7LDXZYa7HDePx+Eo4OAuw+PXYfH oYHx67D45dh8cj8f8euw+PaWBgqOFgBXfG4YXZYq7PEXZ4i7PEXb4/cYXswN4ByYsgNmta0Jp9pk yMufmoSVsDuf04fs9v2XNV+msFa0Z8xzIrWgJkykWEpOXUZsnZSs9G1/9OF7PdAc2+la1CJK6YEg wRmyNyjNCxTmDsZRPplMPGeoffZ/Th+z3a/yuk9sYqMgng8phGSjdECyyMhE2iXWkTCbj7TtpqU8 mwwoN8VZmXGVGR1Nn9OF7Tdh52f9TM6dUkLSuodEsmKnmSJ6jyhd6TZYFR8gLpdPLmI41MToaNy0 ekPCUJao6f8AThez3QreVv5Sus6Ssyw+PcWyogJtKiAUai9VNiwqZCQ5KRQLxyXgYGJVgVX4af8A Th+z3r/xOTNXvIuvjcY3nN+JpNVMtR6UWFMVGIemsVxlJeai4jfCMqcckKX5QDQ/pwvZ711xuJ1B SjZYo0zXxfppt/HJo9YNhXSLxlKINrrmh5BtMh6JY7GHqtC/pwm7PZyG2yEbIHHhjZF0VCICmVhR 0Uzl6JTKFrGMooMp1goQ07Irm8pWqFQgV/Thez3s6DxrpEozqiFGplCbDqPEaIQv0zUbJ1qu5Cb7 ZEgC0GV1vTsrOz+nC9nt5bbYaoUnSQHkfKuznqZZc7Llh49kI2wBHOsws5QktKPk3qtiDKBQmCdU e4wvZ7jbcir1Mys8qg8f2KETqGkJg3T1LRKBrK1CSk6LKf4hGfPV+3C9nsIcABtrOpAhW+VUWhOI Yu8boxXdgLuiFG+ElFQLrzVkWVs1Kxl9n/Zhj/Gn3X2WKarmBXPIYGUioUlCIjsNTikyeOkiOlrT HRObmcipWArn1ML2aC8t48xOKkPRGlywCaTckZHRHURo5NJDyyrT0rZIF5sTLox6mH7PfC5KyLox 9MQnIRlNoso6SminJUiplxOzXKwuRyqoi6f9uH7N9r7DtJAE8r1SMVLyUvMOouvSiYqVgadxtLol WlqI+mP/AKYmZixxO8w13mGu8xF3uGu9xF3uG3e4iObhAXZ9UjLIqMcXOqiO5wyu6xHlfjLucddz jBd3jAHMoV2WJmjLEZm6pdaCNlZXWrXUhr//2gAIAQIAAQUC8IR4sjiD6MOMeIOMd9/BlMm+ij6o OO/G08vExU4LT9Rj4N9+PiRuN4YcfRwhtPEDBOjwRJOtSdOnX//aAAgBAwABBQLgtwihxhxR9GHE PGG8U+6dwjhDxQRKfebgnhNtCbgHwbeEbinaeFHY3GJ58EI8B98qMlq4I4L+CG6y0pt6XHKbhS8C 61J/FNuujx9XCPHOwcEhMm2MmX//2gAIAQICBj8Cd3//2gAIAQMCBj8Cd3//2gAIAQEBBj8CkkyW EljYnCNS4EvKFwJeULgS8gXAl5QuBLyhcCXlauBLyBcCXlC4EvIF6eVkavTSsjV6aVkavTSsjV6a VkavSysjf7L00rI1emlZGqr/AJ5eRqg7/mlZGqLZEuH7QuBLyhcGXlC4MvKFwJeUKHymQ+dCGEWf JjvUjlt3UR0QsOr2YojdofceQpHLbu0y823aFXsNhW3R8fyFI5bd2mGxUKK9Cs6P40EaHj+QpHLb u0yoqs9CjTZ0rvNaF2XYwrFE0fUcGqMmWXH9RqWOdUdQXZMAFA20fceQpHLbu03UVKtHYVaqu6sR UBhWIEOhdYsLJTsX4L6k0Mbql29ZUQK/1Gs9ahfRUg4KK+48hSOW3dpnasIEV26tkVUtbjcouqJu VnTRV1qoqZqxU+5Yj3VUh76PuPIUjlt3aGulruhdioIue6JVScXkhjaoC9RktwzBYoOb2hau7RBg xO/q1V1k1u0HMNjlA3IdaC8f/wA6kctu7TmNYfpS6qr3URuuCi5dNHzJdT7xcVcF2u1ssUA2AVei DCpG8Cqj7jyFI5bd2kWOsNsLVgbH5T96hrVSgKymi+ioKDqtKCIWA9w2OUBY2j7jyFI5bd2m023L vFa1qogom1alB1mvRjYVtQa6xyro8fyFI5bd2mQi1e6gjVRgaSAL9q7ZxHVRsogqqqIIH9NECrf8 /kKRy27vYB46aSb40VoKIVaq7qihDpC/Kg0FeL5akctu6mupQ0MNI2oqOtVmOtQhFd07EWuUOpRj BwVd6sW2jaV4nwKRy27vYxo9yqV6jZsCq7PuVQtvUaBc5Qa7oKiKiiVDWtq/n8Ckctu72ZHUsRUb aI03oFRUBfRHoUF/KH+tSOW3d7KOpG+kV10WLZctTmr4UHdajcO7RHasRXi+WpHLbu0KtGJq2qru rE2tRC/NQuTdV6iehRCBFq1QREOxrXuoA1lALxPgUkOnMBDGgjENS48vM1ceXmC48vMFx5eYLjy8 wXHl5guPLzBcdmYLiDDcIhRL2xuEUGTHCFxih9ZkP3BcZmYLszWZgj9VmYLiszBcVvWFxW9YWFrh C8rCSMOtHtjrXeCYMQgDG1d8da7w7/wL/9oACAEBAwE/IXudoqqVuyYj6v2nJi+viNv4P+MO6X9e pn+n+0/0P+U7Pvf4w2g+vtO5/p7S3u+jtDi+g8T6m/kp/TfaHL9d46LOOH1dpVbFz/5S1Vt+jUfs LxbgftKu4b/84n9X+I8f1fiP1H+p4j6e0/ECPC1rau82PprB0Y6K/wDY1zuZmfSMYy/eBSmdmBzF CY4gru5ghbeIPP4Zl6IG0DNVef3A05HUvuPZN4YBMf8AJRL/ACfthWO35jpfxDUBMqvmGMkq0F+u 1GJvfdlJ3EvIljfrDvQOtsejFSphVbjqj0IEY8iXY574l1l1KCe1Skapu36cr2j25mGd/wBy8+Ih BLXbJl948W5lGbp6DNKCKuZgN9AJ9O8GQfWeI0zU2nZFIOzjzK17RtXjridv0usrxfn+wN3LdJT3 nPcqdp5c8yo+hAu32gyvYRwm65ijcVbHETbVFiaDL29pZfImoaAJ2JxNnEKc8EPURMW5fAblQc8O r3W4dgbTfuLuygnYf7ypjjGzWOLftmWuZf8A3xMBPyS2Ybh4i8mYbDCwxoUeSF2rtB6M3WeILVB2 SoAp9rgzosPrcUwfqq/yJWrs5e9saIDdoB8sPRBH/BPXZZH3SnPBuLZcHlpOyBp95QxT/pNPyPtm J2v27St1qDm6mJtdYIcThZ7weENzlAa/8pfgxEVMhaTWmtbKxYqDucHaK7UWMuPtO5YXXpMFB94p Kt5GXxNo20zsMZQjwhX1rLfinvv/ABy6+u0Dtr9TGO8qvyghO15gaHFr9y9nTvsxfjHB6StpSJKC y1905dIrW3s3GxbCHucR2hPS+J7J40eriUNWrPLD4iVjpbxMmZVfrpi+pw+0zv8AP2RwVxnptPlp NXjqX2r+x8+sH/2b9OWVnJ4gfbctKuLut57EoOfX0htLq+pLVme0NHlZjuLMLkODv58wvJ39svtY +x9iCPBgojChCz3uAwrMGj3PENYa/sW1FMsOBoB/LLTMozQf8c8ntROzrzKRDb7bmb7kXP8AYrSB sr7onSgVbrzjv5jwRzLXHaAr7dr3gpNvK+WZ2JrWQ6K3EYDLZpCMoHP5mOt3qGcKLl97b4+3rN/O Tusr6J62N6sfl1nFTXG41zkPxL9IV78VL7b36ywShk+IG4Ibyu17jDJ6IwVxOUqc+KA8ZeIoegi3 mHGKYCadZJ+BHSRGFEsMx68kds2XUdVfR/Ve3pT3mwvZubQr6zM1mHzCYPMs7fEol9ErAPI2lRYw G0ejVxQHXXZKy/eBUu/1hMA55GC5FO8S0Hcwuw8m4+873MA+8XNSczf1/wCF/eJOU/jjmc/uZ0e3 eX4zPRUPHM1klJXOJ5/2BhVNdbQXMZ8xzvjtK9lo3UtbZNee0QMt6iO7C67R8I9I8lxg3AMDaQg3 W8LFdOCqCMMdpf6kvn9NJa36az3xzUPG+Flph+TAAanH7jXbcbPpiLrtmII8cz78Oo1tEUOS/fmA 8mwQILFNN+sqcniuIgBHyG4rg34qY3SztigHJXzC6YEYNQlU0ciAF7EGivcqW4z5ru/b0cBP+Tjw 4xL95l3nxFjh48zZh9v9gspzj7Q4lrTsqYTC289mJVr9ovJp3P2wAP6GUjbYXfKw0VXsZ4F47SzO avRJmWcw3MHHE/G8VVbVk8TYFW+qZ5n/AHA5f/PM5n4Rdvz2hN+PMd395XP1XaLWf+5gaOHFzO/q eR7i12wJg9kurdNXUpBbYu84hq3VBnux4+6s7VFVrRlWCq0cMdWIBs8SsxDo5lRRzGbgYRf3uaP1 ZQtpxa+2LpPaU9673OK44niHa4g6J49r5mWbvDl8Tg244uY3LhOMs5CU/b6I3A1dz1A5geUoTf7h tMEgTXLKOO8XYwB9TuQMJ2tX7hXnouMvgDxLGtEB9XqWX2pSX672zl95fN6nMOH2R+02vvBu8amF 1mIkpzAB0Ll5fWMNXjtA0+5LEqt7Ur+h/SJLfD2RZJk4fXMaPCtJ5ljAyK/k2zfVmvg+5lMxsuUF uj8TEeCXK0T4W2HCXLuL6u8/4X+8ee36+YJd4PT/AHLd/V+Z9C/3H/G/3lowHAv9i+hGj/aZFjht evmOh9ox6wQPtn+xsa79n7y/t3jh/MBeQ70fmbFg7Dk94qFoa3fuMt9n/tPNKLUyBODDH/JXrl4p HVg9SN5sLDtMv8U38GV2awv7z//aAAgBAgMBPyH/AOE6Hzgj8q4Q+bafAfGQ6Lj5ZHEvpXxPVdB+ WTb4L61Kj8B6LB+STaXK+C+gl9MS+j1PlC3Q/HXU1HqfKuX8l6n5wdOY9Lj8JGMPlX0uL8DL+I/M ZfwL6XKl/AdEnJ8p+OokSHwpBichL/JT4CEqVKifCGYdOff+fKfhuXMy+h0qDPQnPv8Az/4ldDqK Olzn3/nzqlQOh0qEF9DcZt7/AM/+WoOpOff+fKC4UPMfknqsdOff+fJCGFJX4761ZSIlZS/f+T// 2gAIAQMDAT8h+SRUqVKlSuidBF84fKYxIvmbflsegZ+br4a+ISony2a/EugWD8AlQD5UzXpfRjKl SmVB6VOfgflaISPRelS018DuHzAzKB1PwLlfAOr8ojmBCEYqVKldXfQY/KOiofBUr5BfLJCKhK6j 8L0PlpU/EYMv4Cx6DHmd6U+SuIdFlxly4MPhOuvHt/flLovwzFQY9Lix149v78o6bQ+AsZqL1WYS px9d/ljGX0MKhHoMYtdOOl4+u/z6hFfCXVnHt/flMbQfhXo9F1N9OPb+/FfVYllMT1uLL+C2W6KZ bo//2gAMAwEAAhEDEQAAEIXSacB0KWsi7xuFv6uNnDPiTJvO+0T8S/a0azgNGMvjHcKADpWetHAt hX08A/Ssp3OssAZxnSu1cHINo1Kjl2IOlynYOtttjxejVTktNOtmIpef7JfCheDlNrgNhzqvAPMa ltg3LU8s3WZIDFEIZY1aihJUx8VLAmMZW/X3QTahAJGcXC4lZZ2TkIgIAnP4kfSZLNAAYzpfQYXn NrIIIKLQDiQRVHbBJJCJm0XkX/8ANG0klvM1G3DZgv8A/9oACAEBAwE/EHHTfmBWrblibOTYOjo1 rDKLFnb9CEYPWUDh/wAxJfIKV+3GD1uFUC8xRuLLx9wwZnbY5wWFCyba/lNpUPePGJDatmUGWXuV EVbHEaMmTcdZomr5ZGaE9lhZljmO4drAtT0lwyJij7TV5DMngZtpbpUPFVz9I0KCl0KU6qUhvasp Wu7vhoclEr9hN/4Z0fD2LargaQiZ/GeoG7KOawt8+8d2xezOPWpZcjjWw3wwUHDbgv0IWFHyjXrQ 4lhMWDA0Y1LkhaKunh1cYQrYs5eBgCl9uZ2AriCWdek5QtqiLkG+/eC3PDgshGFqEEex474qA6Ur mMQ2W2Dp8TIaBLraByPO5wC9dzi9PklNWLgCIf2Iq4OFvg3A0mT0d8XfMaZC2+VT9JqUCmMqM3Xj rmCyob58PvBbL87LnghwcuLM1Uqd1ltkVbo/katyn2e1ekssAmrMfiAYNYA5f8hC7ZbTu7iFVlbp cS5CrpsD9wZS73jFnma0DmmoDDmZR8yyDBkNRStXomALDI1MhmrGpc6UlTILDdM2XYduYRAFjgU7 neM98z3e1usxIQTY4v2IM2vb19JyYKbfH/LtDCUdgavfiGVKK7qqG+MRUOgavkp57wVLacWGH24g mV1ecq8ZguF8jn2vcaIbazn8uocXxo1lgmES7VXmD21fMwIqkAAGM1Z5g3jx5l1yrSdiIF0JxdQ7 FepcvzXt2YFWSi7e8XJYrGeIRYL6Dur2eS4gC7GxW2a803CSU5Id++YKkXIwWI9/BEQeQd/iWjg1 t5/c+qsEocp12vL6QAI0DQjB4SigcICZ9DPeKgFCx2rWNmty0sbJVWj5hhtlrGcF+hDZ0F4b+3aE I6AdcQhC1wDaw4QT2fVlZU6XJPS5jOTziHOSv75jZTiTWY/SrK007jMFHte5D3tmfVByDX3SNQmg c43BQFm6y+kwauCS7G17EtouqbXgHn71HbBJcb/CAl5o1YMWxXQCbNeycKLTsSv8B9sFlKdtZzl+ sRvJs2PiCKSnNCtHlzAEVhcuRy7tiIo4GnNPig7Ret6bdTQA1h1fbHMubald6CLtBl5rtNkQ7B3i gUKQRovUBujK6hWbhiZ6hox3HzGRdCjIG+0t8EuWLz9hEblQqgOwaH1IIswp8xWfF+Llx7ryjtu9 hNz+x7c5bX7ShAE33F7fMZFTViekciMMpv3lRKbTuYRgsDs1m5o54fklmGxNtrxzlYUNZN1+a7wF KL2gsFvaADILF2rqucVLKMLqt3eLYmFGj0zz6MVVhQpENYGjbHG7AV50u5XMrtBivL5lo5aQK8WO Ip0C6TNMXkhBW5YTUgFK54GNFRKVZq+xLPfTa79Vi0OGkp+NzN0sMr+Eb7chqK1XL6xtoxjJX1ud s1s5lGDgWUwGEEexjZLlVGwJ5aqr1uAAzczrdTWx6h594R0jOHPnjZxVGzs7RAaPMOx7MFbL6uHm 5Wxairac+O0AvBTjF43lSWUlZz/Mf5HUGItNd0GKA5F2W+7HIhl0p4BBQaGM/uX8Hmaq6pmqmIF6 oM5TvvHebwMaFHeIufzVQJep2BAt3c/e0iVzIEKHfR2KoibMK1Lzg8wjSmFGVpt14mR0sGkYPRi9 7ajvarIH249GJdVYcOLzmX3v37igSm23IYvKLEVTDitJYOWMM63gN3MSCLs2NX/YOS8+WwzYf7EW dGRy84MQgKHBXFPeyof1HrQuw3oxGNjW9AeiORyA2Jrc0gWNbo71OHi9ptXmUIueU3jvLSmVQafB ocQXuXFhx/BM4ULB/qPuyutH/MRCseHOZVU02N4lG6UpPE2K0EwbY/czDMTd1S4lEskwVzcNaaTc t/oiBiwdj+pX/o/mMoi8vNJl8VLG8B4mO+dwVAXIsGbPSBIS5V2dqTvzKA8jgy+zBca5eSvmHK0J i5wLrzDhHCzxAsWOhYRhvaw2hxcGsP1CoPtj5cTLfBMWl1ULNZwFf2JtF74uox8hcwhZL4i0hTD8 H+SiWOdkFR0hhBjMV2iwLF2drP7HQzq3grVQ5YM2MP8ABDzUMhrYv7QSeDKZHtKfoP8AuAUkOO0y bDq4g1DeKveefMBx0tdYq9+0VGwkUpu3rmNLFQNNlJf9hLyPGBDlu42tqDIPDmFagXZGt0+kuzAp LGnjKXqJFeIl7MQi0EyY5DXR2g3QCd8sbkEb9eI/qA2O2JcAvd/YVKDX6glrxguCwa7l8XEwAUWG PMUrBlye04qBfoYvnHMCMuvfJhxzmG/ehaY57TF4F0OFfaV3vDbF6m0xh37ErKYrly4O/aJmbvoF muJXqAHOa4rPpcQZNDgN/dmRVuqQdnn0mVxV4Xiu2IQCqO0paUcXmLYQt25DEHOCzbzCU3RBk01B 5HU5gcj3mCRijwLOCEWzkVq4q2OSwYwvHOCB7H1hvt9SoKpKrd7hFAKsN0jBKgBctIaz3mSoGtZ9 4POldAUX7xAsaHTsrfiLWcqj3blOm2RzXu0fgRcaWVWnjiV2eO561LDQTkK5Wn6ILEC9JxpMGzBl x3IkaVbYNt8NSvqwo5XvKTQtmTLV40yu4U8AcHPYfmYjnkgpmqirqVSbxgiYoN4WNd4IGisNXjnm VImSrIZu4042UcgC3nvMQLzFZG1ruQDtpjneU8McgZvzUzUumDAWD5gTal70cQ6ljQxvjzgltVve wY6DQqAkdq6xrATmC8vb/KEAwZbMXhPeXypHY32vtmLCotmjR2EiHduLcdN80BeMQcaB96bq4l2r xQwzkWtKK4NdoApS82OjKtYcCWd9/qC3bR8r5iLiXt7Mpe2mrVuz2gDiLZqlwqKWBazZ+KlrEoi2 dGvMQrzYDkoowR/jeWY8VBAyXm0vF1LXcC9IlYzGzYYOvnvDnaGW1M4Ko1FFTWAVPPmVBJ1lUehG W7l+2oVFbRbNuZvfs3jULDglwyrT6S0yUNNBQp5lNg3gH8GIYDbIUp/eIqrbR25YZLW+4/2JjY1a FP7glhFDSl1cap5FVwjAgdpUGsJkHf2qVMlVU0F3UtKkwtbRpiq6RowR7XxELLFbSJr9kOoLpF+9 A9IRag5G9VGbvyLwHki0e4ywM15mhHtfMu74iIJWara5L/SQD2bfNu9suHFCLuBuEBkllYZYAF33 BmtHR7JKwdxdeWIIbWmoorNU3mrUOOYtatpurDf7hUIZxhgepHmhcUqt35ja3hz3TA8duU/8oiw0 b0hlHd2gBAA8bK8YuogY6Tppc17xRnGaPC46PkWGis59pRxwx2A7EMmogG79rgkKVOi9/wAQVNEN Le8d5WoTbVaf83HFSwLVjSl/mY2Tchjd5DtK+slrSaafJK/AV6L90Io0hih6wD5uvBuOc0+s2v4I B6CrPE7nWrxt+8tYAr9n+oQIEy8PsxE4AvFm+F4loOXQWkeSXm12uEF3Zr/IhcmLwYx/sETZoNZx mWqB0vAnV3CNW4cWPRKStTUszfNeveCRQQUc13nKANmj0Itq4zK0Xj1RCtdUeLLsuOR4xXGmEj7g RkBD2MwSBedvGO9ECpQLCxXXuO0QWwQcLlPTcaV1FoLeFRgUDjZTDui4lLOKYHp3mTOH35lZNK88 xUjC1595v3jL9P3HXJWvspAci9vV1RUeG2ner9YtkducYx5fWcMN9lVnl7SzZweO5xjiBqtWqqo7 +sGlSYqWDWnF4jccjdF2e1ahURB4Dn7dswQFZYAPk6IWQobiIX07TiXjI2u46XsgM1WUJdQ3RQnF Yh30hns/O4VrhbU0OU8DE12j4Iin2dyvI7Ye+fu4hSMuyKrhL7eIQDWGuAePEA0oH6lQuy/eboUW to7QKzJCfuU/NuRAIjEBRYpKb1AmbBjxYisyJeNji0hdqFnjH848CPqXo84iwex++bxgaOVv3OIA pDGLb7+EQBgsaY1VXmUg7Qrw8JbwRV7MIun9I52KKaVvR78sXJCnOINo3hENtLrMu3dHtMndoBf2 MKEcFFshk5EW0sTpOCRYXNEuFfdA0yHcPHuI5KdooQ983DFI2aKrF+XMLirKGErW+I0zV9W44OBE AFXb3hfWv6eZ+J2vUtaT/9oACAECAwE/EFmZbLly+lszGDCEAlEoidGJXknOdTq7+MWzDHUYMHpc 3LhlBcXETfU6Mv4hVoxZfQECXLixYo6l1Nic/A7+IXDpGAiDpcvquh0FlhUTMOruX8O8cBLJjqIX iCG4iQigItNxljaer0IdcYoYtBZzB6bRHQhyzDUsuZxFKlTSVGV8IzeJFDcEumAyoYlkC46ROoeY fATMPiSyNZnKiHHSqlRSVFuKVFiColMCHR631uGI9F6BiX3lIniWy5XTWCoYIdHrfUamfrDpwQSL iZ4iTcIGMroMQcREYnV3H4u+EqiwZrLCZYjWEDCV0LM0G0dXrXwC4EroRgQN3LOqIFwj0qgSzB7T PX1q4y4fFmuPSpabQEIcJzwnpCyaJcCHEOnep8QgSqhiCHSN0S4tE6AuaS70wcdFzsfieiRIOJuE KiCKsIS+gIanvkWNN9Pz8kiQ6WhIR1BAjhNprdFcBWpSV+B6V8VQgy4IwlzZC8rOgBM89Pz1r4kV G4WSBXWoECVAly5uVDUqgwS5X4aeqrUAwl97neT7wLSQmOgzHEshN27lDTqHfJ5CLrJ955T7zvIf /9oACAEDAwE/EAlSiVKlSpXQjcr2lO0p2iO0egBAiROJwsJUx0qGvjcS7PS+jGJ1qDEXSHXwnxui EqVEqMY9AlQQRJR8I10PgcTLMIZfQIwxgRjKIRUw+A18WsMX0zAl9FZFeJVB606hYzAEDZDoOPi1 miASs3FjoZOyKS8XglLKhiHdCEHiGmXDXxvEGEdTuQbIcDvFQugPKGFhCGoyhCLPQ18dSw2Skl+Y FMwEgrC5nqhLhzFzOIRZeh8YC9D4dEYm8yXLwPLKRh6ZQN9BUQ6GviSVF9GvEA6hgg56HQSXFvo8 wTcxVkuOpr4a6Z2PMQa6AII5xtZVSzokZcZDUqk0nqa+PITgw6OIsVxQhWELElHSdK5MpxHN9doa +C5fW8tHFlUc4sRl49GrEXtNbjOY6THfUGpXyS5ctwiLiLSUOYMa6lxHWOIpxDJhFe8SPQGvkuDZ BpO9CbicwYxhl4n2Iq7JeZbTtBCP4gcdH40l5Nhgdyso1FbhzHFnFKTOeYRKgSrn6oNfKGosub6c kWRMxO8MNRpLWGI5anb0Br5KAtlyjUuOgMNXL2dG28xSmVFdTDuVAMuXLJZ0WS4JmJ5Gp4mAiwYd 0sjaLcSOCVL5ngZftArxPAy1a4/s/9n= ------=_NextPart_01C8F81E.51F30ED0 Content-Location: file:///C:/4CB45E52/dayeretolmoaref.chetor_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01C8F81E.51F30ED0--