تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده سیاسی / ویژۀ انقلاب کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
آدینه ۶ آذر ۱۳۹۴ - ۲۷ نوامبر ۲۰۱۵

گرامیداشت نویسنده
رضا دانشور

'... سدهها آن را به سینه بردهام و در هر دم و بازدم به حوصله تصفیهاش کردهام. سفر تو از لحظهای
که قدم به اقلیم این زمین نهادی آغاز شده است. تو هم از حوصله گریز نداری....'
خسرو خوبان
گرامیداشت نویسنده
رضا دانشور
با نگاه به کارها و داستانهاش
(به زبان فارسی)

 

جمعه، 18 دسامبر 2015
ساعت: 18.00-20.00
در دانشگاه لیدن، هلند
نسیم خاکسار: بحث ادامه دارد
داستانی از رضا دانشور: اسفندیار دانشور آبی
بردیا دانشور:  به کسی نگی من کجا رفتم
حمید دانشور طومارخوانی: نقل "رستم و سهراب"
(نوشتهای از رضا دانشور)
عباس دانشور: در ستایشِ ستایشگرِ واژگان
کوشیار پارسی: هی هی جبلی قم قم
اصغر سید غراب: حس تعلیق و جذابیت داستانی
پس از تنفس در ساعت 20:00، شعرخوانی 'شب یلدا'
نشانی: Cleveringaplaats 1, Room 227,
Universiteit Leiden

 

رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست