دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
    سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۲۳ آپريل ۲۰۱۳
تماس سردبیر: perslit@gmail.com   نویساد و ارسال مطلب: info@perslit.com بایگانی پیوندکده بیانیه ها و برنامه ها سیاسی کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر

بشر- شر
شهلا آقاپور

 

تیک تاک
ساعت ِ زمان
می چرخد
آونگ ِ
کهنه آیینی
می زند مُهر
بر لب ِ تاریخ

بشر- شر
شر-بشر

بدنبال ِ کدام نام
کام مقام
و فتح برج
خشمگینان
"یازده سپتامبر "
در وهم ِ روان پریشی

شاید شهوت ِ قدرت
تصویر ِ واقعیت ِ
جان کندن

مردان ِ جنگ پر ست
روزکورانه می کنند
چاه چاه

بشر-شَر
شر-بشر
پیامبری متوهم
کمین ِعنکبوتی
مجهول
کز غاری اوهام
می بندد
تار تار

آیه ها ی تناقض
خود کامه ی ابدی
تکرار ِ
سو ره ها ی سر گردان
گردن زدنهای ویرانگری

شمشیر بر
گلو گاه ِ بی باوران 
می نهند
زنی آزاده جو
"تسلیمه نصرین"
آواره می شود

شر-بشر
بشر-شر
در خیالم
آرزوی کاشتن ِ
وجدانی آفتابی
در نهال ِ هر خویش
اوج پر می زند

زیر و رو
قلم زدن ِکتابها
ازنو ژرف به
کنکاش
می جوید

آیه ها دیگر
پوسیده اند

آنک هیچ 
آیه و شعر ی
همیشگی نیست

شر-بشر
بشر- شرررر...

2008 مه

 

http://www.perslit.com/ShahlaAghapour.html
11سپتامبر "20شهریور1380"2001

حادثه ی انفجار تروریستی و آغاز ماجراجویی های تازه ی غیر انسانی در جهان 
http://www.myvideo.de/watch/53186/11_September_2001
http://www.myvideo.de/watch/111672/11_September

دکترتسلیمه نصرین1962 : پزشک بنگلادشی ،
زن مبارز بر علیه فناتیسم که یکی از کتابهایش بنام لاجا به 30 زبان ترجمه شده است.
http://de.wikipedia.org/wiki/Taslima_Nasrin

 

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست