تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴ اوت ۲۰۱۸

آوای تبعید شماره ۷

فهرست

چند نکته / اسد سیف/۳

پیشگفتاری بر این مجموعه/ روشنک بیگناه/ ۴

شعر

شبنم آذر / ۷

مانا آقایی/ ۹

پگاه احمدی/ ۱۰

فاطمه اختصاری/ ۱۲

آسیه امینی/ ۱۴

مینا اسدی/ ۱۶

منصوره اشرافی/ ۱۸

اعظم بهرامی/ ۱۹

روشنک بیگناه/ ۲۱

سپیده جدیری/ ۲۲

مهری جعفری/ ۲۴

ژاله چگنی/ ۲۶

مهین خدیوی/ ۲۷

نعیمه دوستدار/ ۲۸

مهرانگیز رساپور/ ۳۰

نسرین رنجبر ایرانی/ ۳۲

ماندانا زندیان/ ۳۴

فریبا شاد کهن/ ۳۶

نیلوفر شیدمهر/ ۳۸

فریبا صدیقیم/ ۴۲

معصومه ضیائی/ ۴۳

بتول عزیزپور/ ۴۵

لیلا فرجامی/ ۴۷

قدسی قاضی‌نور/ ۴۸

ساقی قهرمان/ ۴۹

آزیتا قهرمان/ ۵۴

زیبا کرباسی/ ۵۶

مهتاب کرانشه/ ۵۸

عاطفه گرگین/ ۶۰

رباب محب/ ۶۲

شیدا محمدی/ ۶۳

ژیلا مساعد/ ۶۶

الهام ملک‌پور/ ۶۸

بیتا ملکوتی/ ۶۹

گراناز موسوی/ ۷۱

سهیلا میرزایی/ ۷۳

پرتو نوری‌علاء/ ۷۵

فرشته وزیری‌نسب/ ۷۸

هنگامه هویدا/ ۸۰

شعر: نقد و بررسی

دل افزون‌خواه؛ برابری احساس و عقل/ کوشیار پارسی/۸۳

یادداشتی در معرفی “سه پیاله شعر”/ نسیم خاکسار/ ۸۷

شعر بالنده پرتو/ علی‌رضا زرین/ ۹۲

طلوع پگاه/ پوران فرخزاد/ ۹۴

“ی”ی نابهنجار فاحشه‌ی لخت/ مسعود کریم‌خانی (روزبهان)/ ۹۹

سایه‌ات از سطرها بیرون زده/ افسانه نجومی/ ۱۰۰

بررسی دایاسپورا و رهایی از تابوها…/ فرشته وزیری‌نسب/ ۱۰۳

مصاحبه

شبنم آذر در صحبت با ماندانا زندیان/ ۱۲۱

پگاه احمدی در صحبت با ماندانا زندیان/۱۳۰

لیلا فرجامی در صحبت با ماندانا زندیان/۱۳۵

 

معرفی کتاب

معرفی کتاب / ۱۴۳

سایت نشریه

دانلود آوای تبعید شماره ۷ 

 

.
رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست