تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۳ مارس ۲۰۱۸

منتشر شد : عروس عشق / رمان
نویسنده: گیل آوایی
ناشر: گیل آوایی

تاریخ: سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۰ فوريه ۲۰۱۸
شماره شابک: 2 06 90839 94 978
ISBN:9789490839062
نشانی برای تماس: gilavaei@gmail.com

.
رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست