دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
تماس سردبیر: perslit@gmail.com   نویساد و ارسال مطلب: info@perslit.com بایگانی پیوندکده بیانیه ها و برنامه ها سیاسی کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر

یارگرامی کارگران، رضا شهابی
-
خانواده شهابی
-
کمیته دفاع ازرضا‌ ‌‌شهابیاندوه درگذشت «مادرصمدی زکریا» قلب همه ما را می فشارد . تسلیت صمیمانه مارا پذیرا باشید وما‌‌ را دراندوه خود سهیم دارید. مرگ مادری که فرزند پایداری راپرورش داده و مدتهای مدید ازدیدارفرزند دربندش محروم بوده، سخت اندوه بارمیباشد. رضا، درحالی«مادرصمدی زکریا» راازدست داد که به دلیل دفاع از منافع کارگران، درزندان و زیرفشار نگهداشته شده است. به او حتی اجازه داده نشد که درآخرین دقایق حیات مادر درکنارش باشد. لیک این سوگ را چاره‌ای جز بردباری نیست. به رضای عزیز اطمینان می دهیم که قلب هزاران مادرایرانی برای او می‌تپد، اوراچون فرزند خود عزیزمی دارند ودراندوه اوسهیم هستند. ما درکناررضا ویاران وفاداررضا همچنان پیگیرانه به فعالیت برای آزادی او ادامه خواهیم داد .

هیات هماهنگ کننده نهادهای همبستگی باجنبش کارگری ایران- خارج کشور
فروردین 1391

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست